Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти

АРХІВ

2014/2015(2 семестр)   2015/2016(1 семестр)   2015/2016(2 семестр)   2016/2017(1 семестр)   
План проведення відкритих лекцій для студентів академії викладачами ОНАХТ
Прізвище, ім`я, по батькові Кафедра Дисципліна, тема лекції Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Виконання
1 доц. Бровкіна Ю.О. Економічної теорії і фінансово-економічної безпеки Економічна теорія Тема: «Предмет і метод економічної теорії» 03.09.2015 8.00-9.30 В-408 ІІ курс ТВКП, ТМ Виконано Фото
2 доц. Шлапак Г.В. Технології м’яса, риби і морепродуктів Безвідходні технології Тема: «Виробництво бульйонних кубиків» 03.09.2015 11.30-12.50 Д-129 7.05170104 Виконано Фото
3 проф. Мазур В.О. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Основи нетрадиційної енергетики: Тема: «Основні поняття нетрадиційної енергетики» 04.09.2015 9.30-10.50 ауд. 319 6.050701(07) І курс Виконано
4 доц. Бошков Л.З. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Нетрадиційні способи та засоби видобутку електричної енергії Тема: «Класифікація та сучасний стан технології видобутку електричної енергії» 04.09.2015 9.30-10.50 ауд. 348 6.050701(07) IV курс Виконано
5 проф. Осипова Л.А. Технології вина та енології Технологія вина Тема: «Виноград як сировина для виноробства. Склад та властивості виноградних вин» 04.09.2015 11.30-12.50 Г-312 6.051701 Виконано
6 проф. Іванова Л.О. Інженерної графіки та технічного дизайну Технічний стан Тема: «Сучасний стан та розвиток технічного дизайну» 04.09.2015 11.30-12.50 А-214 8.05050206 гр. М-53 Виконано
7 доц. Мазур О.В. Автоматизації виробничих процесів Електроніка та мікропроцесорна техніка Тема: «Загальна структура мікропроцесора. Принцип мікропрограмного управління» 04.09.2015 13.00-14.20 Б-319 6.050202 III курс Виконано Фото
8 доц. Шамрай О.А. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Процеси та елементна база систем нетрадиційної енергетики Тема: «Особливості тепло масообміну з вологим повітрям» 05.09.2015 9.30-10.50 ауд. 407 6.050701(07) IV курс Виконано
9 доц. Кіріяк Г.В. Екології харчових продуктів і виробництв Ґрунтознавство Тема: «Ґрунтові колоїди та поглинальна здатність грантів» 12.10.2015 11.30-12.50 E-55 6.040106 Виконано Фото
10 доц. Перетяка С.М. Процесів, апаратів та енергетичного менеджменту Процеси і апарати Тема: «Випарювання» 06.11.2015 13.00-14.20 Б-328 2 курс ТМ Виконано Фото
11 доц. Светлічний П.І. Процесів, апаратів та енергетичного менеджменту Процеси і апарати Тема: «Теплові процеси» 02.11.2015 8.00-9.20 Б-428 2 курс ТЗ Виконано Фото
12 доц. Степанов М.Т. Автоматизації виробничих процесів Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації Тема: «Мікропроцесорні контролери та їх компоненти» 07.09.2015 8.00-9.20 Б-227 6.050202 IV курс Виконано
13 Іванов Є.В. Соціології, філософії і права Соціологія 21.10.2015 8.00-9.20 Б-326 гр. ФЕБ-201, 231, ТТП-24 Виконано Фото
14 доц. Бондар С.М. Екології харчових продуктів і виробництв Екологічна безпека Тема: «Розрахунок викидів» 08.10.2015 14.30-15.50 Е-54 6.040106(04) Виконано Фото
15 доц. Зімін О.В. Холодильних установок і кондиціювання повітря ХТТ Тема: «Визначення призначення і класифікація охолоджуючих систем» 08.09.2015 9.30-10.50 ауд. 213 ХУіКП Виконано
16 проф. Мардар М.Р. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Експертиза товарів Тема: «Організація проведення експертизи товарів» 08.09.2015 11.30-12.50 А-342 7.03051001 7.03051002 Виконано Фото
17 ст. викладач Ємонакова О.О. Технології питної води Тема: «Загальна характериститика природних вод та основних технологічних процесів їх очищення» 09.09.2015 11.30-12.50 В-408 гр. ПВ-30 Виконано Фото
18 доц. Борта А.В. Технології зберігання зерна Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю Тема: «Організація основи стандартизації» 10.09.2015 9.30-10.50 Б-327 6.051701 Виконано Фото
19 доц. Южакова О.І. Українознавства та лінгводидактики УМПС Тема: «Конспектування як організація розумової праці» 10.09.2015 9.30-10.50 ауд. 501 гр. 311, 312, 511, 512 Виконано
20 доц. Машарова Я.В. Українознавства та лінгводидактики УМПС Тема: «Етикетні норми службового листування» 10.09.2015 11.30-12.50 В-408 Гр. ЕМ-408 Виконано
21 проф. Федосов С.Н. Фізики і матеріалознавства Загальна фізика Тема: «Динаміка поступального руху» 10.09.2015 11.30-12.50 Д-303 1 курс гр. ТХЗ-07,108,109 Виконано Фото
22 доц. Губанов С.М. Теплофізики і прикладної екології Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції та довкілля Тема: «Взаємозвʼязок метрології та сертифікації продукції» 11.09.2015 9.30-10.50 Т-409 ІІІ курс 6.040106 Виконано
23 доц. Мельник І.В. Технології вина та енології Проектування галузі Тема: «Типи підприємств бродильної галузі, їх класифікація по готовій продукції та виробничої потужності» 12.09.2015 9.30-10.50 Г-312 6.051701 Виконано Фото
24 доц. Соловей А.О. Соціології, філософії і права Тема: «Національно-визвольна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького» 14.09.2015 8.00-9.20 В-400 ГРС-101,102,103,104 Виконано Фото
25 доц. Тодорова С.М. Соціології, філософії і права Тема: «Історичні типии філософії» 14.09.2015 8.00-9.20 А-311 гр. ЕМ-271,272,273 Виконано Фото
26 доц. Зацерклянний М.М. Теплофізики і прикладної екології Державний екологічний контроль Тема: «Перевірка водоохоронної діяльності» 14.09.2015 8.00-9.20 Т-416 7.04010601 8.04010601 Виконано
27 доц. Грандов О.О. Теплофізики і прикладної екології Екологічна експертиза Тема: «Державне регулювання та управління екологічною експертизою» 14.09.2015 9.30-10.50 Т-203 IV курс 6.040106 Виконано
28 ст. викладач Волчков І.В. Інформаційно-комунікаційних технологій Спектральне подання сигналів 14.09.2015 9.30-10.50 ауд. 353 6.050102(01) ІІ курс Виконано
29 проф. Єгоров Б.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія комбікормового виробництва Тема: «Проблеми і перспективи розвитку комбікормової галузі у світі та в Україні» 14.09.2015 11.30-12.50 Б-227 6.051701 гр. ТЗ-42б, ТЗ-43 Виконано Фото
30 ст. викладач Сагач Л.М. Інженерної графіки та технічного дизайну Інженерна та компʼютерна графіка Тема: «Відображення прямої лінії на епюрі. Взаємна належність точки на прямої. Взаємне положення двох прямих» 14.09.2015 13.00-14.20 А-214 6.050702 гр.АЕМ-10 Виконано Фото
31 Сагала Т.Л. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Транспортування та зберігання нафти та газу Тема: «Система збору нафти та промислах» 15.09.2015 8.00-9.20 ауд. 27 6.050604 гр.ГУ 148 Виконано
32 проф. Гайворонська Г.С. Інформаційно-комунікаційних технологій Тема: «Принципи проектування мереж доступу» 15.09.2015 11.30-12.50 ауд. 312 6.050102(01) IV курс Виконано
33 доц. Дьяченко Т.В. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Транспортування та збереження зрідженого газу Тема: «Теплова ізоляція кріогенних апаратів» 15.09.2015 11.30-12.50 ауд. 22 6.050304(02) гр. ГН 449 Виконано
34 ст. викладач Лупол А.В. Українознавства та лінгводидактиви УМПС Тема: «Стильова система сучасної української мови» 16.09.2015 8.00-9.20 В-415 гр. АЕМ 20, А-20,21 Виконано Фото
35 проф. Цикало А.Л. Теплофізики і прикладної екології Основи екологічних досліджень Тема: «Використання законів і принципів екології при екологічних дослідженнях» 16.09.2015 9.30-10.50 Т-211 ІІІ курс 6.040106 Виконано
36 доц. Жихарєва Н.В. Холодильних машин і кондиціювання повітря СІСТ Тема: «Проектування судових СКП» 16.09.2015 9.30-10.50 ауд. 213 ХУіКП Виконано
37 Капустян А.І. Харчової хімії Харчова хімія Тема: «Жири сировини та харчових продуктів. Перетворення при зберіганні та технологічній обробці» 17.09.2015 8.00-9.20 Б-328 Виконано Фото
38 проф. Чиж А.О. Теоретичної механіки і машинознавства Теоретична механіка Тема: «Механічні напруження і деформація пружних тіл» 17.09.2015 9.30-10.50 Д-107 6.050502 II курс Виконано Фото
39 Мельник Ю.М. Соціології, філософії і права Філософія античності 17.09.2015 9.30-10.50 А-414 ІІ курсТЗ Виконано Фото
40 доц. Сахарова С.В. Інформаційно-комунікаційних технологій Постановка мети і завдання при розробці технічних проектів 17.09.2015 11.30-12.50 ауд. 312 6.050102(01) Виконано
41 доц. Волгушева Н.В. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Основи нафтогазової справи Тема: «Основи термінології скважин, буріння нафти» 18.09.2015 8.00-9.20 ауд. 9 6.050304(02)гр. ГН 419 Виконано
42 проф. Семенюк Ю.В. Теплофізики і прикладної екології Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці Тема: «Методи очистки димових газів від оксидів сірки» 18.09.2015 9.30-10.50 Т-212 7.05060101 8.05060101 7.05060102 Виконано
43 доц. Охотська М.І. Біохімії, мікробіології та фізіології харчування Біохімія Тема: «Нуклеінові кислоти, їх роль в життєдіяльності організмів» 18.09.2015 11.30-12.50 А-423 ІІ курс ТЗ Виконано Фото
44 доц. Калмикова І.С. Технології вина та енології Контроль якості та безпеки продукції галузі Тема: «Нормативно-правові основи якості та безпеки харчової промисловості» 18.09.2015 11.30-12.50 Г-216 6.051701 Виконано Фото
45 доц. Желіба Ю.О. Холодильних машин і кондиціювання повітря КП ОЄС Тема: «Аналітичні проблеми України» 18.09.2015 11.30-12.50 ауд. 202 ХМіКП Виконано
46 ст. викладач Владімірова В.Б. Інформаційних технологій та кібербезпеки Теорія алгоритмів Тема: «Алгоритми пошуку та сортування» 21.09.2015 8.00-9.20 ауд. 301 6.050101(01) ІІ курс Виконано
47 проф. Віват Г.І. Українознавства та лінгводидактиви УМПС Тема: «Правопис не з різними частинами» 21.09.2015 9.30-10.50 А-416 І курс БІО Виконано Фото
48 проф. Геллер В.З. Теплофізики і прикладної екології Теплотехнічні вимірювання та прилади Тема: «Прилади для вимірювання тиску» 21.09.2015 11.30-12.50 Т-416 ІІІ курс 6.050601 6.050701 Виконано
49 доц. Штепа Є.П. Електромеханіки Теоретичні основи електротехніки Тема: «Розгалужені кола синусоїдного струму» 21.09.2015 13.00-14.20 Б-205 гр. АЕМ-20 Виконано Фото
50 Руммо В.В. Економічної теорії і фінансово-економічної безпеки ІАЗФЕБ Тема: «Основні сфери отримання інформації. Види і джерела інформації» 21.09.2015 16.00-17.20 А-324 1 курс магістратури «Управління фінансово-економічною безпекою» Виконано Фото
51 проф. Тележенко Л.М. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Аналіз технологічних процесів галузі 22.09.2015 9.30-10.50 Б-426 гр. ТЛ-43а Виконано Фото
52 доц. Браженко В.Є. Технології комбікормів і біопалива Проектування зернопереробних підприємств з КП Тема: «Підбір і розрахунок обладнання модулів технологічних процесів підготовки сировини, продуктів та виробництва комбікормової продукції» 22.09.2015 11.30-12.50 Б-201 7.05170101 гр. ТЗ-53 Виконано Фото
53 доц. Ткаченко О.Б. Безпеки, експертизи та товарознавства Експертиза якості напоїв Тема: «Державна система контролю якості вино продукції в Грузії» 22.09.2015 11.30-12.50 Б-326 8.03051001 8.03051002 Виконано Фото
54 доц. Подмазко О.С. Холодильних машин і кондиціювання повітря ХМУСП Тема: «Льдотехніка» 22.09.2015 9.30-10.50 ауд. 213 ХУіКП Виконано
55 доц. Відоменко І.О. Менеджменту і логістики Інвестування Тема: «Формування інвестиційного капіталу підприємства, управління ним» 22.09.2015 11.30-12.50 А-420 ІІІ курс ЕМ-371, 372, 373 Виконано Фото
56 Рогатіна Л.П. Економічної теорії і фінансово-економічної безпеки Продовольча безпека та продовольча політика Тема: «Державна політика формування системи забезпечення продовольчої безпеки України» 22.09.2015 16.00-17.20 А-324 2 курс магістратури «Управління фінансово-економічною безпекою» Виконано Фото
57 доц. Олійник В.Д. Ресторанно-готельної справи і туризму Організація туризму. Туроперейтинг Тема: «Туристичний продукт, впровадження його в туристичну діяльність» 23.09.2015 11.30-12.50 Д-107 IV курс «Туризм» Виконано Фото
58 доц. Бошкова І.Л. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Гідравліка Тема: «Сила давления на плоские криволинейные поверхности» 24.09.2015 9.30-10.50 ауд. 27 6.030402 гр. ГН 429 Виконано
59 доц. Рєзнік К.В. Технологічного обладнання харчових виробництв ОР та КТМ Тема: «Технологічний розрахунок» 24.09.2015 9.30-10.50 В-3 гр. М-41а Виконано Фото
60 Осадча І.А. Соціології, філософії і права Тема: «Правове регулювання акціонерних товариств» 15.10.2015 9.30-10.50 В-415 гр. ГРС-301,302,303,304 Виконано Фото
61 доц. Лівенцова О.О. Харчової хімії Хімія Тема: «Комплексні сполуки. Окисно-відновні реакції» 24.09.2015 9.30-10.50 Д-317 ІІ курс гр. АЕМ-20 Виконано Фото
62 Третяк В.В. Іноземних мов Іноземна мова (англійська) Тема: «Причастие I, настоящее продолжительное время, повелительное наклонение, конструкции: «let», «to be going to»» 24.09.2015 9.30-10.50 В-415 гр. Т-105,106 Виконано Фото
63 доц. Якуб Л.М. Теплофізики і прикладної екології Процеси і апарати природоохоронних технологій Тема: «Класифікація теплообмінних апаратів» 24.09.2015 11.30-12.50 Т-416 ІІІ курс 6.040106 Виконано
64 доц. Коваленко О.О. Технології питної води Основи раціонального використання води системи оборотного водопостачання 24.09.2015 13.00-14.20 Д-223 ІІІ курс ТПВ та ВХВ Виконано Фото
65 доц. Кордзая Н.Р. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Торговельне підприємництво Тема: «Основні етапи процесу створення власної справи» 25.09.2015 9.30-10.50 А-402 6.030510 ІІІ курс Виконано Фото
66 проф. Дорошенко О.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Енергокомплекси в нетрадиційній енергетиці:Тема: «Сучасні високоефективні низькотемпературні випарні охолоджувачі для альтернативних систем» 25.09.2015 11.30-12.50 ауд. 352 7.05070107 8.05070107 Виконано
67 доц. Лебеденко Т.Є. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Технологія хлібопекарних виробництв Тема: «Приготування пшеничного тіста» 25.09.2015 11.30-12.50 Б-227 гр. ТХП-31,32 Виконано Фото
68 ст. викладач Попков Д.М. Інформаційних технологій та кібербезпеки Чинники успішного працевлаштування за фахом Тема: «Написання резюме. Проходження співбесіди» 25.09.2015 13.00-14.20 ауд. 301 6.050101(01) Виконано
69 проф. Герега О.М. Компʼютерних систем і управління бізнес-процесами Інформатика Тема: «Елементи теорії алгоритмів» 28.09.2015 9.30-10.50 В-402 6.030507 гр. ЕМ-181 Виконано Фото
70 проф. Плотніков В.М. Інформаційних технологій та кібербезпеки Дискретна математика Тема: «Операції над множинами та їх властивості» 28.09.2015 9.30-10.50 ауд. 206 6.050101(01) ІІ курс Виконано
71 доц. Становська Т.П. Інформаційних технологій та кібербезпеки Методи аналізу та їх організація Тема: «Аналіз даних та їх консолідвція» 28.09.2015 11.30-12.50 ауд. 315 6.050101(02) Виконано
72 проф. Мілованов В.І. Компресорів та пневмоагрегатів ОКСЯК Тема: «Показники надійності» 29.09.2015 9.30-10.50 ауд. 206 6.050604(03) гр. 141,142,143 Виконано
73 доц. Щекатоліна С.А. Теплофізики і прикладної екології Статистична фізика і квантова механіка Тема: «Особливості рідкого сану речовини. Функції розподілення простих рідин» 29.09.2015 9.30-10.50 ауд. 354 IV курс 6.050601 Виконано
74 ст. викладач Антонова А.Р. Інформаційних технологій та кібербезпеки Програмування Тема: «Управляючі структури мови С . Циклічні алгоритми» 29.09.2015 9.30-10.50 ауд. 414 6.050201(03) І курс Виконано
75 доц. Колесник В.І. Економіки промисловості ЕтаПВ Тема: «Труд та заробітня платня» 29.09.2015 11.30-12.50 ауд. 349 ІІ курс гр. ТЕ-421 Виконано
76 доц. Лапінська А.П. Технології комбікормів і біопалива Безвідходні технології зернопереробних виробництв Тема: «Структура утровення, способи використання вторинних матеріальних ресурсів борошномельної та крупʼяної промисловості» 30.09.2015 9.30-10.50 Б-219 7.05170101 гр. ТЗ-51,52,53 Виконано Фото
77 доц. Каламан О.Б. Менеджменту і логістики МГРГ Тема: «Вплив, влада та лідерство» 30.09.2015 11.30-12.50 Б-327 ГРС Виконано Фото
78 доц. Воєцька О.Є. Технології комбікормів і біопалива Система технологій промисловості Тема: «Характеристика харчових виробництв» 01.10.2015 9.30-10.50 Б-227 6.030507 III курс гр. ЕМ-381 Виконано Фото
79 проф. Монтік П.М. Електромеханіки Електричні апарати Тема: «Апарати захисту електрообладнання» 01.10.2015 9.30-10.50 Б-205 гр. АЕМ-30 Виконано Фото
80 Кулаковська Т.А. Економіки промисловості Економіка підприємства Тема: «Основні фонди підприємства» 02.10.2015 9.30-10.50 В-410 6.030504 ІІІ курс Виконано Фото
81 доц. Ломовцев П.Б. Інформаційних технологій та кібербезпеки Проектування в середовищі машинобудівних CAD Тема: «Використання конструктивних та розмірних залежностей у середовищі AutoCAD» 02.10.2015 11.30-12.50 ауд. 314 6.050101(02) ІV курс Виконано
82 Лозовський Т.Л. Теплофізики і прикладної екології Енергетичний аудит та менеджмент Тема: «Еколого-ексергетичний метод аналізу. Критерій еколого-ексергетичної ефективності» 05.10.2015 9.30-10.50 Т-411 7.05060101 8.05060101 7.05060102 8.05060102 Виконано
83 доц. Галіулін А.А. Електромеханіки Електротехніка, електроніка та МПТ Тема: «Кола синусоїдного струму» 05.10.2015 9.30-10.50 Б-219 гр. М-31, 32 Виконано Фото
84 ст. викладач Жирнова Т.М. Інформаційно-комунікаційних технологій Тема: «Швидкодіючі транзисторні ключі. Тригери» 06.10.2015 9.30-10.50 ауд. 351 6.050102(01) ІІ курс Виконано Фото
85 Дойчева К.С. Обліку та аудиту Бухгалтерський облік Тема: «Бухгалтерський баланс» 06.10.2015 9.30-10.50 А-318 6.030507 гр. ЕМ-381 Виконано Фото
86 доц. Зінченко О.С. Іноземних мов Друга іноземна мова (французська мова) Тема: «Де ви працюєте?» 06.10.2015 13.00-14.20 В-318 гр. Т-205 Виконано Фото
87 ст. викладач Сіромля С.Г. Інформаційних технологій та кібербезпеки Розробка программного забезпечення Тема: «Екстремальне програмування управління ХР-процесами» 07.10.2015 9.30-10.50 ауд. 414 6.050101(02) IV курс Виконано Фото
88 доц. Гончарук Г.А. Технологічного обладнання зернових виробництв ТО галузі Тема: «Призначення і класифікація тістомісильних машин» 07.10.2015 13.00-14.20 Б-110 6.051701 IІІ курс Виконано Фото
89 доц. Мельник Ю.М. Обліку та аудиту Облік у банках Тема: «Облік основних засобів і нематеріальних активів» 08.10.2015 9.30-10.50 А-324 6.030509 гр. 333, 334, 431 Виконано Фото
90 доц. Удовиця О.Ф. Менеджменту і логістики Конфліктологія Тема: «Управління конфліктами» 10.10.2015 9.30-10.50 А-427 6.051701 Виконано Фото
91 доц. Колесніченко С.Л. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Технологія продукції ресторанного господарства Тема: «Технологія бісквітного тіста та виробів із нього» 10.10.2015 13.00-14.20 Д-307 гр. ТХ-44,45 Виконано Фото
92 ст. викладач Бобрікова І.С. Інформаційно-комунікаційних технологій Характеристики та особливості використання технології Fast Ethernet 12.10.2015 8.00-9.20 ауд. 312 6.050102(01) ІІІ курс Виконано
93 проф. Безусов А.Т. Біотехнології, консервованих продуктів і напоїв Хімія і технологія сировини у консервній галузі Тема: «Зміни БАР при технологічній переробці сировини» 12.10.2015 13.00-14.20 Б-428 6.0501701 Виконано Фото
94 ст. викладач Дементьєва Т.Ю. Компресорів та пневмоагрегатів ПГД Тема: «Прикордонний шар» 12.10.2015 13.00-14.20 ауд. 14 6.050604(05) 6.050604(06) гр. 147,148 Виконано
95 Любімова С.А. Іноземних мов Ділова іноземна мова Тема: «Підготування та проведення презентація» 13.10.2015 8.00-9.20 А-406 Виконано Фото
96 доц. Коновалов С.О. Електромеханіки Електротехніка та електромеханіка Тема: «Кола постійного струму» 13.10.2015 8.00-9.20 Б-219 гр. А-20, 21 Виконано Фото
97 ст. викладач Барабаш Т.М. Інформаційно-комунікаційних технологій Системи передачі з часовим розподілом каналів 15.10.2015 8.00-9.20 ауд. 351 6.050102(01) ІІІ курс Виконано
98 Донець А.О. Технології переробки зерна Спеціальні технології галузі Тема: «Розробка раціональних обʼємно-планувальних рішень при проектуванні і будівництві мукомельних заводів» 16.10.2015 8.00-9.20 Б-227 7.05170101 Виконано Фото
99 Хлієва О.Я. Теплофізики і прикладної екології Сучасні методи аналізу еколого-енергетичної ефективності виробництв Тема: «Методика розрахунку повної еквівалентної емісії парникових газів стосовно аналізу енергоємних виробництв» 23.10.2015 9.30-10.50 Т-413 ІV курс 6.040106 Виконано
100 Карпенко О.С. Екології харчових продуктів і виробництв Моніторинг довкілля Тема: «Хроматографічні методи аналізу з екологічного моніторингу» 19.10.2015 8.00-9.20 Е-53 6.040106 Виконано Фото
101 доц. Волкова С.Ф. Економіки промисловості Управління проектами Тема: «Управління ризиками проекту» 20.10.2015 9.30-10.50 В-413 7.03050401 8.03050401 Виконано Фото
102 доц. Макаринська А.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія комбікормового виробництва Тема: «Технологія підготовки незернової сировини» 20.10.2015 11.30-12.50 Б-227 Виконано Фото
103 доц. Чухрій Ю.П. Теплофізики і прикладної екології Хімія з основами біогеохімії Тема: «Будова атома і періодичний закон» 22.10.2015 9.30-10.50 Т-203 І курс 6.040106 Виконано
104 проф. Стрікаленко Т.В. Технології питної води Основні принципи гігієни виробництва води та напоїв. Тема: «Гігієнічні вимоги до вибору та застосування реагентів та матеріалів, що використовуються у водопідготовці, виробництві води та напоїв» 22.10.2015 9.30-10.50 Д-215 гр. ТВКП-32б Виконано Фото
105 доц. Водяницька Н.І. Компресорів та пневмоагрегатів Компресорні машини Тема: «Багатоступінчате стиснення компресорів» 22.10.2015 9.30-10.50 ауд. 52 6.050604(06) гр. 148 Виконано
106 доц. Мілованова В.В. Компресорів та пневмоагрегатів КМ та НГТУ Тема: «Теорія несущого крила» 23.10.2015 9.30-10.50 ауд. 15 8.050604(06) Виконано
107 доц. Іванов А.М. Ресторанно-готельної справи і туризму Географія туризму Тема: «Географія туризму Латинської Америки» 26.10.2015 9.30-10.50 В-418 ІІ курс «Туризм» Виконано Фото
108 Подмазко І.О. Компресорів та пневмоагрегатів ДВОЕГТ Тема: «Цикли ГТУ та їх основні показники» 27.10.2015 9.30-10.50 ауд. 52а 7.05060406 8.05060406 Виконано
109 доц. Солдатенко Л.С. Технологічного обладнання зернових виробництв ТО галузі Тема: «Коміркові сепаратори» 27.10.2015 11.30-12.50 В-300 6.051701 ІІІ курс Виконано Фото
110 доц. Федоров О.Г. Компресорів та пневмоагрегатів ГТУ Тема: «Регенативні теплообмінники» 27.10.2015 11.30-12.50 ауд. 19 6.050604(06) гр. 148 Виконано
111 доц. Маркова Т.Д. Обліку та аудиту Бухгалтерський облік Тема: «Баланс та його статті» 27.10.2015 11.30-12.50 А-318 6.030509 гр. 231 Виконано Фото
112 доц. Бордун Т.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія виробництва кормових засобів і добавок Тема: «Технологія отримання кормових макух і шротів» 28.10.2015 11.30-12.50 Б-227 6.051701 IV курс гр. ТЗ-41, 42а Виконано Фото
113 Соколова Н.Ю. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Технологія хлібопекарних виробництв Тема: «Технологія виробництва здобних хлібобулочних виробів» 28.10.2015 13.00-14.20 Д-103 гр. ТХП-41,42 Виконано Фото
114 Килинчук О.Є. Ресторанно-готельної справи і туризму Пізнавальний туризм Тема: «Можливості пізнавального туризму в Україні» 29.10.2015 9.30-10.50 Д-303 ІV курс «Туризм»
115 Васьковська К.О. Обліку та аудиту Управлінський облік Тема: «Способи збільшення прибутковості бізнесу по системі обліку затрат «Директ-кост»» 30.10.2015 13.00-14.20 А-403 6.030509 гр. 334, 431 Виконано Фото
116 доц. Мельников В.Д. Компресорів та пневмоагрегатів МЗХК Тема: «Монтаж конденсаторів повітряного охолодження» 30.10.2015 13.00-14.20 ауд. 52 7.05060405 8.05060405 гр. 157, 158
117 Ковальов М.О. Технології переробки зерна Проектування підприємств галузі Тема: «Загальна характеристика ВПТУ та їх елементів» 29.10.2015 9.30-10.50 Б-121 6.051701 Виконано Фото
118 Сапожнікова Н.Ю. Безпеки життєдіяльності ООП Тема: «Пожежна безпека в умовах виробництва» 04.11.2015 11.30-12.50 В-411 6.140103 6.030504 ІV курс Виконано Фото
119 Шевченко Р.І. Екології харчових продуктів і виробництв Джерела екологічної небезпеки Тема: «Шляхи запобігання виникненню екологічно небезпечних ситуацій» 05.11.2015 11.30-12.50 Е-56 7(8).04010603 Виконано Фото
120 проф. Желєзний В.П. Теплофізики і прикладної екології Експериментальна теплофізика Тема: «Експериментальні методи дослідження дифузії» 06.11.2015 9.30-10.50 Т-402 І курс 7.05060102 8.05060102 Виконано Фото
121 ст. викладач Рибалов Б.О. Інформаційно-комунікаційних технологій Адресація оперативної памʼяті компʼютера 06.11.2015 9.30-10.50 ауд. 317 6.050102(01) ІІ курс Виконано Фото
122 Соломицький М.Ю. Інформаційно-комунікаційних технологій Побудова та організація функціонування мереж на базі протоколу SIP 06.11.2015 11.30-12.50 ауд. 312 6.050102(01) ІІІ курс Виконано Фото
123 доц. Стоянов П.Ф. Холодильних машин і кондиціювання повітря ТВП Тема: «Вимірювання параметрів вологого повітря» 09.11.2015 8.00-9.20 ауд. 202 ХМіКП Виконано Фото
124 Журавльова І.Б. Вищої математики Вища математика Тема: «ЛНДР ІІ порядку зі сталими коефіцієнтами» 10.11.2015 9.30-10.50 ауд. 412 (Теніста 9/11) 6.040106(01) Виконано Фото
125 доц. Зукіна Л.Б. Іноземних мов Англійська мова Тема: «Введение в чтение научной литературы. Английская и американская техническая терминология» 15.12.2015 9.30-10.50 В-320 аспіранти Виконано Фото
126 доц. Нарушевич-Васильєва О.В. Українознавства та лінгводидактики УМПС Тема: «Лексичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні» 12.09.2015 9.30-10.50 А-420 І курс 6.051701 ТХ Виконано Фото
127 Стояно О.О. Соціології, філософії та права Тема: «Німецька класична філософія» 03.10.2015 11.30-12.50 Б-428 Виконано Фото
128 Жуковецька С.Л. Інформаційних систем та мереж Захист інформації в компʼютерних системах Тема: «Асиметричні криптосистеми» 02.10.2015 11.30 - 12.50 ауд. 303 6.050102(01) 6.050102(03) Виконано
129 Грищенко І.В. Інформаційних систем та мереж Інженерія програмного забезпечення та захист інформації в компʼютерних системах Тема: «Методологія розробки діаграм прецендентів UML» 05.10.2015 9.30 - 10.50 ауд. 303 6.050102 ІІІ курс Виконано
130 Кальмус Н.В. Інформаційних систем та мереж Обʼєктно-орієнтоване програмування Тема: «Обробка виключних ситуацій» 05.10.2015 11.30 - 12.50 ауд. 303 6.050102(01) 6.050102(03) ІІ курс Виконано
131 Шестопалов С.В. Інформаційних систем та мереж Дослідження та проектування компʼютерних систем та мереж Тема: «Розімкнені експоненціальні мережі масового обслуговування з однорідним потоком замовлень» 07.10.2015 13.00- 14.20 ВЦ24 7.05010203 8.05010203 Виконано
132 Вохменцева Т.Б. Інформаційних систем та мереж Основи проектування баз даних Тема: «Фізичне проектування бази даних» 09.10.2015 9.30 - 10.50 ауд. 202 6.050102(01) 6.050102(03) IV курс Виконано Фото
133 Князєва Н.О. Інформаційних систем та мереж. Теорія проектування компʼютерних систем та мереж Тема: «Пошук оптимальних шляхів індексними методами» 10.10.2015 11.30 - 12.50 ауд. 303 7.05010203 8.05010203 Виконано
134 Нєнов О.Л. Інформаційних систем та мереж Програмні засоби мультимедійних систем Тема: «Програмні засоби обробки відео» 06.10.2015 11.30 - 12.50 ауд. 303 7.05010203 Виконано Фото
135 Сіренко О.І. Інформаційних систем та мереж Операційна система UNIX Тема: «Управління процесами в UNIX» 06.10.2015 9.30 - 10.50 ауд. 303 6.050102(03) IV курс Виконано
136 доц. Тодорова С.М. Соціології, філософії і права Тема: "Етикет" 06.11.2015 9.30-10.50 В-402 Виконано Фото
137 Соколовська В.В. Кріогенної техніки ТОХТ Тема: «Причини переходу до багатоступеневого стиснення» 13.10.2015 9.30 - 10.50 ауд. 501 IV курс ХТ Виконано
138 доц. Гураль Л.С. Харчової хімії Тема: «Пектинові речовини» 19.10.2015 11.30-12.50 Д-303 Виконано Фото
139 проф. Артеменко С.В. Інформаційних систем та мереж Методи розпізнавання та класифікації образів Тема: «О сучасних методах застосування теорії розпізнавання образів» 09.11.2015 9.30-10.50 ауд. 414 6.050102(03) IV курс Виконано Фото
140 Мельник Ю.М. Обліку та аудиту Облік у банках Тема: «Облік депозитів та інших зобовʼязань» 12.11.2015 9.30 - 10.50 А-324 6.030509 гр. 333, 334, 431 Виконано Фото
141 Єрін В.О. Кріогенної техніки СТОХМ Тема: «Ежекторні машини» 23.10.2015 9.30-10.50 ауд. 501 V курс ХТ Виконано Фото
142 Коваленко Н.О. Ресторанно-готельного бізнесу Тема: «Особливості дипломатичного протоколу в країнах Європи» 13.11.2015 11.30 - 12.50 Б-327 Виконано Фото
143 доц. Атанасова В.В. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Тема: «Значення мінорних речовин харчової сировини та забезпечення їх вмісту у раціонах» 07.12.2015 11.30-12.50 А-427 Виконано Фото
144 доц. Дідух Г.В. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Тема: «Перспективи використання вторинних молочних ресурсів як сировини для продуктів лікувально-профілактичного призначення» 04.12.2015 16.00-17.20 А-427 Виконано Фото
145 доц. Дідух С.М. Економіки промисловості Тема: «Особливості економічного обгрунтування інвестиційних проектів в сучасних умовах» 10.12.2015 13.00-14.20 А-416 аспіранти Виконано Фото
146 доц. Жигунов Д.О. Технології переробки зерна Тема: «Методологія наукових досліджень» 15.12.2015 11.30-12.50 Б-219 аспіранти Виконано Фото
План проведення відкритих лекцій для студентів академії провідними керівниками і фахівцями промислових підприємств
Прізвище, ім`я, по батькові Посада, підприємство Тема Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Відповідальна кафедра Виконання
1 Бондар Леонід Петрович Директор Вигодянської філії ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» Роль економіста в розробці стратегії хлібозаготівельного підприємства 15.09.2015 14.30-15.50 А-414 6.030504 7.03050401 8.03050401 Економіки промисловості Виконано Фото
2 Добровольский Віталій Володимирович Заступник директора по виробництву ТОВ «Одеський коровай» Сучасні технології та обладнання для виробництва хлібобулочної продукції тривалого терміну реалізації 16.09.2015 11.30-12.50 Б-210 6.051701 7.05170103 8.05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Виконано
3 Гулавський Володимир Тадеушевич Директор ДП ДАК «Хліб України» Новоукраїнський КХП Особливості технологічного процесу виробництва комбікормів 16.09.2015 13.00-14.20 Б-227 6.051701 7.05170101 8.05170101 Технології комбікормів і біопалива Виконано Фото
4 Марченков Денис Федорович Менеджер по продажам, технічний консультант ТОВ «Біоконтакт» Застосування сучасних ферментних препаратів у кормовиробництві 17.09.2015 11.30-12.50 Б-227 6.051701 7.05170101 8.05170101 Технології комбікормів і біопалива Виконано Фото
5 Слатвинський Анатолій Валерійович ГУ ДФС начальник відділу Оподаткування юридичних осіб 24.09.2015 9.30-10.50 А-324 6.030509 Обліку та аудиту Виконано Фото
6 Афанасьєв Борис Анатолійович Технічний директор ООВ «Санеко Плюс» Сучасна практика в місті Одесі в галузі сонячної енергетики 25.09.2015 13.00-14.20 ауд. 352 7.05070107 8.05070107 Термодинаміки та відновлюваної енергетики Виконано
7 Кисилевська Альона Юріївна Керівник Українського державного Центра стандартизації контролю природних і преформованих засобів, к.т.н., ДУ «Український НДІ медичної р Алгоритми оцінки безпеки і якості мінеральних вод в Україні і Європі 28.09.2015 14.30-15.50 L-223 ТПВ і ВХВ Технології питної води Виконано Фото
8 Зуєв Павло Павлович Генерал-лейтенат, командир військової частини А-0800 Заходи безпеки при пожежі та використанні вибухонебезпечних речовин 29.09.2015 11.30-12.50 В-411 7.05170109 7.14010101 Безпеки життєдіяльності Виконано Фото
9 Курбатов Олександр Володимирович Директора ТОВ «Електропривод» Запірна арматура і електроприводи для кондиціювання 30.09.2015 13.00-14.20 ауд. 213 60403 Холодильних установок і кондиціювання повітря Виконано Фото
10 Солодова Ольга Сергіївна Маркетолог ТОВ «ПТК Шабо» Стратегічний маркетинг. Стратегія нових торгових марок ТОВ «ПТК Шабо» 30.09.2015 14.30-15.50 A-343 Маркетингу, підприємництва і торгівлі
11 Ястребов Віталій Сергійович Директор ТОВ з ХТ «Марʼяж» Досвід експлуатації компресорних машин 06.10.2015 9.30-10.50 ауд. 206 6.050604(02) 6.050604(04) Компресорір та пневмоагрегатів Виконано
12 Верещинський Олександр Павлович Директор ТОВ «ОЛИС» Новітні технології в практиці переробки зерна в борошно та крупи 06.10.2015 14.30-15.50 Б-219 6.051701 7.05170101 8.05170101 Технології переробки зерна Виконано Фото
13 Городецький Едуард Робертович Начальник цеху спиртокуріння. ПрАТ «Одеський коньячний завод Шустов» Перспективи розвитку коньячного виробництва України 07.10.2015 9.30-10.50 Г-312 6.051701 «Технології продуктів бродіння та виноробства» Технології вина та енології Виконано Фото
14 Селіхов Сергій Володимирович Генеральний директор ТОВ «Селком» Інноваційні методи управління підприємств галузі 08.10.2015 9.30-10.50 А-216 6.030601 Менеджменту і логістики Виконано Фото
15 Гриневецький Сергій Рафаїлович Народний депутат України Про особливості політичної системи в Україні 08.10.2015 9.30-10.50 В-200 гр. ФЕБ-101, 131, ТПс-14 Соціології, філософії і права
16 Березовська Євдокія Борисівна Керівник Центру здорового харчування студентської молоді при профкомі студентів ОНПУ Проблема організації оздоровчого харчування студентів в умовах навчального закладу 19.10.2015 9.30-10.50 Д-107 Технології ресторанного і оздоровчого харчування Виконано
17 Авелічев Леонід Менеджер ресторану при готелі «Лондонська» Інноваційні підходи до організації проведення банкетів та банкетів-фуршетів 14.10.2015 11.30-12.50 А-427 «Готельно-ресторанна справа» Ресторанно-готельної справи і туризму Виконано Фото
18 Пустовий Богдан Леонідович Фахівець з розробки программного забезпечення ТОВ «Дагель», м. Одеса Сучасні технології розробки WEB-додатків 15.10.2015 11.30-12.50 ауд. 314 6.050101(01) 6.050101(02) Інформаційних технологій та кібербезпеки Виконано
19 Зарубін Олександр Валерійович Програміст 1С. Компанія перший БІТ Проблемні питання автоматизації ХПП та елеваторів 15.10.2015 14.30-15.50 Б-327 6.051701 7.05170101 8.05170101 студенти ОМТТ Технології зберігання зерна Виконано Фото
20 Перелі Анатолій Васильович Головний економіст ФПАТ «Державний продовольчо-зернової корпорації Україна» «Одеський комбінат хлібопродуктів» Діагностика та особливості розвитку борошномельної галузі промисловості України (спеціаліст філіалу кафедри) 23.10.2015 13.00-14.20 А-414 6.030504 7.03050401 8.03050401 Економіки промисловості Виконано Фото
21 Войцеховський Іван Олександрович Провідний менеджер компанії «Сингента» Перспективи використання гібридів високо олеїнового соняшника в харчовій промисловості 22.10.2015 9.30-10.50 Б-326 6.03051 Безпеки, експертизи та товарознавства Виконано Фото
22 Мясоєдов Сергій Вячеславович Директор ТОВ «НВЦ», «СОТП» Ремонт та відновлення компресорного парку машин 26.10.2015 11.30-12.50 ауд. 19 6.050604(02) 6.050604(04) Компресорів та пневмоагрегатів Виконано Фото
23 Калашник Василь Іванович Председатель наглядової ради ОАО «Одеський масложировий комбінат» Особливості економічної діяльності підприємств в сучасних умовах 29.10.2015 11.30-12.50 В-400 гр. ЕМ-171 Соціології, філософії і права
24 Кушнерук Володимир Іванович Директор НДІ «Шторм» Досвід розробок насосного та теплообмінного обладнання 27.10.2015 9.30-10.50 ауд. 206 6.050604(05) 7.05060406 8.05060406 Компресорів та пневмоагрегатів Виконано
25 Олійник Олександр Головний архітектор программного забезпечення «EIS Group» м. Одеса Потреби ІТ ринку: проекти, професії, компанії 05.11.2015 13.00-14.20 ауд. 301 6.050101(01) 6.050101(02) Інформаційних технологій та кібербезпеки Виконано
26 Тхір Наталія Володимирівна Головний технолог СП «Витмарк» Нове в консервній промисловості 09.11.2015 9.30-10.50 Б-421 6.0501701 Біотехнології консервованих продуктів і напоїв Виконано Фото
27 Галькевич Євген Петрович Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, зам. директора спільного Українсько-американського НВП «Новітні матеріали і техн Виробництво керамічних виробів та очищення газових викидів при отриманні плівкоутворювального матеріалу вісмут (111) фториду на підприємс 11.11.2015 16.00 Т-416 7.05060102 8.05060102 7.04010601 8.04010601 Теплофізики та прикладної екології
28 Княжева Ірина Анатоліївна Д.т.н., проф. кафедри педагогіки одеського націального університета ім. К.Д. Ушинського Сучасні аспекти педагогічних основ викладання у вищих учбових закладах 12.11.2015 14.30-15.50 А-424
29 Писарева Алла Михайлівна Зав. лаб. Ізмаїльського рибоконсервного комбінату Сучасні проблеми використання тонкої жерсті при виробництві консервів 01.10.2015 9.30-10.50 Б-402 6.051701 Технології мʼяса, риби і морепродуктів Виконано Фото
30 Звіряка Ірина Володимирівна Головний бухгалтер ОНАХТ Особливості обліку в бюджетних установах 29.09.2015 13.00-14.20 А-324 6.030509 Обліку та аудиту Виконано Фото
31 Дубовік Олексій Олександрович Директор ТОВ «ЕС Центр», представник SAI Global Eurasia в Україні Харчова безпека. Сертифікація систем безпеки харчових продуктів ISO 22000 15.10.2015 11.00-12.50 Е-66 Екології харчових продуктів і виробництв Виконано
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.