Головна сторінка Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
48 науково-методична конференція викладачів Одеської національної академії харчових технологій
«Розвиток методологічних основ вищої освіти в ОНАХТ»
рисунок для страницы

48 науково-методична конференція викладачів ОНАХТ

«Розвиток методологічних основ вищої освіти в ОНАХТ»

12-13 квітня 2017 р.

Запрошення

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти активну участь у роботі конференції.

Пріоритетні напрямки роботи конференції:
 • Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку освітнього процесу.
 • Забезпечення ефективності самостійної роботи студентів.
 • Інформаційні технології та методологічні особливості дистанційного навчання.
 • Методологічні основи формування кадрового потенціалу науково - педагогічних працівників.
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
необхідно до 20 березня 2017 року надати до оргкомітету (Васильєву С.В. кімн. А-131) рукописи тез доповідей обсягом до трьох сторінок (одна сторінка – 2500 знаків) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів, назви кафедри, напрямку роботи конференції.
Електронний варіант тез обов’язково надсилається на електронну адресу: metodkonf2017@ukr.net
Тези повинні бути розглянуті на засіданні кафедри щодо відповідності їх змісту певному напрямку роботи конференції.
Один учасник, як правило, може взяти участь не більше ніж у трьох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше чотирьох.
Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог або не відповідають напрямкам роботи конференції чи подані після вказаного терміну, буде відмовлено в участі у конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 1. Тези оформлюються українською мовою, обсягом не більше трьох сторінок. Вони повинні бути завізовані завідувачем кафедри та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003.
 3. Назва тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.
  Ініціали та прізвище автора (авторів) – через інтервал після назви тез, шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру.
  Текст тез – через інтервал після прізвищ авторів.
 4. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 14 пт;
  поля з усіх боків сторінки – 20 мм;
  абзацний відступ – 1,25 см;
  стиль – звичайний;
  міжрядковий інтервал – одинарний;
  вирівнювання тексту – по ширині;
  розміщення переносів – автоматичне.
 5. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка.
  Розміри шрифту для формул такі:
  основний – 12 пт;
  великий індекс – 7 пт;
  дрібний індекс – 5 пт;
  великий символ – 18 пт;
  дрібний символ –12 пт.
 6. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 7. Вимоги до файлу, надісланого електронною поштою:
  файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищем автора статті;
  ім’я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc).
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.