Головна сторінка Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
Науково-методична конференція Одеської національної академії харчових технологій
«Перспективи розвитку технікумів та їх роль у здобутті вищої освіти»
рисунок для страницы

Науково-методична конференція

«Перспективи розвитку технікумів та їх роль у здобутті вищої освіти»

31 березня 2017 р.Запрошення

Запрошуємо педагогів-практиків, викладачів закладів середньої та вищої освіти взяти участь у роботі конференції

Секційне засідання відбудеться:

Механіко-технологічний технікум ОНАХТ, вул. Чорноморського козацтва, 12, ауд. 101 – читальна-зала.

Пріоритетні напрямки роботи конференції:
 • шляхи та напрямки вдосконалення навчально-методичного забезпечення;
 • стан та перспективи кадрового забезпечення;
 • розвиток матеріально-технічної бази (стан, проблеми та шляхи їх вирішення);
 • прикладна наука, як фундаментальна складова у здобутті вищої освіти;
 • профорієнтаційна робота, як невід’ємна складова ефективності ВНЗ.
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
необхідно до 21 березня 2017 року надати в оргкомітет на рецензування (Хлизова Наталія Іванівна, т. 723-33-07, E-mail: mail@mtt.od.ua) рукописи доповідей обсягом не більше 6-8 сторінок (2500 знаків на сторінку) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів, назви технікуму, напрямку роботи конференції. Доповіді повинні бути розглянуті на засіданні циклової комісії щодо відповідності їх змісту певному напрямку роботи конференції. Авторам, доповіді яких оформлені з порушенням зазначених вимог або не відповідають напрямкам роботи конференції чи подані після вказаного терміну, буде відмовлено в участі у конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 1. Доповіді оформлюються українською мовою, обсягом не більше 6 - 8 сторінок формату А-4. Вони повинні бути завізовані всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 2. Доповіді друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003.
 3. Назва тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру. Ініціали та прізвище автора (авторів) – через інтервал після назви доповіді, шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру. Текст – через інтервал після прізвищ авторів.
 4. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 14 пт;
  поля з усіх боків сторінки – 20 мм;
  абзацний відступ – 1,25 см;
  стиль – звичайний;
  міжрядковий інтервал – одинарний;
  вирівнювання тексту – по ширині;
  розміщення переносів – автоматичне.
 5. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. Розміри шрифту для формул такі:
  основний – 12 пт;
  великий індекс – 7 пт;
  дрібний індекс – 5 пт;
  великий символ – 18 пт;
  дрібний символ –12 пт.
  Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 6. Електронний варіант тексту подається на СD-диску. Вимоги до диска і розміщеного на ньому файлу:
  CD-диск не повинен мати механічних пошкоджень;
  на CD-диску мають бути вказані прізвище та ініціали автора;
  на CD-диску має бути розміщений тільки файл із доповіддю;
  файл створюється у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003 у форматі *.rtf та називається за прізвищем автора доповіді (ім’я файлу набирається латинським шрифтом, наприклад, Butko.rtf).
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.