Головна сторінка методичного відділу
Науково-методична конференція Одеської національної академії харчових технологій
«Проблеми трансформації компетентностних характеристик: від середньої до вищої освіти»
рисунок для страницы

Науково-методична конференція

«Проблеми трансформації компетентностних характеристик: від середньої до вищої освіти»

14 травня 2016 р.

Запрошення

Запрошуємо педагогів-практиків, викладачів закладів середньої та вищої освіти взяти участь у роботі конференції

Секційне засідання відбудеться:

14 травня 2016 р., об 11:00, за адресою м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, конференц-зал

Пріоритетні напрямки роботи конференції:
 • Дистанційні технології навчання.
 • Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті.
 • Особливості підготовки школярів до складання ЗНО.
 • Особливості роботи з обдарованою молоддю та підготовка до предметних олімпіад.
 • Реалізація наступності навчання на різних рівнях освіти.
 • Теорія і методика навчання в закладах вищої освіті.
 • Теорія і методика навчання в закладах середньої освіті.
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
необхідно до 6 березня 2016 року подати координаторам конференції рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок в електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів та назви секції. Електронний варіант тез надсилається за електронною адресу: bucaros@ukr.net. Один учасник як правило, може взяти участь не більше ніж у двох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше двох. Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог, чи подані після зазначеного терміну буде відмовлено в участі у конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 1. Тези оформлюються українською, російською або англійською  мовами, та друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010.
 2. Універсальна десяткова класифікація – шрифт «Times New Roman», 14 пт.,
  напівжирний,
  регістр – всі прописні,
  вирівнювання по лівому краю.
 3. Назва тез – через інтервал після УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт.,
  напівжирний,
  регістр – всі прописні,
  вирівнювання по центру.
 4. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт.,
  напівжирний,
  вирівнювання по центру,
  нижче – повна назва організації.
 5. Текст тез – через інтервал після назви організації.
  Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 12 пт.,
  поля з усіх боків сторінки – 20 мм,
  абзацний відступ – 1,25 см,
  стиль – звичайний,
  міжрядковий інтервал – одинарний,
  вирівнювання тексту – по ширині,
  розміщення переносів – автоматичне.
 6. Інформаційні джерела – через інтервал після тексту тез у вигляді нумерованого списку.
 7. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. Розміри шрифту для формул:
  основний – 12 пт.,
  великий індекс – 7 пт.,
  дрібний індекс – 5 пт.,
  великий символ – 18 пт.,
  дрібний символ – 12 пт.
 8. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 9. Вимоги до файлу: файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті (наприклад: Іванов_Петров.doc)
 10. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
  - Букарос Андрій Юрійович, тел., (096) 749 9741
  - Шпирко Тетяна Василівна, тел., (097) 707 8157

  Електронна поштова скринька: bucaros@ukr.net
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.