Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти
Олімпіада

Всеукраїнські студентські олімпіади

   Всеукраїнська студентська олімпіада (ВСО) - це система масових очних змагань студентів вищих навчальних закладів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок, проводиться щороку з метою підвищення якості підготовки фахівців; системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

   Проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з окремих дисциплін, напрямів та спеціальностей у ВНЗ можна розглядати як форму якісної підготовки студентів до ІІ-етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

   Традиційно, переможцями І етапу олімпіади є три студенти, що набрали найбільшу кількість балів, саме на цих студентів заповнюють анкети та готують їх до участі у II етапі ВСО. Але кожен базовий ВНЗ самостійно визначає кількість студентів-учасників від навчальних закладів. Цю вимогу, зазвичай, прописують у інформаційному листі запрошенні.

( з Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади)

Тренування команд до Всеукраїнських студентських олімпіад у 2017/2018 році в ОНАХТ

# Назва дисциплінинапрямів підгогтовки, спеціалізацій і спеціальностей Назва кафедри Аудиторія Керівник Контроль
Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова
Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу
# Харчові технології та інженерія (Наукові основи вторинної сировини) Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Д-117 Шлапак Галина Всеволодівна
# Харчові технології та інжене-рія (Технологія харчових продуктів з водної сировини) Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Б-402 Кушніренко Надія Михайлівна
# БЖД Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-407 Булюк Володимир Іванович ФОТО
# БЖД Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-407 Булюк Володимир Іванович ФОТО
# Основи охорони праці Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-310 Неменуща Світлана Миколаївна ФОТО
# Основи охорони праці Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-310 Неменуща Світлана Миколаївна ФОТО
# Цивільний захист Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-405 Швець Віктор Григорович ФОТО
# Цивільний захист Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-405 Швець Віктор Григорович ФОТО
Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
# Харчові технології та інженерія Технології ресторанного і оздоровчого харчування Д-326 Салавеліс Алла Дмитрівна ФОТО
# Технології харчування, ресторанному бізнесі Технології ресторанного і оздоровчого харчування Б-426 Салавеліс Алла Дмитрівна ФОТО
# Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанного бізнесу Д-302 Халілова-Чуваєва ФОТО
# Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанного бізнесу Д-304 Халілова-Чуваєва Юлія Олександрівна ФОТО
# Біологія Біології, мікробіології та фізіології харчування Д-232 Величко Тетяна Олексiївна ФОТО
# Англійська мова Іноземних мов (ІМ) В-320 Маслова Світлана Яківна ФОТО
# Німецька мова Іноземних мов (ІМ) В-322 Романюк Зофія Іванівна ФОТО
# Французька мова Іноземних мов (ІМ) В-318 Зінченко Олена Сергіївна
Факультет технології зерна і зернового бізнесу
# Харчові технології: Технологія мукомельного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-102 Жигунов Дмитро Олександрович ФОТО
# Технологія круп’яного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-103 Соц Сергій Михайлович ФОТО
# Харчові технології та інженерія (Технологія комбікормового виробництва) Технології комбікормів і біопалива ( ТКіБ) Б-201 Макаринська Алла Василiвна
# Хімія Харчової хімії (ХХ) Д-126 Гураль Лариса Сергіївна ФОТО
# Харчові технології ТХКМВіХ; ТПЗ; ТКіБ; БКіН; ТРіОХ; ТМЖіПКЗ; ТМРіМП; A-234 Солоницька Ірина Валеріївна ФОТО
Факультет технології вина та туристичного бізнесу
# Теоретичні основи харчових виробництв Біотехнології консервованих продуктів і напоїв Б-412 Палвашова Ганна Iгорiвна
# Технології харчових виробництв Біотехнології консервованих продуктів і напоїв Б-410 Палвашова Ганна Iгорiвна
# Контроль якості та безпеки продуктів галузі Біотехнології консервованих продуктів і напоїв Б-411 Афанасьєва Тетяна Миколаївна
# Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Яременко С.Г.
# Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Крупіца Ірина Вікторівна
# Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Д-307 Козловскій Р.С.
# Рекреалогія Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-201 Лазука Катерина Дмитрівна
# Регіональний туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-201 Лазука Катерина Дмитрівна
# Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (магістр) Технології питної води (ТПВ) Д-225 Коваленко Олена Олександрівна ФОТО
# Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (магістр) Технології питної води (ТПВ) Д-225 Коваленко Олена Олександрівна ФОТО
# Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (бакалаври) Технології питної води (ТПВ) Д-225 Ємонакова Оксана Олександрiвна ФОТО
# Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (бакалаври) Технології питної води (ТПВ) Д-225 Ємонакова Оксана Олександрiвна ФОТО
# Фізична та колоїдна хімія (2 курс) Технології питної води (ТПВ) Д-215 Берегова Ольга Михайлiвна ФОТО
# Фізична та колоїдна хімія (2 курс) Технології питної води (ТПВ) Д-215 Берегова Ольга Михайлiвна ФОТО
Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна
Факультет економіки, бізнесу і контролю
# Бухгалтерський облік Облік та аудит (ОтаУ) А-324 Іванченкова Лариса Володимирiвна
# Аудит Облік та аудит (ОтаУ) А-318 Скляр Лариса Борисiвна ФОТО
# Фінансовий облік Облік та аудит (ОтаУ) А-324 Скляр Лариса Борисівна ФОТО
# Фінанси Облік та аудит (ОтаУ) А-306 Євтушевська Ольга Олександрiвна ФОТО
# Фінансовий менеджмент Облік та аудит (ОтаУ) А-306 Тарасова Олена Валентинiвна ФОТО
# Економічна теорія Економічної теорії і фінансо економічної безпеки (ЕТіФЕБ) А-306 Криницька Оксана Олександрівна ФОТО
# Економіка підприємства Економіки промисловості (ЕП) А-414 Дідух Сергій Мирославович ФОТО
Факультет менеджменту, маркетингу і логістики
# Логістика Менеджменту та логістики (МіЛ) А-342 Дроздова Валерiя Анатолiївна
# Маркетинг Маркетингу, підприємства і торгівлі (МПіТ) А-335 Брайко Марина Герольдівна ФОТО
# Педагогіка Соціології, філософії і права (СФіП) А-313 Ботіка Тетяна Степанiвна
# Психологія Соціології, філософії і права (СФіП) А-311 Черкаський Андрiй Володимирович
# Політологія Соціології, філософії і права (СФіП) А-311 Черкаський Андрiй Володимирович
# Історія України Соціології, філософії і права (СФіП) А-311 Черкаський Андрiй Володимирович
Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім. П.М. Платонова
Факультет комп'ютерних систем та автоматизації
# Електротехніка Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) Б-205 Розіна Олена Юріївна ФОТО
# Теоретичні основи електротехніки Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) Б-205 Розіна Олена Юріївна ФОТО
# Теоретична механіка Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) В-201 Тутаєв Сергій Валерійович ФОТО
# Опір матеріалів Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) В-201 Чиж Анатолій Олексійович
# Вища математика Вища математика Дв.-319 Вашпанова Ніна Володимирівна ФОТО
# Вища математика Вища математика Д-103 Нужна Наталя Володимирiвна ФОТО
Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну
# Обладнання переробних і харчових виробництв Технології обладнання зернових виробництв (ТОЗВ) Б-111 Ліпін Андрій Павлович
# Фізика Фізики і матеріало-знавства (ФіМ) Дв-306 Ревенюк Тетяна Анатроліївна
# Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ Інжен. графіки та дизайну (ІГіТД) А-206 Сагач Людмила Миколаївна ФОТО
Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського 
Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту
# Системне програмування Компютерної інженерії Дв.-32 Жуковецька Світлана Леонідівна
# Комп’ютерні системи та мережі Комп’ютерної інженерії Вц-11 Бобрікова Ірина Сергіївна
# Інформатика Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-12 Владімірова Валентина Борисівна
# Програмування Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-21 Антонова Альфія Раісівна
# Комп’ютерні науки Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-22 Попков Денис Миколайович
# Програмування й управління ІТ проектами Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-23 Смирнова Катерина Василівна
Факультет нафти, газу та екології
# Гідравліка Теплоенергтики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (ТтаТТЕ) Дв.-32 Бузовський Віталій Петрович ФОТО
# Загальна екологія Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-66 Гаркович Олексій Леонтійович ФОТО
# Загальна екологія Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-66 Гаркович Олексій Леонтійович ФОТО
# Ґрунтознавство Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-55 Мадані Марія Михайлівна ФОТО
# Екологічна безпека Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-66 Шевченко Роман Іванович ФОТО
# Екологічна безпека Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-54 Шевченко Роман Іванович ФОТО
Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки
# Основи конструювання Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Дв-202 Яковлев Юрій Олександрович
# Теорія машин та механізмів Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Дв-15 Туманський Віктор Іванович
# Теоретичні основи холодильної техніки Кріогенної техніки Дв-021 Соколовська-Єфименко Вікторія Вікторівна
# Холодильні машини та установки Холодильні машини та установки Дв-021 Стоянов Павло Фомич ФОТО
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.