МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Проведення відкритих лекцій

Проведення відкритих лекцій для студентів академії викладачами ОНАХТ у першому семестрі 2016/2017 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Кафедра Дисципліна, тема лекції Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Виконання
1 доц. Шевченко Г.А. Соціології, філософії і права Філософія.Тема «Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві» 01.09.2016 11.30 12.50 А-427 181 «Харчові технології» Виконано Фото
2 доц. Макаринська А.В. Технології комбікормів і біопалива Спеціальні технології виробництва комбікормів. Тема «Особливості технології виробництва комбікормів для риб» 08.09.2016 9.30 10.50 Б-201 181 «Харчові технології» Виконано Фото
3 ст. викл. Ворона Н.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія виробництва кормових засобів і добавок. Тема «Технологія виробництва високобілкової кормової муки (рибної муки) 08.09.2016 11.30 12.50 Б-227 181 «Харчові технології» Виконано Фото
4 доц. Смірнова С.О. Інженерної графіки та технічного дизайну Інженерна та комп`ютерна графіка. Тема «Відображення площини на епюрі» 09.09.2016 8.00 9.20 А-214 181 «Харчові технології» Виконано Фото
5 проф. Водічев В.А. Електромеханіки та мехатроніки Тема «Багатомасові розрахункові схеми механічної частини електропривода» 10.09.2016 9.30 10.50 Б-205 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано Фото
6 доц. Нарушевич-Васильєва О.В. Українознавства та лінгводидактики Тема «Мова і професія. Терміни та професіоналізми у фаховому мовленні» 10.09.2016 9.30 10.50 А-427 181 «Харчові технології» Виконано Фото
7 доц. Желіба Ю. О. Холодильних установок і кондиціювання повітря Основи енергозбереження.Тема «Енергетичні проблеми України. Структурне та технологічне енергозбереження» 12.09.2016 8.00-9.20 Ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
8 доц. Подмазко О.С. Холодильних установок і кондиціювання повітря Холодильні установки.Тема «Насосно-циркуляційні системи» 12.09.2016 9.30 10.50 Ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
9 ст. викл. Сапожнікова Н.Ю. Безпеки життєдіяльності Основи охорони праці. Тема лекції «Мікроклімат робочої зони» 12.09.2016 9.30 10.50 В-411 073 «Менеджмент» Виконано Фото
10 проф. Єгоров Б.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія комбікормового виробництва. Тема «Принципи організації та ведення технологічного процесу на комбікормовому підприємстві» 12.09.2016 11.30 12.50 Б-227 181 «Харчові технології» Виконано Фото
11 проф. Монтік П.М. Електромеханіки та мехатроніки Електричні та електронні апарати. Тема «Електричні та електронні апарати захисту» 12.09.2016 13.00 14.20 Б-205 181 «Харчові технології» Виконано Фото
12 доц. Шипко І. М. Технологічного обладнання зернових виробництв Історія інженерної діяльності.Тема «Історія розвитку зернопереробної промисловості» 12.09.2016 13.00 14.20 Б-111 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано Фото
13 доц. Бордун Т.В. Технології комбікормів і біопалива Рецептурологія.Тема «Розвиток методів створення високоефективних рецептів комбікормів» 14.09.2016 8.00 9.20 Б-327 181 «Харчові технології» Виконано Фото
14 доц. Антіпіна О.О. Харчової хімії Хімія.Тема «Амінокислоти. Білки» 14.09.2016 9.30 10.50 Д-126 181 «Харчові технології» Виконано
15 доц. Воєцька О.Є. Технології комбікормів і біопалива Технології харчових виробництв. Тема «Асортимент готової продукції комбікормових підприємств та характеристика сировини для виробництва комбікормів» 14.09.2016 9.30 10.50 Б-227 181 «Харчові технології» Виконано Фото
16 ст. викл. Грищенко І.В. Комп`ютерної інженерії Інженерія програмного забезпечення та захист інформації в комп’ютерних системах. Тема «Поняття розробки інформаційних систем засобами уніфікованої мови моделювання UML(Unified Modeling Language)» 14.09.2016 13.00 14.20 Ауд. 303 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
17 доц. Кіріяк Г.В. Екології та природоохоронних технологій Загальна екологія та неоекологія. Тема «Екологічні фактори» 15.09.2016 9.30 10.50 Е-54 101 «Екологія» Виконано Фото
18 ст. викл. Корєнман Є. М. Менеджменту і логістики Теорія організацій. Тема «Основні організаційні теорії та моделі» 15.09.2016 9.30 10.50 А-311 073 «Менеджмент» Виконано Фото
19 ст. викл. Лозовський Т.Л. Теплофізики і прикладної екології Статистична фізика та квантова механіка. Тема «Великий канонічний розподіл» 15.09.2016 9.30 10.50 Т-411 144 «Теплоенергетика» Виконано
20 доц. Левінський В.М. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Технічні засоби автоматизації. Тема «Приклади побудови систем логічного керування на реле» 15.09.2016 11.30 12.50 В-200 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
21 ст. викл. Ємонакова О.О. Технології питної води Фізико-хімічні та біологічні основи очищення природних вод. Тема «Очищення природних вод від грубодисперсних завислих речовин з використанням процесів осадження, центрифугування» 15.09.2016 11.30 12.50 Д-223 181 «Харчові технології» Виконано Фото
22 ст. викл. Соломицький М.Ю. Комп`ютерної інженерії Конвергентні та інтегральні мережі. Тема «Технологія Multi-Protocol Label Switching» 15.09.2016 13.00 14.20 Ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано Фото
23 доц. Мельник Ю.М. Соціології, філософії і права Філософія. Тема «Філософія Античності» 16.09.2016 9.30 10.50 Б-327 181 «Харчові технології» Виконано Фото
24 доц. Шестопалов С.В. Комп`ютерної інженерії Дослідження та проектування комп`ютерних систем та мереж. Тема «MeMO та аналітичне моделювання» 16.09.2016 9.30 10.50 ВЦ-45 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано Фото
25 проф. Віват Г.І. Українознавства та лінгводидактики Тема «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»: поезія як різновид мистецтва» 16.09.2016 9.30 10.50 В-410 144 «Теплоенергетика» Виконано Фото
26 доц. Кравченко М.Б. Кріогенної техніки Тема «Кріоакумуляція енергії» 16.09.2016 13.00 14.20 Ауд. 09 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
27 ст. викл. Жуковецька С.Л. Комп`ютерної інженерії Системне програмування. Тема «Файлова система. Основні поняття» 19.09.2016 9.30 10.50 Ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
28 проф. Цикало А.Л. Теплофізики і прикладної екології Основи екологічних досліджень. Тема «Основні методи екологічних досліджень. Загальна характеристика» 19.09.2016 9.30 10.50 Т-211 101 «Екологія» Виконано
29 доц. Машарова Я.В. Українознавства та лінгводидактики Тема «Етикетні норми службового листування» 19.09.2016 9.30 10.50 Б-328 073 «Менеджмент» Виконано Фото
30 проф. Аванесьянц А.Г. Електромеханіки та мехатроніки Деталі машин. Тема «Механічні передачі» 19.09.2016 9.30 10.50 В-408 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
31 доц. Южакова О.І. Українознавства та лінгводидактики Тема «Конспектування як процес розумового опрацювання інформації» 19.09.2016 11.30 12.50 Ауд. 206 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
32 доц. Манолі Т.А. Технології м`яса, риби і морепродуктів Технологія стерилізованих консервів з гідробіонтів. Тема «Попередня теплова обробка гідробіонтів як чинник, що визначає якість консервованих гідробіонтів» 19.09.2016 13.00 14.20 Б-402 181 «Харчові технології» Виконано Фото
33 ст. викл. Бренер О.Д. Менеджменту і логістики Діловодство і офісна техніка. Тема «Електронний офіс і інформаційна модель організації» 20.09.2016 8.00 9.20 А-416 073 «Менеджмент» Виконано
34 ст. викл. Волчков І.В. Комп`ютерної інженерії Основи інфокомунікацій та комп`ютерної інженерії. Тема «Методи накопичення зберігання і обробки інформації» 20.09.2016 11.30 12.50 Ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
35 проф. Геллер В.З. Теплофізики і прикладної екології Теплотехнічні вимірювання та прилади. Тема «Вимір температури» 20.09.2016 11.30 12.50 Т-416 144 «Теплоенергетика» Виконано
36 проф. Семенюк Ю.В. Теплофізики і прикладної екології Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці. Тема «Методи очистки димових газів від оксидів сірки» 21.09.2016 9.30 10.50 Т-212 144 «Теплоенергетика» Виконано
37 проф. Жєлезний В.П. Теплофізики і прикладної екології Експериментальна теплофізика. Тема «Стаціонарні методи дослідження коефіцієнта теплопровідності» 21.09.2016 11.30 12.50 Т-401 144 «Теплоенергетика» Виконано
38 доц. Палвашова Г.І. Біотехнології, консервованих продуктів і напоїв Тема «Загальна характеристика технології виробництва плодоовочевих консервів» 21.09.2016 13.00 14.20 Б-428 162 «Біотехнології та біоінженерія» Виконано Фото
39 ст. викл. Стоянов П.Ф. Холодильних установок і кондиціювання повітря Теплотехнічні вимірювання та прилади. Тема «Вимірювачі температури. Манометричні термометри, пірометри і теплові зори, індикатори температури» 22.09.2016 8.00 9.30 Ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано
40 ст. викл. Шалений В.А. Управління бізнесом Потенціал та розвиток підприємства. Тема «Конкурентоспроможність потенціалу підприємства» 22.09.2016 8.00 9.20 В-306 073 «Менеджмент» Виконано Фото
41 ст. викл. Сіромля С.Г. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Адаптивні технології програмування» 22.09.2016 11.30 12.50 Ауд. 354 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано Фото
42 ст. викл. Сіренко О.І. Комп`ютерної інженерії OC Unix. Тема «Підсистема управління процесами» 23.09.2016 8.00-9.20 Ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
43 доц. Коновалов С.О. Електромеханіки та мехатроніки Основи метрології та електричні вимірювання. Тема «Вимірювання параметрів електричних кіл за мостовим методом» 23.09.2016 8.00-9.20 Б-205 181 «Харчові технології» Виконано Фото
44 ст. викл. Бобрікова І.С. Комп`ютерної інженерії Компʼютерні мережі. Тема «Технологія Ethernet. Метод доступу CSMA/CD» 23.09.2016 11.30 12.50 Ауд. 312 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
45 доц. Стояно О.О. Соціології, філософії і права ЛогікаТема «Умовивід» 24.09.2016 8.00 9.20 А-311 073 «Менеджмент» Виконано Фото
46 доц. Бондаренко С.А. Менеджменту і логістики Діловий етикет. Тема «Управлінська етика» 24.09.2016 9.30 10.50 А-216 073 «Менеджмент» Виконано Фото
47 доц. Дідух С.М. Економіки промисловості Тема «Особливості та порядок складання операційних бюджетів підприємства» 24.09.2016 9.30 10.50 А-414 073 «Менеджмент» Виконано Фото
48 доц. Колесник В.І. Управління бізнесом Економіка підприємства. Тема «Труд та заробітня платня» 24.09.2016 11.30 12.50 А-416 073 «Менеджмент» Виконано Фото
49 ст. викл. Неменуща С.М. Безпеки життєдіяльності Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Тема «Техногенні небезпеки та їхні наслідки» 26.09.2016 8.00 9.20 В-411 073 «Менеджмент» Виконано Фото
50 ст. викл. Маркова Т.Д. Обліку і аудиту Бухгалтерський облік. Тема «Баланс та особливості його статті» 26.09.2016 11.30 12.50 А-403 071 «Облік і оподаткування» Виконано Фото
51 ст. викл. Гурський О.О. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Аналіз і синтез цифрових алгоритмів управління. Тема «Математичний опис цифрових систем» 26.09.2016 11.30 12.50 Б-319 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
52 проф. Плотніков В.М. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Досконала диз`юнктивна нормальна форма булівої функції та поліном Жигалкіна» 27.09.2016 9.30 10.50 Ауд. 319 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано Фото
53 ст. викл. Чернега І.С. Комбікормів і біопалива Інтелектуальна власність. Тема «Захист прав інтелектуальної власності» 28.09.2016 8.00 9.20 Б-201 181 «Харчові технології» Виконано Фото
54 проф. Якуб Л.М. Теплофізики і прикладної екології Інженерна екологія. Тема «Механічні методи очистки стічних вод» 28.09.2016 9.30 10.50 Т-416 101 «Екологія» Виконано
55 ст. викл. Попков Д.М. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Чинники успішного працевлаштування» 29.09.2016 13.00 14.20 Ауд. 314 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
56 доц. Дмитренко Л.Д. Технології зберігання зерна Контроль якості та безпеки продукції галузі Тема «Управління якістю та безпекою продукції галузі» 29.09.2016 8.00-9.20 Д-206 181 «Харчові технології» Виконано Фото
57 ст. викл. Васьковська К.О. Обліку і аудиту Основи бухгалтерського обліку. Тема «Бухгалтерський баланс підприємства» 30.09.2016 9.30 10.50 А-318 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
58 доц. Волошенко О.С. Технології переробки зерна Технології зернових продуктів функціонального призначення. Тема «Асортимент бороша, що виробляється на борошномельних та крупʼяних заводах. Борошно з крупʼяних культур» 30.09.2016 9.30 10.50 Б-219 181 «Харчові технології» Виконано Фото
59 доц. Мілованова В.В. Компресорів та пневмоагрегатів Конструкція, міцність та надійність газотурбінних установок. Тема «Теорія несущого крила» 30.09.2016 13.00 14.20 Ауд. 16 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
60 доц. Яковлев Ю.О. Компресорів та пневмоагрегатів Основи конструювання. Тема «Ремені передачі» 01.10.2016 8.00 9.20 Ауд. 202 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
61 викл. Маслова С.Я. Іноземних мов Англійська мова. Тема «Презентація» 01.10.2016 8.00 9.20 В-411 181 «Харчові технології» Виконано Фото
62 доц. Руммо В.В. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Тема «Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства» 01.10.2016 9.30 10.50 А-324 073 «Менеджмент» Виконано Фото
63 доц. Черняк Г.А. Соціології, філософії і права Політологія. Тема «Політичні режими» 01.10.2016 9.30 10.50 А-311 073 «Менеджмент» Виконано Фото
64 доц. Ряшко Г.М. Готельно-ресторанного бізнесу Тема «Проектування приміщення для відвідувачів підприємств ресторанного господарства» 01.10.2016 11.30 12.50 Д-307 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
65 доц. Шамрай О.А. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Процеси та елементна база систем нетрадиційної енергетики. Тема «Особливості тепломасообміну вологого повітря» 01.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 406 144 «Теплоенергетика» Виконано
66 доц. Федоров О.Г. Компресорів та пневмоагрегатів Турбомашини. Тема «Конструкція осьового компресора» 01.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 18 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
67 доц. Туанський В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Теоретична механіка. Тема «Кінематика точки. Траєкторія, швидкість, прискорення» 03.10.2016 8.00 9.20 Ауд. 14 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
68 доц. Петросьянц А.П. Біохімії, мікробіології та фізіології харчування Мікробіологія галузі. Тема «Мікробіологія кисломолочних продуктів» 03.10.2016 9.30 10.50 А-423 181 «Харчові технології» Виконано Фото
69 ст. викл. Барабаш Т.М. Компʼютерної інженерії Інформаційні мережі та комунікаційні технології. Тема «Основи багатоканальної передачі» 03.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
70 доц. Альтман Е.І. Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв Гідрогазодинаміка. Тема «Гідравлічні опори» 03.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 27 144 «Теплоенергетика» Виконано
71 доц. Ломовцев П.Б. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Використання базових та робочих елементів у середовищі Autodesk Inventor 2017» 03.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 314 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
72 доц. Вітюк А.В. Вищої математики Вища математика. Тема «Умовна ймовірність. Теореми суми й добутку. Формули повної ймовірності та Байєса» 03.10.2016 11.30 12.50 В-408 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
73 доц. Соловей А.О. Соціології, філософії і права Історія України і української культури. Тема «Українська визвольна війна 1648-1676 рр.» 04.10.2016 8.00 9.20 Б-328 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
74 доц. Дюдіна І.А. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Технологія молока та молочних продуктів. Тема «Вимоги до сировини для виробництва молочних продуктів» 04.10.2016 11.30 12.50 Б-327 181 «Харчові технології» Виконано Фото
75 доц. Сахарова С.В. Комп`ютерної інженерії Системи доступу користувача. Тема «Застосування методу визначення місця розташування вузла доступу» 05.10.2016 13.00 14.20 Ауд. 312 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
76 доц. Федосова К.С. Готельно-ресторанного бізнесу Тема «Інтернет ресурси для організації туристичних послуг» 06.10.2016 9.30 10.50 Д-303 242 «Туризм» Виконано Фото
77 ст. викл. Бондаренко В.Г. Комп`ютерної інженерії Технології створення сайтів. Тема «Проектування структури реляційної бази даних» 06.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 319 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
78 проф. Мілованов В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Спеціальні типи компресорів. Тема «Рідинно-кільцевий компресор» 06.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 14 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
79 проф. Дорошенко О.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Пектування, випробування та експлуатація установок НЕ. Тема «Випарювальні охолоджувачі для сонячних систем» 06.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 109 144 «Теплоенергетика» Виконано Фото
80 доц. Кіров І.М. Безпеки, експертизи та товарознавства Тема «Історія розвитку товарознавства» 06.10.2016 11.30 12.50 Б-401 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
81 доц. Ізбаш Є.О. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Тема «Проектування підприємств галузі» 06.10.2016 11.30 12.50 А-422 181 «Харчові технології» Виконано Фото
82 проф. Сергєєва О.Є. Фізики і матеріалознавства Фізика. Тема «Динаміка обертального руху. Закон збереження імпульсу» 06.10.2016 11.30 12.50 Д-303 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
83 проф. Бельтюкова С.В. Харчової хімії Інструментальні методи наукових досліджень. Тема «Хроматографічні методи аналізу» 07.10.2016 9.30 10.50 В-401 181 «Харчові технології» Виконано Фото
84 доц. Ломовцев Б.А. Інженерної графіки та технічного дизайну Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка. Тема «Способи перетворення епюру (комплексного креслення). Концепція і розвʼязання 4-х основних метричних задач» 07.10.2016 9.30 10.50 А-206 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано Фото
85 доц. Бошков Л.З. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Хімічні джерела енергії та воднева енергетика. Тема «Воднева енергетика сучасних технологій вироблення водню» 07.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 111 144 «Теплоенергетика» Виконано
86 ст. викл. Криницька О.О. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Історія економіки та економічної думки. Тема «Формування передумов ринкової економіки» 08.10.2016 8.00 9.20 А-427 073 «Менеджмент» Виконано Фото
87 доц. Ніколенко І.М. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Електротехнічні матеріали. Тема «Поділення речовин на провідники, напівпровідники та діелектрики» 08.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 111 144 «Теплоенергетика» Виконано
88 доц. Жихарєва Н.В. Холодильних установок і кондиціювання повітря Системи життєзабезпечення, енергозбереження при експлуатації холодильних установок. Тема «Системи життєзабезпечення в авіатранспорті» 10.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 202 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
89 ст. викл. Сахарова З.М. Безпеки життєдіяльності Основи охорони праці. Тема «Дослідження виробничого освітлення» 10.10.2016 11.30 12.50 В-407 073 «Менеджмент» Виконано Фото
90 Ст. викл. Мазурок Т.Л. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Спеціальні предикати мови «Пролог» 11.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 351 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано Фото
91 проф. Лагутін А.Ю. Холодильних установок і кондиціювання повітря Апарати холодильних установок. Тема «Розрахунок і проектування випарного конденсатора» 11.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
92 доц. Ткачук Т.І. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Політична економія. Тема «Товарна форма організації суспільного виробництва"» 11.10.2016 8.00-9.20 А-420 075 «Маркетинг» Виконано Фото
93 доц. Чухрій Ю.П. Теплофізики і прикладної екології Хімія з основами біогеохімії. Тема «Властивості розчинів» 12.10.2016 9.30 10.50 Т-203 101 «Екологія» Виконано
94 доц. Берегова О.М. Технології питної води Фізична та колоїдна хімія. Тема «Дисперсні системи, класифікація, методи отримання» 12.10.2016 11.30 12.50 Д-107 181 «Харчові технології» Виконано Фото
95 ст. викл. Жирнова Т.М. Комп`ютерної інженерії Технології проектування комп`ютерних систем. Тема «Моделювання фізичних систем на функціонально-логічному рівні проектування» 12.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 303 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
96 ст. викл. Нєнов О.Л. Комп`ютерної інженерії Комп`ютерна схемотехніка. Тема «Представлення числових даних у комп`ютерних системах. Числа з плаваючою точкою» 13.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 312 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
97 доц. Зацерклянний М.М. Теплофізики і прикладної екології Екологія. Тема «Охорона атмосферного повітря» 15.10.2016 8.00 9.20 Ауд. 352 144 «Теплоенергетика» Виконано
98 доц. Губанов С.М. Теплофізики і прикладної екології Процеси та апарати природоохоронних технологій. Тема «Абсорбція» 17.10.2016 9.30 10.50 Т-416 101 «Екологія» Виконано
99 проф. Ватренко О.В. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Основи дизайну. Тема «Фактори форми. Виробничі фактори. Технологічний процес: здійснимість, економічність, складання» 18.10.2016 9.30 10.50 В-217 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
100 доц. Цвєтковськая Л.Н. Кріогенної техніки ПРУ 18.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 12 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
101 доц. Дзюба Н.А. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Тема «Імітаційне моделювання як фактор оптимізації технологічних процесів» 20.10.2016 8.00 9.20 Д-324 181 «Харчові технології» Виконано Фото
102 доц. Лапінська А.П. Технології комбікормів і біопалива Безвідходні технології зернопереробних виробництв. Тема «Структура утворення, способи використання вториннх матеріальних ресурсів борошномельної та крупʼяної промисловості» 20.10.2016 11.30 12.50 Б-201 181 «Харчові технології» Виконано Фото
103 доц. Голодонюк О.М. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Маркетинг ціноутворення Тема «Методичні підходи до ціноутворення, яке засновано на витратах» 20.10.2016 9.30 10.50 А-414 075 «Маркетинг» Виконано Фото
104 проф. Байдак Ю.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Теорія електричних та магнітних кіл. Тема «Електричні кола однофазного змінного струму» 20.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 319 144 «Теплоенергетика» Виконано
105 ст. викл. Ботіка Т.С. Соціології, філософії і права Історія України і української культури. Тема «Україна у міжвоєнний період 1921-1939 рр.» 21.10.2016 9.30 10.50 Б-328 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано Фото
106 ст. викл. Карпенко А.С. Екології та природоохоронних технологій Моніторинг довкілля. Тема «Сучасні методи газової хроматографії» 22.10.2016 9.30 10.50 Е-54 101 «Екологія» Виконано
107 ст. викл. Швець Н.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки ПтаБПП. Тема «Семафори як засіб синхронізації взаємодіючих процесів в багатозадачних програмах» 24.10.2016 9.30 10.50 Ауд. 501 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
108 доц. Становська Т.П. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Задачі консолідації даних» 24.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 319 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
109 доц. Мельніков В.Д. Компресорів та пневмоагрегатів Монтаж та ремонт холодильних компресорів. Тема «Діагностика технічного стану елементів компресора» 25.10.2016 8.00 9.20 Ауд. 52б 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
110 доц. Подмазко І.О. Компресорів та пневмоагрегатів Діагностика, випробування і організація експлуатації газотурбінних установок. Тема «Цикли ГТУ та їх показники ефективності» 25.10.2016 13.00 14.20 Ауд. 52а 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
111 ст. викл. Дойчева К.С. Обліку і аудиту Бухгалтерський облік. Тема «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запас» 26.10.2016 11.30 12.50 А-428 075 «Маркетинг» Виконано Фото
112 доц. Потапов М.Д. Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв Тепломасообмін. Тема «Теплообмін при зміні агрегатного стану речовини. Теплообмін при кипінні» 27.10.2016 8.00 9.20 Ауд. 27 144 «Теплоенергетика» Виконано
113 доц. Турпурова Т.М. Технології комбікормів і біопалива Технологія виробництва кормових засобів і добавок 27.10.2016 9.30 10.50 Б-227 181 «Харчові технології» Виконано Фото
114 доц. Хлієва О.Я. Теплофізики і прикладної екології Сучасні методи аналізу еколого-енергетичної ефективності виробництв. Тема «Еколого-енергетичний аналіз підприємств нафтогазової промисловості» 27.10.2016 9.30 10.50 Т-115 101 «Екологія» Виконано
115 доц. Водяницька Н.І. Компресорів та пневмоагрегатів Поршневі компресори. Тема «Зрівноваження поршневих компресорів» 28.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 52б 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
116 доц. Хомічук В.А. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Тема «Холодильне обладнання для закладів готелів та громадського харчування» 29.10.2016 9.30 10.50 Д-103 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
117 доц. Шарахматова Т.Є. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів 181 «Харчові технології». Тема «Технологія кисломолочного сиру та сиркових виробів» 02.11.2016 9.30 10.50 Б-219 181 «Харчові технології» Виконано Фото
118 доц. Георгіеш К.В. Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв СТОР НГС. Тема «Технологічні процеси ремонту газонафтопроводів» 03.11.2016 9.30 10.50 Ауд. 19 144 «Теплоенергетика» Виконано
119 проф. Ткач В.О. Туристичного бізнесу та рекреації Управління розвитком туризму. Тема «Управління розвитком туризму: національний вимір» 03.11.2016 13.00 14.20 А-420 242 «Туризм»
120 ст. викл. Неменуща С.М. Безпеки життєдіяльності Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Тема «Пожежна безпека. Основи пожежної профілактики та протипожежного захисту» 04.11.2016 13.00 14.20 В-411 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано Фото
121 ст. викл. Рибалов Б.О. Комп`ютерної інженерії Архітектура компʼютерів. Тема «Постійні запамʼятовуючі пристрої» 07.11.2016 9.30 10.50 Ауд. 317 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
122 ст. викл. Сахаров В.І. Комп`ютерної інженерії Проектування комп’ютерних систем. Тема «Програматори для мікроконтролерів» 14.11.2016 11.30 12.50 Ауд. 312 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
123 доц. Скаковський Ю.М. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Проектування систем автоматизації. Тема «Характеристика та сучасні особливості проектування щитів та пультів СА та АСУТП» 15.11.2016 11.30 12.50 Б-312 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
124 доц. Максимова О.Б. Комп`ютерних систем і управління бізнес-процесами Числові методи. Тема «Оптимізація функцій багатьох змінних» 16.11.2016 8.00 9.20 В-401 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
125 ст. викл. Котузаки О.М. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Технологія харчових виробництв. Технологія цукрового виробництва. Тема «Види цукру. Цукрозамінники. Користь та шкода». 18.11.2016 11.30 12.50 Д-103 181 «Харчові технології» Виконано Фото
126 проф. Мазур В.О. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Основи нетрадиційної енергетики. Тема «Основи поняття нетрадиційної енергетики» 24.11.2016 11.30 12.50 Ауд. 347 144 «Теплоенергетика» Виконано
Проведення відкритих лекцій для студентів академії провідними керівниками і фахівцями промислових підприємств у першому семестрі 2016/2017 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Посада, підприємство Тема Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Відповідальна кафедра Виконання
1 Сусак Олександр Михайлович Доцент кафедри нафтогазопроводів та нафтогазосховищ ІФТУНГ Тема «Сучасні тенденції розвитку газопровідної системи України» 13.00 14.20 Ауд. 33 144 «Теплоенергетика» Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв
2 Paul Koltun Senior Researcher Scientist, Тема «Environmental Assessment of Small Scale Solar Thermal Electricity with the Life Cycle Method» 13.09.2016 9.30 Т-416 144 «Теплоенергетика» 101 «Екологія» Теплофізики і прикладної екології Виконано
3 Топораш Ірина Георгіївна Директор ДП «Агмінтест» Тема «Сучасні методи оцінки якості зерна» 14.09.2016 14.30 15.50 Б-219 181 «Харчові технології» Технології переробки зерна Виконано Фото
4 Воробйов Іван Шеф-кухар кафе здорового харчування «Omega three» Тема «Сходинки до власного бізнесу» 23.09.2016 9.30 10.50 А-414 181 «Харчові технології» Технології ресторанного і оздоровчого харчування Виконано Фото
5 Чигрін Артем Олександрович Інженер-технолог ТОВ «Кріоін інжиніринг» «Покоління нової техніки для розділення неоногелевої суміші» 23.09.2016 9.30 10.50 Ауд. 09 142 «Енергетичне машинобудування» Кріогенної техніки Виконано
6 Ястребов Віталій Сергійович Директор ТОВ з ХТ «Марʼяж» Тема «Експлуатація та іспити холодильного і компресорного обладнання в умовах підприємства» 29.09.2016 11.30 12.50 Ауд. 201 142 «Енергетичне машинобудування» Компресорів і пневмоагрегатів Виконано Фото
7 Олейник Олександр, Альватар Олексій Директор SMM-агенства, інтернет-маркетолог Тема «Один день з життя інтернет-маркетолога» 30.09.2016 9.30 10.50 А-342 075 «Маркетинг» Маркетингу, підприємництва і торгівлі Виконано Фото
8 Андерсон Олександр Юрійович Інженер-теплотехнік ПАТ «Ексімнафтопродукт» Тема «Особливості перевалки нафтопродуктів на Одеському морському терміналі» 30.09.2016 13.00 14.20 Ауд. 33 144 «Теплоенергетика» Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв Виконано Фото
9 Шмандій Володимир Михайлович Д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету ім. Тема «Аналіз формування екологічної небезпеки на основі антропоцентричного підходу» 06.10.2016 14.3 Ауд. 216 101 «Екологія» Теплофізики і прикладної екології Виконано
10 Дубовік Олексій Олександрович Директор ТОВ «ЕС Центр», представник SAI Global Eurasia в Україні Тема «Харчова безпека. Сертифікація систем безпеки харчових продуктів за ISO 22000» 07.10.2016 9.3 Е-53 101 «Екологія» Екології та природоохоронних технологій Виконано Фото
11 Гладишев Єгор Володимирович Керівник регіонального представництва м. Одеса Тема «Енергоефективне кліматичне обладнання climate technology A-CLIMA» 12.10.2016 13.00 14.20 Ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Холодильних установок і кондиціювання повітря Виконано Фото
12 Мʼясоєдов Сергій Вʼячеславович Директор ТОВ «НВЦ» «СОТП» Тема «Виробничий досвід співпраці ремонтно-монтажного підприємства з замовниками в галузі компресорної техніки» 13.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 201 142 «Енергетичне машинобудування» Компресорів і пневмоагрегатів Виконано
13 Шпак Віталій Миколайович Начальник елеватора ПрАТ «Укрелеваторпром» Тема «Особливості організації роботи зернового терміналу, внутрішні виклики і шляхи їх вирішення» 13.10.2016 13.00 14.20 Б-327 181 «Харчові технології» Технології зберігання зерна
14 Соколов Тимур Юрійович .net Developer «Сиклум» Тема «Інструментарій отладки програмних додатків» 17.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 314 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Інформаційних технологій та кібербезпеки Виконано
15 Васильєв Олександр Валерійович Middle QA, engineer, Lohika Тема «Специфіка тестування програмного забезпечення» 20.10.2016 13.00 14.20 Ауд. 314 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Інформаційних технологій та кібербезпеки
16 Кушнерук Володимир Іванович Директор НДІ «Шторм» Тема «Насосне та теплообмінне обладнання, що виготовляється на НДІ «Шторм» 24.10.2016 11.30 12.50 Ауд. 18 142 «Енергетичне машинобудування» Компресорів і пневмоагрегатів Виконано Фото
17 Сусло Вікторія Вікторівна Заступник генерального директора комплексу з виробництва комбікормів ТОВ «Агротрейд-Юг» Тема «Впровадження сучасних методів і засобів контролю якості сировини та готової продукції на ТОВ «Агротрейд-ЮГ»» 20.09.2016 11.30 Б-201 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива Виконано Фото
18 Гулавський Володимир Тадеушевич К.т.н., голова наглядової Ради ТОВ «Агросвіт» Тема «Перспективи створення додаткової вартості при переробці зернових культур» 05.10.2016 11.30 Б-201 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива Виконано Фото
19 Красиля Ігор Миколайович Директор департаменту проектування ТОВ «С-Інжиніринг» Тема «Сучасні підходи до проектування АСУТП» 13.10.2016 14.30 15.50 Б-312 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Виконано
20 Ушакова Тетяна Директор Майстерні митного оформлення Тема «Таможня отдай добро» 01.11.2016 11.30 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Безпеки, експертизи та товарознавства Виконано Фото
21 Смислов Олександр Анатолійович Директор сертифікаційної фірми «ФАКТУМ» Тема «Оценка соответствия и контроль безопасности продукции в условиях евроинтеграции» 01.11.2016 14.30 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Безпеки, експертизи та товарознавства Виконано Фото
22 Бакаленко Віталій Анатолійович Інженер-технолог, регіональний представник ТОВ «Хр. Хансен Україна» Тема «Сучасні технології та інгредієнти при виробництві сирів» 07.11.2016 14.30 Д-101 181 «Харчові технології» Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Виконано Фото
23 Самброс Наталія Миколаївна, Орланюк Евгеній Директор пекарні «Хлібна казка», технолог пекарні «Хлібна казка» Тема «Нові види борошняних виробів на вітчизняних підприємствах галузі» 10.11.2016 13.00 14.20 Д-208 181 «Харчові технології» Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Виконано Фото
24 Куликов Андрій Герасимович Заступник Генерального директора мʼясокомбіната «ГАРМАШ», директор Олександрівського мʼясокомбінату Тема «Сучасний стан на перспективи розвитку мʼясопереробної галузі України» 10.11.2016 14.00 А-416 073 «Менеджмент» Економіки промисловості Виконано Фото
25 Побережний Михайло Сергійович Управляючий торгівельним центром «МЕТРО» Тема «Особливості реалізації м’ясної і рибної продукції у торговій мережі» 17.11.2016 11.30 Д-119 181 «Харчові технології» Технології мʼяса, риби і морепродуктів Виконано Фото
26 Кисилевська Альона Юріївна Керівник Українського Державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів ДУ «Український НДІ медичної Тема «Результати оцінки якості технології організації лікувальних процедур з використанням мінеральних вод в санітарно-курортних заклад 25.11.2016 14.30 Д-223 181 «Харчові технології» Технології питної води Виконано Фото
27 Маркова Тетяна Юрііївна Директор Департамента культури та туризму Одеської міської ради Тема «Одеса туристична: сьогоднішній день та перспективи» 29.11.2016 10.00 А-420 242 «Туризм» Туристичного бізнесу та рекреації
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.