Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти

Проведення відкритих лекцій

Проведення відкритих лекцій для студентів академії викладачами ОНАХТ у другому семестрі 2016/2017 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Кафедра Дисципліна, тема лекції Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Виконання
1 Цикало А.Л. Теплофізики та прикладної екології Заповідна справаТема «Міжнародне природохоронне законодавство та міжнародні обʼєкти природно-заповідного фонду» 00.00.0000 11.30-12.50 Т-215 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
2 Черняк Г.А. Соціології, філософії і права ПсихологіяТема «Психологія, як наука» 06.03.2017 11.30-12.50 А-311 051 «Економіка»
3 Грищенко І.В. Компʼютерної інженерії Інженерія програмного забезпеченняТема «Інженерія програмного забезпечення в інформаційних системах» 06.03.2017 13.00-14.20 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія»
4 Патюков С.Д. Технології мʼяса, риби і морепродуктів Основи автоматизованого проектуванняТема «Інтерфейс системи AutoCAD та його налаштування» 07.03.2017 8.00-9.20 Д-421 181 «Харчові технології»
5 Герасим А.С. Технології мʼяса, риби і морепродуктів Технологія харчових продуктів з водних біоресурсівТема «Технологія виробництва солоних харчових продуктів з водної сировини» 09.03.2017 9.30-10.50 Б-402 181 «Харчові технології»
6 Ляпіна О.В. Технології питної води Стандартизація, метрологія та сертифікаціяТема «Теоретичні основи метрології» 09.03.2017 9.30-10.50 Д-217 181 «Харчові технології»
7 Желєзний В.П. Теплофізики та прикладної екології Енергоефективність та енергозбереженняТема «Види паливно-енергетичних ресурсів» 09.03.2017 11.30-12.50 Т-411 101 Екологія»
8 Котляр Є.О. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Технологія жирів і жирозамінниківТема «Підготовчі операції при переробці олійних культур» 13.03.2017 9.30-10.50 Д-423 181 «Харчові технології»
9 Лагерна С.І. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Моделювання та оптимізація систем керуванняТема «Моделювання випадкового процесу із заданими властивостями, за допомогою методу формуючого фільтру» 13.03.2017 9.30-10.50 Б-309 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
10 Косой Б.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Процеси та апарати в нетрадиційній енергетикиТема ««Процеси теплообміну в апаратах нетрадиційної енергетики» 13.03.2017 11.30-12.50 ауд. 110 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
11 Тітлова О.О. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Теорія автоматичного керуванняТема «Ключові моменти синтезу та аналізу САР» 13.03.2017 11.30-12.50 Б-310 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
12 Макаринська А.В. Технології комбікормів і біопалива Технологічний інжиніринг підприємств галузіТема «Технологічний інжиніринг в комбікормовій галузі» 14.03.2017 9.30-10.50 Б-201 181 «Харчові технології»
13 Карпович О.Я. Електромеханіки та мехатроніки Системи управління електроприводаТема «Релейно-контакторні системи керування електроприводами» 14.03.2017 11.30-12.50 Б-205 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
14 Василів О.Б. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Системи охолодження PEAТема «Способи охолодження РЕА» 15.03.2017 8.00-9.20 В-320 144 «Теплоенергетика»
15 Сіренко О.І. Компʼютерної інженерії Адміністрування комп'ютерних мереж в Linux.Тема «Брандмауер в Linux» 15.03.2017 8.00-9.20 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія»
16 Желіба Ю.О. Холодильних установок і кондиціювання повітря Тема «Енергоресурсозбереження при експлуатації холодильних установок» 15.03.2017 9.30-10.50 ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування»
17 Селіванова А.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема ««Класифікація баз даних.Архітектура СУБД» 16.03.2017 9.30-10.50 ауд. 301 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
18 Берегова О.М. Технології питної води Основи наукових дослідженьТема «Наукова інформація. Патенти» 16.03.2017 13.00-14.20 Д-215 181 «Харчові технології»
19 Демʼяненко Ю.І. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Основи виробництва, розподілу та використання електроенергіїТема «Основи виробництва, розподілу та використання електроенергії» 16.03.2017 9.30-10.50 ауд. 111 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
20 Шестопалов С.В. Компʼютерної інженерії Комп’ютерна графікаТема «Точки та лінії» 17.03.2017 9.30-10.50 ауд. ВЦ-43 123 «Комп’ютерна інженерія»
21 Роганков В.Б. Фізики і матеріалознавства Тема «Принципи квантової фізики і проблеми сучасних нанотехнологій» 17.03.2017 9.30-10.50 ауд. 315 123 «Комп’ютерна інженерія»
22 Ніколенко І.М. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Основи електротехніки і електронікиТема «Електричні кола постійного струму» 17.03.2017 11.30-12.50 ауд. 111 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
23 Демʼяненко Ю.І. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистемТема «Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистем» 18.03.2017 ауд. 354 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
24 Стояно О.О. Соціології, філософії і права ФілософіяТема «Філософія Стародавнього Сходу» 18.03.2017 9.30-10.50 Б-326 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
25 Шофул І.І. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузіТема «Діагностика обладнання галузі» 20.03.2017 11.30-12.50 В-3 131 «Прикладна механіка»
26 Ліпова О.Л. Економіки промисловості Ціноутворення в галузях АПКТема «Склад ціни» 20.03.2017 9.30-10.50 А-402 051 «Економіка»
27 Григорьєв Є.О. Туристичного бізнесу та рекреації Економічна і соціальна географія УкраїниТема «Соціальна складова географії України: тенденції останніх років» 20.03.2017 9.30-10.50 А-420 242 «Туризм»
28 Дорошенко О.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Енергозберігаючі технології в енергетиціТема «Процеси гідродинаміки в іспарительних охолоджувачів в апаратах з подвижною насадкою» 20.03.2017 9.30-10.50 ауд. 319 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
29 Якуб Л.М. Теплофізики та прикладної екології Фізико-хімічні основи природоохоронних технологійТема «Насичена волога та перегріта пара. Рідина у насиченому та стисненому станах» 20.03.2017 9.30-10.50 Т-416 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
30 Федосєєв О.В. Інженерної графіки та технічного дизайну Нарисна геометрія, інженерна та компʼютерна графікаТема «Розрізи і перерізи» 21.03.2017 8.00-9.20 А-212 133 «Галузеве машинобудування»
31 Віват Г. І. Українознавства та лінгводидактики Українська та зарубіжна культураТема «Культура та цивілізація» 21.03.2017 9.30-10.50 А-428 051 «Економіка»
32 Коновалов С.О. Електромеханіки та мехатроніки Електротехніка та електромеханікаТема «Трифазні електричні кола, аварійні режими» 21.03.2017 9.30-10.50 Д-4 131 «Прикладна механіка»
33 Амбарцумянц Р.В. Електромеханіки та мехатроніки Теорія механізмів і машинТема «Загальні положення кінематичного аналізу механізмів» 21.03.2017 9.30-10.50 В-300 131 «Прикладна механіка»
34 Ніколенко І.М. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Електротехніка і електронікаТема «Електричні кола однофазного змінного струму» 21.03.2017 9.30-10.50 ауд. 111 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
35 Савенко І.І. Менеджменту і логістики ЛогістикаТема «Пізнавальна логістика» 22.03.2017 9.30-10.50 А-216 051 «Економіка»
36 Волчков І.В. Компʼютерної інженерії Основи передачі даних та комунікаційні технології 22.03.2017 11.30-12.50 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія»
37 Лапінська А.П. Технології комбікормів і біопалива Управління якістю продукції зернопереробних виробництв.Тема «Організація системи якості і управління нею на підприємствах галузі» 22.03.2017 11.30-12.50 Б-201 181 «Харчові технології»
38 Туманський В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Теорія машин і механізмівТема «Кінематичний аналіз плоских важільних механізмів методом планів швидкостей і прискорень» 23.03.2017 8.00-9.20 ауд. 15 142 «Енергетичне машинобудування»
39 Крусір Г.В. Екології та природоохоронних технологій Управління захистом НСТема «Принципи і методи СЕМ» 23.03.2017 9.30-10.50 Е-66в 101 «Екологія»
40 Бошков Л.З. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Застосування сонячної енергіїТема «Характеристики сонячного випромінювання» 23.03.2017 9.30-10.50 ауд. 349 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
41 Хоренжий Н.В. Технології переробки зерна Технології харчових виробництвТема «Принципові схеми переробки підготовленого зерна в крупи» 24.03.2017 8.00-9.20 Б-327 181 «Харчові технології»
42 Бошков Л.З. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Використання нетрадиційних джерел енергіїТема «Біомаса як відновлюване джерело енергії» 24.03.2017 9.30-10.50 ауд. 110 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
43 Яковлев Ю.О. Компресорів та пневмоагрегатів Основи конструюванняТема «Механічні передачі» 24.03.2017 9.30-10.50 ауд. 14 142 «Енергетичне машинобудування»
44 Ступницька Т.М. Обліку і аудиту Статистика підприємстваТема «Статистика продуктивності праці» 27.03.2017 8.00-9.20 А-319 071 «Облік і оподаткування»
45 Дец Д.В. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Алгоритмічні мови та програмування систем реального часуТема «Алгоритми обробки масивів. Сортування обміну, вибором, вставкою та злиттям. Метод Шелла» 27.03.2017 9.30-10.50 Б-312 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
46 Килинчук О.Є. Туристичного бізнесу та рекреації Спеціалізований туризмТема «Бізнес–проектування у "зеленому" туризмі» 27.03.2017 9.30-10.50 Д-103 242 «Туризм»
47 Работін Ю.А. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки МакроекономікаТема «Ринок праці» 27.03.2017 11.30-12.50 Б-428 051 «Економіка»
48 Євтушевська О.О. Обліку і аудиту Податкова системаТема «Податок на доходи фізичних осіб» 28.03.2017 8.00-9.20 А-324 073 «Менеджмент»
49 Южакова О.І. Українознавства та лінгводидактики Тема «Головні поняття термінознавства: Термінологія, терміносистема, термін» 28.03.2017 9.30-10.50 В-401 131 «Прикладна механіка»
50 Урсу Я.В. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки МікроекономікаТема «Попит та пропозиція» 28.03.2017 9.30-10.50 А-306 051 «Економіка»
51 Сапожнікова Н.Ю. Безпеки життєдіяльності Основи охорони праціТема «Освітлення виробничих приміщень» 28.03.2017 9.30-10.50 В-411 усі економічні спеціальності
52 Зімін О.В. Холодильних установок і кондиціювання повітря Холодильна техніка та технологіяТема «Основи технології зберігання харчових продуктів» 28.03.2017 11.30-12.50 ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування»
53 Пурцхванідзе О.В. Соціології, філософії і права ПсихологіяТема «Загальна характеристика психології як науки» 28.03.2017 11.30-12.50 ауд. 351 142 «Енергетичне машинобудування»
54 Мартинюк О.М. Економіки промисловості Економіка та організація інноваційної діяльностіТема «Джерельне регулювання інноваційної діяльності в Україні» 28.03.2017 11.30-12.50 А-402 051 «Економіка»
55 Ткач В.О. Туристичного бізнесу та рекреації Управління якістю туристичних послугТема «Стартап: як розпочинати свій бізнес у розпал кризи» 28.03.2017 14.30-15.50 А-428 242 «Туризм»
56 Ізбаш Є.О. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Технологічний інжиніринг у галузіТема «Сучасні вимоги до приміщень підприємства. Поділення приміщень на зони ризику» 29.03.2017 9.30-10.50 Д-101 181 «Харчові технології»
57 Угольніков О.П. Вищої математики Вища математикаТема «Невизначений інтеграл» 30.03.2017 8.00-9.20 ауд. 206 142 «Енергетичне машинобудування»185 «Нафтогазова інженерія та технології»
58 Донець А.О. Технології переробки зерна Основи автоматизованого проектуванняТема «Використання 3D-технологій у проектуванні зернопереробних підприємств» 30.03.2017 11.30-12.50 Б-103 181 «Харчові технології»
59 Бордун Т.В. Технології комбікормів і біопалива Технології харчових виробництв Тема «Основні технологічні процеси виробництва комбікормів» 31.03.2017 8.00-9.20 Б-227 181 «Харчові технології»
60 Кордзая Н.Р. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Інтернет-маркетингТема «СММ-просування» 31.03.2017 8.00-9.20 А-342 075 «Маркетинг»
61 Меліх О.О. Туристичного бізнесу та рекреації Інтелектуальна власністьТема «Франчайзинг у туристичному бізнесі» 31.03.2017 13.00-14.20 А-428 242 «Туризм»
62 Саргсян К.Г. Іноземних мов Англійська моваТема «Тричленна конструкція з вводящим дієсловом та інфінітивом» 03.04.2017 9.30-10.50 В-416 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
63 Сіромля С.Г. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Системний підхід до проектування складних об'єктів та систем» 03.04.2017 11.30-12.50 ауд. 301 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
64 Швець Н.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Процедурне програмуванняТема «Покажчики. Зв’язок масивів та покажчиків. Динамічне виділення пам’яті. Посилання» 04.04.2017 8.00-9.20 ауд. 314 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
65 Байдак Ю.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Електричні мережу та системиТема ««Розрахунок сумарної електричної потужності промислового об’єкту у мережі живлення» 04.04.2017 9.30-10.50 ауд. 111 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
66 Бобрікова І.С. Компʼютерної інженерії Компʼютерні мережіТема ««Маршрутизація в комп’ютерних мережах» 04.04.2017 11.30-12.50 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія»
67 Воєцька О.Є. Технології комбікормів і біопалива Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі с/г тварин.Тема «Теоретичні основи теплової обробки сировини та готової продукції» 05.04.2017 9.30-10.50 Б-227 181 «Харчові технології»
68 Шпирко Т.В. Біохімії, мікробіології та фізіології харчування БіологіяТема: «Віруси» 05.04.2017 9.30-10.50 ауд. 216 101 «Екологія»
69 Жихарєва Н.В. Холодильних установок і кондиціювання повітря Кондиціювання повітряТема «Процес обробки повітря при кондиціюванні» 05.04.2017 11.30-12.50 ауд. 202 142 «Енергетичне машинобудування»
70 Плотніков В.М. Інформаційних технологій та кібербезпеки Дискретна математикаТема «Основні закони еквівалентних перетворень булівих функцій та їх властивости» 05.04.2017 11.30-12.50 ауд. 319 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
71 Макоєд Н.О. Компʼютерних систем і управління бізнес-процесами Тема «Інформатика та Інтернет в Бізнесі» 05.04.2017 11.30-12.50 В-300 241 «Готельно-ресторанна справа»
72 Сахарова С.В. Компʼютерної інженерії Інформаційна підтримка систем приняття рішень.Тема «Основні методи ІПСПР» 05.04.2017 13.00-14.20 ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія»
73 Крупіца І.В. Менеджменту і логістики Інноваційний менеджментТема «Управління інноваційною діяльністю на підприємстві» 05.04.2017 13.00-14.20 А-422 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
74 Федоров О.Г. Компресорів та пневмоагрегатів Компресорні станції, газотурбінні установки та їх обладнанняТема «Установки для осушення стисненого повітря» 06.04.2017 11.30-12.50 ауд. 52а 142 «Енергетичне машинобудування»
75 Севастьянова О.В. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Управління якістю молочних продуктівТема «Загальні санітарно-гігієнічні умови до виробицнитва молока та молочних продуктів» 07.04.2017 9.30-10.50 Д-101 181 «Харчові технології»
76 Безбах І.В. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Моделювання технологічних процесів харчових виробництвТема «Основні поняття, системі положення» 07.04.2017 9.30-10.50 Б-219 181 «Харчові технології»
77 Фрум О.Л. Економіки промисловості Проектний аналізТема «Технічний аналіз проекту» 07.04.2017 13.00-14.20 А-419 051 «Економіка»
78 Фігурська Л.В. Технології комбікормів і біопалива Інтелектуальна власністьТема «Відкриття, секрети виробництва (ноу-хау) як обʼєкти інтелектуальних відносин» 10.04.2017 8.00-9.20 Б-201 181 «Харчові технології»
79 Бондаренко В.Г. Компʼютерної інженерії Технології створення сайтівТема «Проектування структури реляційної бази даних MySQL» 10.04.2017 9.30-10.50 ауд. ВЦ-32 123 «Комп’ютерна інженерія»
80 Мельніков В.Д. Компресорів та пневмоагрегатів ПневмоагрегатиТема «Параметри і продуктивність стисненого повітря які виробляють джерела отримання стистенного повітря» 10.04.2017 9.30-10.50 ауд. 52б 142 «Енергетичне машинобудування»
81 Мілованов В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Метрологія та стандартизаціяТема «Розмірні ланцюги» 11.04.2017 9.30-10.50 ауд. 26 142 «Енергетичне машинобудування»
82 Геллер В.З. Теплофізики та прикладної екології Методологія та організація наукових дослідженьТема «Методологія експериментальних досліджень» 11.04.2017 11.30-12.50 Т-416 101 Екологія»
83 Владімірова В.Б. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Процедурно-орієнтоване програмування» 11.04.2017 11.30-12.50 ауд. 216 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
84 Бордун Т.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія біопаливаТема «Характеристика твердого біопалива. Вимоги до його якості» 11.04.2017 13.00-14.20 Б-227 181 «Харчові технології»
85 Ліщенко Н.В. Фізики і матеріалознавства Теоретичні основи машинобудуванняТема «Базування і установка деталей машин при обробці» 12.04.2017 9.30-10.50 Д-400 131 «Прикладна механіка»
86 Барабаш Т.М. Компʼютерної інженерії Мультисервісні мережі та NGNТема «Етапи еволюції сучасних мереж до NGN. Концепція цифрових мереж з інтеграцією обслуговування» 13.04.2017 9.30-10.50 ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія»
87 Цвєтковська Л.Н. Кріогенної техніки Газифікаційні установкиТема «Способи зберігання зріджених промислових газів в резервуарах без втрат» 17.04.2017 9.30-10.50 ауд. 09 142 «Енергетичне машинобудування»
88 Верхівкер Я.Г. Біотехнології, консервованих продуктів і напоїв Технологічний інжинірингТема «Бенчмаркінг.Основні поняття та визначення» 18.04.2017 9.30-10.50 Б-421 181 «Харчові технології»
89 Удовиця О.Ф. Менеджменту і логістики КонфліктологіяТема «Основні поняття, визначення та категорії науки конфліктології» 18.04.2017 11.30-12.50 А-427 181 «Харчові технології»
90 Семенюк Ю.В. Теплофізики та прикладної екології Енергетичний аудит та менеджментТема «Еколого-ексергетичний метод аналізу. Критерій еколого-ексергетичної ефективності» 19.04.2017 9.30-10.50 Т-412 144 «Теплоенергетика»
91 Швець Н.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Кроссплатформне програмуванняТема «Обробка виняткових ситуацій» 20.04.2017 8.00-9.20 ауд. 301 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
92 Зацерклянний М.М. Теплофізики та прикладної екології Природоохоронне законодавство та екологічне правоТема «Юридична відповідальність за шкоду, заподіяну природі» 20.04.2017 9.30-10.50 Т-409 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
93 Капустян А.І. Харчової хімії Харчова хіміяТема «Перетворення вуглеводів у ході технологічних процесів» 20.04.2017 11.30-12.50 Д-107 181 «Харчові технології»
94 Губанов С.М. Теплофізики та прикладної екології Технологія основних виробництвТема «Металургійна промисловість» 21.04.2017 9.30-10.50 Т-416 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
95 Дорошенко О.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Проблеми використання нетрадиційних джерел в АПК та промисловості«Процеси тепло масообміну і іспарительних охолоджувачів з подвижною насадкою» 21.04.2017 13.00-14.20 ауд. 351 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
96 Чухрій Ю.П. Теплофізики та прикладної екології Науки про землюТема «Гідрологія підземних вод» 21.04.2017 9.30-10.50 Т-416 101 «Екологія»
97 Мілованова В.В. Компресорів та пневмоагрегатів Опір матеріалів«Формула Ейлера. Розрахунок стислій стійки на стійкість» 24.04.2017 8.00-9.20 ауд. 15 142 «Енергетичне машинобудування»
98 Ярошенко В.М. Компресорів та пневмоагрегатів Технологія використання стиснених газівТема «Технології використання стиснутого повітря при виробництві холоду» 24.04.2017 8.00-9.20 ауд. 202 142 «Енергетичне машинобудування»
99 Іванов А.М. Туристичного бізнесу та рекреації Туристичні ресурси УкраїниТема «Складання плану місцевості» 25.04.2017 11.30-12.50 В-418 242 «Туризм»
100 Доценко Н.В. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Управління якістю та безпекою продукції галузіТема «Системи управління безпекою харчових продуктів на базі концепції НАССР» 27.04.2017 8.00-9.20 Д-333 181 «Харчові технології»
101 Валевська Л.О. Технології зберігання зерна Основи наукових дослідженьТема «Інженерні, наукові та педагогічні кадри» 27.04.2017 11.30-12.50 Б-227 181 «Харчові технології»
102 Подмазко І.О. Компресорів та пневмоагрегатів Теплові двигуниТема «Двигуни внутрішнього згоряня» 27.04.2017 13.00-14.20 ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування»
103 Становська Т.П. Інформаційних технологій та кібербезпеки Інформаційні технології управлення виробництвом у машинобудуванніТема «Управління трудовими ресурсами на підприємстві». 03.05.2017 11.30-12.50 ауд. ВЦ-21 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
104 Машарова Я.В. Українознавства та лінгводидактики Тема «Етикетні норми службового листування» 11.05.2017 11.30-12.50 В-411 051 «Економіка»
105 Шарахматова Т.Є. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Технологія харчових виробництвТема «Технологія молочних продуктів" 12.05.2017 8.00-9.20 Б-327 181 «Харчові технології»
106 Кіров І.М. Безпеки, експертизи та товарознавства Тема «Перспективи розвитку товарознавства у ХХІ столітті» 12.05.2017 14.30-15.50 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
107 Тюхай Д.С. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних системТема «Гідравлічний розрахунок трубопроводів» 15.05.2017 8.00-9.20 В-230 131 «Прикладна механіка»
108 Сахаров В.І. Компʼютерної інженерії Безпроводові технології.Тема «Основи побудови СDМА мереж» 15.05.2017 11.30- ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія»
109 Малинка О.В. Харчової хімії ХіміяТема «Фізико-хімічні методи аналізу» 17.05.2017 9.30-10.50 Д-323 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
110 Євтушок О.В. Маркетингу, підприємництва і торгівлі ПідприємництвоТема «Основи підприємницької діяльності» 17.05.2017 11.30- А-342 241 «Готельно-ресторанна справа»
111 Івченко Д.О. Теплофізики та прикладної екології Моніторинг довкілляТема «Контроль вмісту забруднювальних речовин в атмосферному повітрі. Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу» 18.05.2017 9.30-10.50 ауд. 216 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
112 Жирнова Т.М. Компʼютерної інженерії Комп’ютерна електроніка. Тема «Підсилювальні пристрої аналогової електроніки» 18.05.2017 11.30- ауд. 347 123 «Комп’ютерна інженерія»
113 Ларʼяновський І. С. Соціології, філософії і права ФілософіяТема «Філософське осмислення техніки, культури та цивілізації» 19.05.2017 9.30-10.50 А-311 142 «Енергетичне машинобудування»
114 Соколова Н.Ю. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцетратів Технології харчових виробництв: Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.Тема «Основні характеристики та технологічні особливості сировини хлібопекарського виробництва» 25.05.2017 11.30-12.50 Б-326 181 «Харчові технології»
115 Шамрай О.А. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Процеси, елементна база систем нетрадиційної енергетикиТема «Особливості тепло масообміну вологого повітря» 31.05.2017 9.30-10.50 ауд. 349 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
116 Мазур В.О. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Термодинамічні основи когенераційних технологійТема ««Компромісні рішення» 01.06.2017 11.30-12.50 ауд. 201 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
117 Павленко Г.М. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Економічна теоріяТема «Мікроекономіка як наука: її предмет і метод» 02.06.2017 9.30-10.50 Б-327 051 «Економіка»
118 Зінченко О.С. Іноземних мов Французська моваТема «Роль французської мови в сучасному світі. Франкофонія» 13.06.2017 9.30-10.50 В-318 242 «Туризм»
Проведення відкритих лекцій для студентів академії провідними керівниками і фахівцями промислових підприємств у другому семестрі 2016/2017 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Посада, підприємство Тема Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Відповідальна кафедра Виконання
1 Голубенко Богдан Олексійович Регіональний менеджер ТОВ «Камоцци» Тема «Сучасні технічні засоби «Камоцци» для побудови робототехнічних систем 14:30 Б-312 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
2 Ключник Тетяна Вікторівна ЗАО «Одесакондитер» Тема «Аспекти обліку та економічного аналізу на виробництві» 11:30 А-324 071 «Облік і оподаткування» Обліку і аудиту
3 Дубовік Олексій Олександрович Директор ТОВ «Європейський сертифікаційний центр», представник SAI Global Eurasia в Україні Тема «Сертифікація систем безпеки харчових продуктів» Е-53 101 «Екологія»183 «Технології захисту навколишнього середовища» Екології та природоохоронних технологій
4 Василенко Світлана Леонідівна Головний технолог ЗАТ «Одесакондитер» м.Одеса Тема «Розробка та впровадження системи менеджменту якості ISO 9001 на ЗАТ «Одесакондитер» 13:00 Д-107 181 «Харчові технології» Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцетратів
5 Зайцев Валерій Володимирович Професор кафедри логістики Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв Тема «Конценпція альтернативного постачання природного газу до України» ауд. 32 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв
6 Смоквін Микола Вікторович Начальник відділу з питань харчової та переробної промисловості Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Тема «Роль підприємств харчової промисловості у насиченні агропродовольчого ринку регіону високоякісними товарами» 14:00 А-416 051 «Економіка» Економіки промисловості
7 Тороченко Сергій Олександрович Головний суддя «Одеська велосотка 2017» Вело Ралі Тема: «Велотуризм: стиль життя в Одесі» 13.03.2017 11:30 А-428 242 «Туризм» Туристичного бізнесу та рекреації
8 Черній Валентина Олександрівна Заступник завідуючого корпусом елеватора ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» Тема «Особливості зберігання та відвантаження зерна на зернових терміналах» 22.03.2017 12:30 Б-202 181 «Харчові технології» Технології зберігання зерна
9 Бондар Леонід Петрович Директор Вигодянської філії ДП «Сантрейд» Тема «Економіка елеваторного підприємства» 22.03.2017 14:30 А-416 051 «Економіка» Економіки промисловості
10 Бачал Надія Григорівна Заступник директора з якості (начальник ЛКВ) ТОВ «Столичний млин» Тема «Досвід роботи відділу контролю якості на ТОВ «Столичний млин»» 28.03.2017 14:30 Б-219 181 «Харчові технології» Технології переробки зерна
11 Глівинський Олесандр Павлович Технічний директор ВАТ «Завод елеваторного устаткування» Тема «Сучасні методи створення високоефективного технологічного обладнання зернопереробних комплексів» 29.03.2017 11:30 Б-111 131 «Прикладна механіка» Технологічного обладнання зернових виробництв
12 Козловський Р.С. Завідувач сектору інвестицій у туризмі «Департаменту агенства з питань інвестицій та розвитку» Одеської обласної державної адміністраці Маркетинг в туризміТема «Розвиток туризму, як фактор формування іміджу територій» 30.03.2017 11:30 А-342 242 «Туризм» Маркетингу, підприємництва і торгівлі
13 Топалова Марія Іванівна Головний технолог ТОВ «Ізмаїльський рибоконсервний комбінат» Тема «Особливості впровадження сучасних систем управління безпечністю продукції на рибоконсервному виробництві» 05.04.2017 9:30 Б-402 181 «Харчові технології» Технології мʼяса, риби і морепродуктів
14 Мокієнко А.В. д-р мед. наук. Тема «Гігієнічні критерії питної води» 05.04.2017 14:30 Д-223 181 «Харчові технології» Технології питної води
15 Мʼясоєдов Сергій Вʼячеславович Директор ТОВ «НВЦ» «СОТП» Тема «Визначення експлуатаційних характеристик відремонтованого компресорного обладнання» 17.04.2017 9:30 ауд. 202 «142 Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів
16 Ястребов Віталій Сергійович Директор ТОВ з ХТ «Марʼяж» Тема «Експлуатація холодильних і компресорних машин» 18.04.2017 9:30 ауд. 26 «142 Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів
17 Гулавський Володимир Тадеушевич к.т.н., заслужений працівник промисловості України, голова наглядової ради ТОВ «Агросвіт» Тема «Науково-практичні основи поглибленої переробки зерна» 19.04.2017 9:30 Б-227 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива
18 Козонов Тимур Вигентьєвич Директор кафе Тема «Кава. Майстер-клас» 19.04.2017 13:00 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Безпеки, експертизи та товарознавства
19 Розанов Всеволод Анатолійович д.м.н., проф. каф. клінічної психології інституту післядипломної освіти ОНУ ім. І.І. Мечникова Тема «Когнітивне здоровʼя молоді в сучасному суспільстві» 19.04.2017 14:30 А-424 усі бажаючі Біохімії, мікробіології та фізіології харчування
20 Марченков Федір Семенович к.т.н., науковий директор ТОВ «Кронос Агро» Тема «Ферменти - регулятори кормової цінності комбікормів» 20.04.2017 11:30 Б-227 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива
21 Бакаленко Віталій Анатолійович Технолог ТОВ «Хрістіан Хансен Україна» Тема «Використання заквасок безпосереднього внесення у виробництві йогуртів» 24.04.2017 14:30 А-422 181 «Харчові технології» Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів
22 Лапчак Дмитро Іванович Митний брокер Лекція-диспутТема «Сучасні аспекти взаємодії митних брокерів з митними органами» 25.04.2017 14:00 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Безпеки, експертизи та товарознавства
23 Ситько Олексій Миколайович к.т.н., генеральний директор Biochem Zusatzstoffe Handels-u.Produktionsges.mbH Тема «Огляд сучасного ринку кормових добавок та перспективи його розвитку» 26.04.2017 9:30 Б-227 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива
24 Кошевой С.А. Начальник ділянки виробництва гелію ООО «Криоин інжиніринг» м. Одеса Тема «Технологічний ланцюг отримання атмосферного гелію» 27.04.2017 11:00 на виробництві «142 Енергетичне машинобудування» Кріогенної техніки
25 Бедрега Світлана Петрівна Керівник фінансового департаменту м. Одеси Тема «Проблеми формування фінансового стану місцевого бюджету» 27.04.2017 13:00 А-324 071 «Облік і оподаткування» Обліку і аудиту
26 Олейник Костянтин Володимирович Технічний директор «Арбат Плюс» Тема «Сучасні методи проектування систем підтримки комфортних умов на промислових підприємствах» 14.05.2017 13 ауд. 213 «142 Енергетичне машинобудування» Холодильних установок і кондиціювання повітря
27 КушнерукВолодимир Іванович Директор НДІ «Шторм» Тема «Теплообмінники різних типорозмірів, що виготовляються на НДІ «Шторм»» 15.05.2017 9.3 ауд. 202 «142 Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів
28 ТопорашІрина Георгіївна Директор ДП «АгмінТест» Тема «Сучасні лабораторні методи аналізу якості зерна та борошна» 17.05.2017 13 Б-219 181 «Харчові технології» Технології переробки зерна
29 ПришлякОлександр Олегович д. ф-м. н, проф. каф. геометрії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Тема «Топологія функцій на поверхнях» 01.06.2017 10 В-301 усі бажаючі Вищої математики
30 МаксименкоСергій Іванович д. ф-м. н, завідувач лабораторії топології у складі відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України Тема «Стохастичні потоки на стягуваних многовидах» 02.06.2017 10 В-301 усі бажаючі Вищої математики
31 АфанасьєвБорис Анатолійович к.т.н, доц.,директор ООО «Санеко Плюс» Тема «Еколого-енергетичні та економічні аспекти застосування сонячних систем і теплових насосів» 12.06.2017 14.3 Т-416(Тіниста9/11) 101 «Екологія»144 «Теплоенергетика» Теплофізики і прикладної екології
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.