Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти

Проведення відкритих лекцій

Проведення відкритих лекцій для студентів академії викладачами ОНАХТ у другому семестрі 2016/2017 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Кафедра Дисципліна, тема лекції Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Виконання
1 Черняк Г.А. Соціології, філософії і права Психологія. Тема «Психологія, як наука» 06.03.2017 11.30-12.50 А-311 051 «Економіка» Виконано Фото
2 Грищенко І.В. Компʼютерної інженерії Інженерія програмного забезпечення. Тема «Інженерія програмного забезпечення в інформаційних системах» 06.03.2017 13.00-14.20 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
3 Патюков С.Д. Технології мʼяса, риби і морепродуктів Основи автоматизованого проектування. Тема «Інтерфейс системи AutoCAD та його налаштування» 07.03.2017 8.00-9.20 Д-421 181 «Харчові технології» Виконано Фото
4 Герасим А.С. Технології мʼяса, риби і морепродуктів Технологія харчових продуктів з водних біоресурсів. Тема «Технологія виробництва солоних харчових продуктів з водної сировини» 09.03.2017 9.30-10.50 Б-402 181 «Харчові технології» Виконано Фото
5 Ляпіна О.В. Технології питної води Стандартизація, метрологія та сертифікація. Тема «Теоретичні основи метрології» 09.03.2017 9.30-10.50 Д-217 181 «Харчові технології» Виконано Фото
6 Желєзний В.П. Теплофізики та прикладної екології Енергоефективність та енергозбереження. Тема «Види паливно-енергетичних ресурсів» 09.03.2017 11.30-12.50 Т-411 101 Екологія» Виконано
7 Котляр Є.О. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Технологія жирів і жирозамінників. Тема «Підготовчі операції при переробці олійних культур» 13.03.2017 9.30-10.50 Д-423 181 «Харчові технології» Виконано Фото
8 Лагерна С.І. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Моделювання та оптимізація систем керування. Тема «Моделювання випадкового процесу із заданими властивостями, за допомогою методу формуючого фільтру» 13.03.2017 9.30-10.50 Б-309 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
9 Косой Б.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Процеси та апарати в нетрадиційній енергетики. Тема «Процеси теплообміну в апаратах нетрадиційної енергетики» 13.03.2017 11.30-12.50 ауд. 110 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано
10 Тітлова О.О. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Теорія автоматичного керування. Тема «Ключові моменти синтезу та аналізу САР» 13.03.2017 11.30-12.50 Б-310 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано Фото
11 Макаринська А.В. Технології комбікормів і біопалива Технологічний інжиніринг підприємств галузі. Тема «Технологічний інжиніринг в комбікормовій галузі» 14.03.2017 9.30-10.50 Б-201 181 «Харчові технології» Виконано Фото
12 Карпович О.Я. Електромеханіки та мехатроніки Системи управління електропривода. Тема «Релейно-контакторні системи керування електроприводами» 14.03.2017 11.30-12.50 Б-205 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано Фото
13 Василів О.Б. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Системи охолодження PEAТема «Способи охолодження РЕА» 15.03.2017 8.00-9.20 В-320 144 «Теплоенергетика» Виконано Фото
14 Сіренко О.І. Компʼютерної інженерії Адміністрування комп'ютерних мереж в Linux.Тема «Брандмауер в Linux» 15.03.2017 8.00-9.20 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
15 Желіба Ю.О. Холодильних установок і кондиціювання повітря Тема «Енергоресурсозбереження при експлуатації холодильних установок» 15.03.2017 9.30-10.50 ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано
16 Селіванова А.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема ««Класифікація баз даних.Архітектура СУБД» 16.03.2017 9.30-10.50 ауд. 301 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
17 Берегова О.М. Технології питної води Основи наукових досліджень. Тема «Наукова інформація. Патенти» 16.03.2017 13.00-14.20 Д-215 181 «Харчові технології» Виконано Фото
18 Демʼяненко Ю.І. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Основи виробництва, розподілу та використання електроенергії. Тема «Основи виробництва, розподілу та використання електроенергії» 16.03.2017 9.30-10.50 ауд. 111 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано
19 Шестопалов С.В. Компʼютерної інженерії Комп’ютерна графіка. Тема «Точки та лінії» 17.03.2017 9.30-10.50 ауд. ВЦ-43 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
20 Роганков В.Б. Фізики і матеріалознавства Тема «Принципи квантової фізики і проблеми сучасних нанотехнологій» 17.03.2017 9.30-10.50 ауд. 315 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
21 Ніколенко І.М. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Основи електротехніки і електроніки. Тема «Електричні кола постійного струму» 17.03.2017 11.30-12.50 ауд. 111 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано
22 Демʼяненко Ю.І. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистем. Тема «Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистем» 18.03.2017 ауд. 354 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано
23 Стояно О.О. Соціології, філософії і права Філософія. Тема «Філософія Стародавнього Сходу» 18.03.2017 9.30-10.50 Б-326 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано Фото
24 Шофул І.І. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі. Тема «Діагностика обладнання галузі» 20.03.2017 11.30-12.50 В-3 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
25 Ліпова О.Л. Економіки промисловості Ціноутворення в галузях АПК. Тема «Склад ціни» 20.03.2017 9.30-10.50 А-402 051 «Економіка» Виконано Фото
26 Григорьєв Є.О. Туристичного бізнесу та рекреації Економічна і соціальна географія України. Тема «Соціальна складова географії України: тенденції останніх років» 20.03.2017 9.30-10.50 А-420 242 «Туризм» Виконано Фото
27 Дорошенко О.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Енергозберігаючі технології в енергетиці. Тема «Процеси гідродинаміки в іспарительних охолоджувачів в апаратах з подвижною насадкою» 20.03.2017 9.30-10.50 ауд. 319 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано
28 Якуб Л.М. Теплофізики та прикладної екології Фізико-хімічні основи природоохоронних технологій. Тема «Насичена волога та перегріта пара. Рідина у насиченому та стисненому станах» 20.03.2017 9.30-10.50 Т-416 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Виконано
29 Федосєєв О.В. Інженерної графіки та технічного дизайну Нарисна геометрія, інженерна та компʼютерна графіка. Тема «Розрізи і перерізи» 21.03.2017 8.00-9.20 А-212 133 «Галузеве машинобудування» Виконано Фото
30 Віват Г. І. Українознавства та лінгводидактики Українська та зарубіжна культура. Тема «Культура та цивілізація» 21.03.2017 9.30-10.50 А-428 051 «Економіка» Виконано Фото
31 Коновалов С.О. Електромеханіки та мехатроніки Електротехніка та електромеханіка. Тема «Трифазні електричні кола, аварійні режими» 21.03.2017 9.30-10.50 Д-4 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
32 Амбарцумянц Р.В. Електромеханіки та мехатроніки Теорія механізмів і машин. Тема «Загальні положення кінематичного аналізу механізмів» 21.03.2017 9.30-10.50 В-300 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
33 Ніколенко І.М. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Електротехніка і електроніка. Тема «Електричні кола однофазного змінного струму» 21.03.2017 9.30-10.50 ауд. 111 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано
34 Савенко І.І. Менеджменту і логістики Логістика. Тема «Пізнавальна логістика» 22.03.2017 9.30-10.50 А-216 051 «Економіка» Виконано Фото
35 Волчков І.В. Компʼютерної інженерії Тема «Основи передачі даних та комунікаційні технології» 22.03.2017 11.30-12.50 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
36 Лапінська А.П. Технології комбікормів і біопалива Управління якістю продукції зернопереробних виробництв.Тема «Організація системи якості і управління нею на підприємствах галузі» 22.03.2017 11.30-12.50 Б-201 181 «Харчові технології» Виконано Фото
37 Туманський В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Теорія машин і механізмів. Тема «Кінематичний аналіз плоских важільних механізмів методом планів швидкостей і прискорень» 23.03.2017 8.00-9.20 ауд. 15 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
38 Крусір Г.В. Екології та природоохоронних технологій Управління захистом НС. Тема «Принципи і методи СЕМ» 23.03.2017 9.30-10.50 Е-66в 101 «Екологія» Виконано Фото
39 Бошков Л.З. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Застосування сонячної енергії. Тема «Характеристики сонячного випромінювання» 23.03.2017 9.30-10.50 ауд. 349 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано
40 Хоренжий Н.В. Технології переробки зерна Технології харчових виробництв. Тема «Принципові схеми переробки підготовленого зерна в крупи» 24.03.2017 8.00-9.20 Б-327 181 «Харчові технології» Виконано Фото
41 Бошков Л.З. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Використання нетрадиційних джерел енергії. Тема «Біомаса як відновлюване джерело енергії» 24.03.2017 9.30-10.50 ауд. 110 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано
42 Яковлев Ю.О. Компресорів та пневмоагрегатів Основи конструювання. Тема «Механічні передачі» 24.03.2017 9.30-10.50 ауд. 14 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
43 Ступницька Т.М. Обліку і аудиту Статистика підприємства. Тема «Статистика продуктивності праці» 27.03.2017 8.00-9.20 А-319 071 «Облік і оподаткування» Виконано Фото
44 Дец Д.В. Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Алгоритмічні мови та програмування систем реального часу. Тема «Алгоритми обробки масивів. Сортування обміну, вибором, вставкою та злиттям. Метод Шелла» 27.03.2017 9.30-10.50 Б-312 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
45 Килинчук О.Є. Туристичного бізнесу та рекреації Спеціалізований туризм. Тема «Бізнес–проектування у "зеленому" туризмі» 27.03.2017 9.30-10.50 Д-103 242 «Туризм» Виконано Фото
46 Євтушевська О.О. Обліку і аудиту Податкова система. Тема «Податок на доходи фізичних осіб» 28.03.2017 8.00-9.20 А-324 073 «Менеджмент» Виконано Фото
47 Южакова О.І. Українознавства та лінгводидактики Тема «Головні поняття термінознавства: Термінологія, терміносистема, термін» 28.03.2017 9.30-10.50 В-401 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
48 Урсу Я.В. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Мікроекономіка. Тема «Попит та пропозиція» 28.03.2017 9.30-10.50 А-306 051 «Економіка» Виконано Фото
49 Сапожнікова Н.Ю. Безпеки життєдіяльності Основи охорони праці. Тема «Освітлення виробничих приміщень» 28.03.2017 9.30-10.50 В-411 усі економічні спеціальності Виконано Фото
50 Зімін О.В. Холодильних установок і кондиціювання повітря Холодильна техніка та технологія. Тема «Основи технології зберігання харчових продуктів» 28.03.2017 11.30-12.50 ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано
51 Пурцхванідзе О.В. Соціології, філософії і права Психологія. Тема «Загальна характеристика психології як науки» 28.03.2017 11.30-12.50 ауд. 351 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано
52 Мартинюк О.М. Економіки промисловості Економіка та організація інноваційної діяльності. Тема «Джерельне регулювання інноваційної діяльності в Україні» 28.03.2017 11.30-12.50 А-402 051 «Економіка» Виконано Фото
53 Ткач В.О. Туристичного бізнесу та рекреації Управління якістю туристичних послуг. Тема «Стартап: як розпочинати свій бізнес у розпал кризи» 28.03.2017 14.30-15.50 А-428 242 «Туризм» Виконано Фото
54 Ізбаш Є.О. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Технологічний інжиніринг у галузі. Тема «Сучасні вимоги до приміщень підприємства. Поділення приміщень на зони ризику» 29.03.2017 9.30-10.50 Д-101 181 «Харчові технології» Виконано Фото
55 Угольніков О.П. Вищої математики Вища математика. Тема «Невизначений інтеграл» 30.03.2017 8.00-9.20 ауд. 206 142 «Енергетичне машинобудування»185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано Фото
56 Кордзая Н.Р. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Інтернет-маркетинг. Тема «СММ-просування» 31.03.2017 8.00-9.20 А-342 075 «Маркетинг» Виконано Фото
57 Меліх О.О. Туристичного бізнесу та рекреації Інтелектуальна власність. Тема «Франчайзинг у туристичному бізнесі» 31.03.2017 13.00-14.20 А-428 242 «Туризм» Виконано Фото
58 Сіромля С.Г. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Системний підхід до проектування складних об'єктів та систем» 03.04.2017 11.30-12.50 ауд. 301 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
59 Вігуржинська С.Ю. Управління бізнесом Економіка енергетики. Тема «Оборотні кошти та оборотні виробничі фонди в енергетиці» 04.04.2017 9.30-10.50 ауд. 216 142 "Енергетичне машинобудування" Виконано Фото
60 Швець Н.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Процедурне програмування. Тема «Покажчики. Зв’язок масивів та покажчиків. Динамічне виділення пам’яті. Посилання» 04.04.2017 8.00-9.20 ауд. 314 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
61 Байдак Ю.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Електричні мережу та системи. Тема «Розрахунок сумарної електричної потужності промислового об’єкту у мережі живлення» 04.04.2017 9.30-10.50 ауд. 111 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано
62 Бобрікова І.С. Компʼютерної інженерії Компʼютерні мережі. Тема ««Маршрутизація в комп’ютерних мережах» 04.04.2017 11.30-12.50 ауд. 303 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
63 Ангелов Г.В. Соціології, філософії і права Тема «Суспільство та особистість як системи» 04.04.2017 9.30-10.50 А-311 усі бажаючі Виконано Фото
64 Воєцька О.Є. Технології комбікормів і біопалива Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі с/г тварин. Тема «Теоретичні основи теплової обробки сировини та готової продукції» 05.04.2017 9.30-10.50 Б-227 181 «Харчові технології» Виконано Фото
65 Шпирко Т.В. Біохімії, мікробіології та фізіології харчування Біологія. Тема: «Віруси» 05.04.2017 9.30-10.50 ауд. 216 101 «Екологія» Виконано Фото
66 Жихарєва Н.В. Холодильних установок і кондиціювання повітря Кондиціювання повітря. Тема «Процес обробки повітря при кондиціюванні» 05.04.2017 11.30-12.50 ауд. 202 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
67 Плотніков В.М. Інформаційних технологій та кібербезпеки Дискретна математика. Тема «Основні закони еквівалентних перетворень булівих функцій та їх властивости» 05.04.2017 11.30-12.50 ауд. 319 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
68 Макоєд Н.О. Компʼютерних систем і управління бізнес-процесами Тема «Інформатика та Інтернет в Бізнесі» 05.04.2017 11.30-12.50 В-300 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
69 Сахарова С.В. Компʼютерної інженерії Інформаційна підтримка систем приняття рішень. Тема «Основні методи ІПСПР» 05.04.2017 13.00-14.20 ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
70 Крупіца І.В. Менеджменту і логістики Інноваційний менеджмент. Тема «Управління інноваційною діяльністю на підприємстві» 05.04.2017 13.00-14.20 А-422 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
71 Федоров О.Г. Компресорів та пневмоагрегатів Компресорні станції, газотурбінні установки та їх обладнання. Тема «Установки для осушення стисненого повітря» 06.04.2017 11.30-12.50 ауд. 52а 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
72 Бордун Т.В. Технології комбікормів і біопалива Технології харчових виробництв. Тема «Основні технологічні процеси виробництва комбікормів» 07.04.2017 11.30-12.50 Б-227 181 «Харчові технології» Виконано Фото
73 Севастьянова О.В. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Управління якістю молочних продуктів. Тема «Загальні санітарно-гігієнічні умови до виробицнитва молока та молочних продуктів» 07.04.2017 9.30-10.50 Д-101 181 «Харчові технології» Виконано Фото
74 Безбах І.В. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Моделювання технологічних процесів харчових виробництв. Тема «Основні поняття, системі положення» 07.04.2017 9.30-10.50 Б-219 181 «Харчові технології» Виконано Фото
75 Фрум О.Л. Економіки промисловості Проектний аналіз. Тема «Технічний аналіз проекту» 07.04.2017 13.00-14.20 А-419 051 «Економіка» Виконано Фото
76 Фігурська Л.В. Технології комбікормів і біопалива Інтелектуальна власність. Тема «Відкриття, секрети виробництва (ноу-хау) як обʼєкти інтелектуальних відносин» 10.04.2017 8.00-9.20 Б-201 181 «Харчові технології» Виконано Фото
77 Бондаренко В.Г. Компʼютерної інженерії Технології створення сайтів. Тема «Проектування структури реляційної бази даних MySQL» 10.04.2017 9.30-10.50 ауд. ВЦ-32 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
78 Мельніков В.Д. Компресорів та пневмоагрегатів Пневмоагрегати. Тема «Параметри і продуктивність стисненого повітря які виробляють джерела отримання стистенного повітря» 10.04.2017 9.30-10.50 ауд. 52б 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
79 Мілованов В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Метрологія та стандартизація. Тема «Розмірні ланцюги» 11.04.2017 9.30-10.50 ауд. 26 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
80 Геллер В.З. Теплофізики та прикладної екології Методологія та організація наукових досліджень. Тема «Методологія експериментальних досліджень» 11.04.2017 11.30-12.50 Т-416 101 Екологія» Виконано
81 Владімірова В.Б. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Процедурно-орієнтоване програмування» 11.04.2017 11.30-12.50 ауд. 216 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
82 Ліщенко Н.В. Фізики і матеріалознавства Теоретичні основи машинобудування. Тема «Базування і установка деталей машин при обробці» 12.04.2017 9.30-10.50 Д-400 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
83 Барабаш Т.М. Компʼютерної інженерії Мультисервісні мережі та NGN. Тема «Етапи еволюції сучасних мереж до NGN. Концепція цифрових мереж з інтеграцією обслуговування» 13.04.2017 9.30-10.50 ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
84 Калмикова І.С. Технології вина на енології Тема "Сучасна концепція проблеми якості" 14.04.2017 9.30-10.50 Г-312 181 "Харчові технології" Виконано Фото
85 Саргсян К.Г. Іноземних мов Англійська мова. Тема «Тричленна конструкція з вводящим дієсловом та інфінітивом» 15.04.2017 8.00-9.30 В-416 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
86 Цвєтковська Л.Н. Кріогенної техніки Газифікаційні установки. Тема «Способи зберігання зріджених промислових газів в резервуарах без втрат» 17.04.2017 9.30-10.50 ауд. 09 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано
87 Верхівкер Я.Г. Біотехнології, консервованих продуктів і напоїв Технологічний інжиніринг. Тема «Бенчмаркінг.Основні поняття та визначення» 18.04.2017 9.30-10.50 Б-421 181 «Харчові технології» Виконано Фото
88 Удовиця О.Ф. Менеджменту і логістики Конфліктологія. Тема «Основні поняття, визначення та категорії науки конфліктології» 18.04.2017 11.30-12.50 А-427 181 «Харчові технології» Виконано Фото
89 Семенюк Ю.В. Теплофізики та прикладної екології Енергетичний аудит та менеджмент. Тема «Еколого-ексергетичний метод аналізу. Критерій еколого-ексергетичної ефективності» 19.04.2017 9.30-10.50 Т-412 144 «Теплоенергетика» Виконано
90 Швець Н.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Кроссплатформне програмування. Тема «Обробка виняткових ситуацій» 20.04.2017 8.00-9.20 ауд. 301 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
91 Зацерклянний М.М. Теплофізики та прикладної екології Природоохоронне законодавство та екологічне право. Тема «Юридична відповідальність за шкоду, заподіяну природі» 20.04.2017 9.30-10.50 Т-409 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Виконано
92 Капустян А.І. Харчової хімії Харчова хімія. Тема «Перетворення вуглеводів у ході технологічних процесів» 20.04.2017 11.30-12.50 Д-107 181 «Харчові технології» Виконано Фото
93 Губанов С.М. Теплофізики та прикладної екології Технологія основних виробництв. Тема «Металургійна промисловість» 21.04.2017 9.30-10.50 Т-416 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Виконано Фото
94 Дорошенко О.В. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Проблеми використання нетрадиційних джерел в АПК та промисловості. Тема «Процеси тепло масообміну і іспарительних охолоджувачів з подвижною насадкою» 21.04.2017 13.00-14.20 ауд. 351 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Виконано
95 Мілованова В.В. Компресорів та пневмоагрегатів Опір матеріалів. Тема«Формула Ейлера. Розрахунок стислій стійки на стійкість» 24.04.2017 8.00-9.20 ауд. 15 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
96 Ярошенко В.М. Компресорів та пневмоагрегатів Технологія використання стиснених газів. Тема «Технології використання стиснутого повітря при виробництві холоду» 24.04.2017 8.00-9.20 ауд. 202 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
97 Іванов А.М. Туристичного бізнесу та рекреації Туристичні ресурси України. Тема «Складання плану місцевості» 25.04.2017 11.30-12.50 Г-312 242 «Туризм» Виконано Фото
98 Доценко Н.В. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Управління якістю та безпекою продукції галузі. Тема «Системи управління безпекою харчових продуктів на базі концепції НАССР» 27.04.2017 8.00-9.20 Д-303 181 «Харчові технології» Виконано Фото
99 Валевська Л.О. Технології зберігання зерна Основи наукових досліджень. Тема «Інженерні, наукові та педагогічні кадри» 27.04.2017 11.30-12.50 Б-227 181 «Харчові технології» Виконано Фото
100 Подмазко І.О. Компресорів та пневмоагрегатів Теплові двигуни. Тема «Двигуни внутрішнього згоряня» 27.04.2017 13.00-14.20 ауд. 213 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
101 Становська Т.П. Інформаційних технологій та кібербезпеки Інформаційні технології управлення виробництвом у машинобудуванніТема «Управління трудовими ресурсами на підприємстві». 03.05.2017 11.30-12.50 ауд. ВЦ-21 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Виконано
102 Швець В.Г. Безпеки життэдіяльності Цивільний захист. Тема "Аналіз хімічної обстановки, що склалася на об’єкті господарювання" 10.05.2017 11.30-12.50 В-407 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
103 Бровкіна Ю.О. Управління бізнесом Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Тема «Передумови та мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки» 10.05.2017 11.30-12.50 А-416 051 «Економіка» Виконано Фото
104 Олійник В.Д. Туристичного бізнесу та рекреації Тема "Конфліктні ситуації в туристській діяльності" 10.05.2017 14.30-15.50 А-420 Виконано Фото
105 Машарова Я.В. Українознавства та лінгводидактики Тема «Етикетні норми службового листування» 11.05.2017 11.30-12.50 Г-220 051 «Економіка» Виконано Фото
106 Шарахматова Т.Є. Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Технологія харчових виробництв. Тема «Технологія молочних продуктів 12.05.2017 8.00-9.20 Б-327 181 «Харчові технології» Виконано Фото
107 Кіров І.М. Безпеки, експертизи та товарознавства Тема «Перспективи розвитку товарознавства у ХХІ столітті» 12.05.2017 14.30-15.50 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
108 Тюхай Д.С. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних систем. Тема «Гідравлічний розрахунок трубопроводів» 15.05.2017 8.00-9.20 В-230 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
109 Сахаров В.І. Компʼютерної інженерії Безпроводові технології.Тема «Основи побудови СDМА мереж» 15.05.2017 11.30-12.50 ауд. 312 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
110 Малинка О.В. Харчової хімії Хімія. Тема «Фізико-хімічні методи аналізу» 17.05.2017 9.30-10.50 Д-323 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
111 Євтушок О.В. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Підприємництво. Тема «Основи підприємницької діяльності» 17.05.2017 11.30-12.50 А-342 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
112 Івченко Д.О. Теплофізики та прикладної екології Моніторинг довкілля. Тема «Контроль вмісту забруднювальних речовин в атмосферному повітрі. Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу» 18.05.2017 9.30-10.50 ауд. 216 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Виконано
113 Жирнова Т.М. Компʼютерної інженерії Комп’ютерна електроніка. Тема «Підсилювальні пристрої аналогової електроніки» 18.05.2017 11.30-12.50 ауд. 347 123 «Комп’ютерна інженерія» Виконано
114 Ларʼяновський І. С. Соціології, філософії і права Філософія. Тема «Філософське осмислення техніки, культури та цивілізації» 19.05.2017 9.30-10.50 А-311 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
115 Цикало А.Л. Теплофізики та прикладної екології Заповідна справа. Тема «Міжнародне природохоронне законодавство та міжнародні обʼєкти природно-заповідного фонду» 22.05.2017 11.30-12.50 Т-215 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Виконано
116 Соколова Н.Ю. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцетратів Технології харчових виробництв: Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.Тема «Основні характеристики та технологічні особливості сировини хлібопекарського виробництва» 25.05.2017 11.30-12.50 Б-326 181 «Харчові технології» Виконано Фото
117 Чухрій Ю.П. Теплофізики та прикладної екології Науки про землю. Тема «Гідрологія підземних вод» 29.05.2017 9.30-10.50 Т-416 101 «Екологія» Виконано
118 Шамрай О.А. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Процеси, елементна база систем нетрадиційної енергетики. Тема «Особливості тепло масообміну вологого повітря» 31.05.2017 9.30-10.50 ауд. 349 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Виконано
119 Мазур В.О. Термодинаміки та відновлюваної енергетики Термодинамічні основи когенераційних технологій. Тема ««Компромісні рішення» 01.06.2017 11.30-12.50 ауд. 201 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
120 Павленко Г.М. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Економічна теорія. Тема «Мікроекономіка як наука: її предмет і метод» 02.06.2017 9.30-10.50 Б-327 051 «Економіка» Виконано Фото
121 Зінченко О.С. Іноземних мов Французська мова. Тема «Роль французської мови в сучасному світі. Франкофонія» 13.06.2017 9.30-10.50 В-318 242 «Туризм»
122 30.06.2017
Проведення відкритих лекцій для студентів академії провідними керівниками і фахівцями промислових підприємств у другому семестрі 2016/2017 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Посада, підприємство Тема Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Відповідальна кафедра Виконання
1 Тороченко Сергій Олександрович Головний суддя «Одеська велосотка 2017» Вело Ралі Тема: «Велотуризм: стиль життя в Одесі» 13.03.2017 11:30 А-428 242 «Туризм» Туристичного бізнесу та рекреації Виконано Фото
2 Черній Валентина Олександрівна Заступник завідуючого корпусом елеватора ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» Тема «Особливості зберігання та відвантаження зерна на зернових терміналах» 22.03.2017 12:30 Б-202 181 «Харчові технології» Технології зберігання зерна Виконано Фото
3 Бондар Леонід Петрович Директор Вигодянської філії ДП «Сантрейд» Тема «Економіка елеваторного підприємства» 22.03.2017 14:30 А-416 051 «Економіка» Економіки промисловості Виконано Фото
4 Бачал Надія Григорівна Заступник директора з якості (начальник ЛКВ) ТОВ «Столичний млин» Тема «Досвід роботи відділу контролю якості на ТОВ «Столичний млин»» 28.03.2017 14:30 Б-219 181 «Харчові технології» Технології переробки зерна Виконано Фото
5 Козловський Роман Сергійович Завідувач сектору інвестицій у туризмі «Департаменту агенства з питань інвестицій та розвитку» Одеської обласної державної адміністраці Маркетинг в туризмі Тема «Розвиток туризму, як фактор формування іміджу територій» 28.03.2017 11:30 А-342 242 «Туризм» Маркетингу, підприємництва і торгівлі Виконано Фото
6 Глівинський Олександр Павлович Технічний директор ВАТ «Завод елеваторного устаткування» Тема «Сучасні методи створення високоефективного технологічного обладнання зернопереробних комплексів» 29.03.2017 11:30 Б-111 131 «Прикладна механіка» Технологічного обладнання зернових виробництв Виконано Фото
7 Топалова Марія Іванівна Головний технолог ТОВ «Ізмаїльський рибоконсервний комбінат» Тема «Особливості впровадження сучасних систем управління безпечністю продукції на рибоконсервному виробництві» 05.04.2017 9:30 Б-402 181 «Харчові технології» Технології мʼяса, риби і морепродуктів Виконано Фото
8 Голубенко Богдан Олексійович Регіональний менеджер ТОВ «Камоцци» Тема «Сучасні технічні засоби «Камоцци» для побудови робототехнічних систем 12.04.2017 14:00 Б-312 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Виконано Фото
9 Ястребов Віталій Сергійович Директор ТОВ з ХТ «Марʼяж» Тема «Експлуатація холодильних і компресорних машин» 18.04.2017 9:30 ауд. 26 «142 Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів Виконано Фото
10 Розанов Всеволод Анатолійович д.м.н., проф. каф. клінічної психології інституту післядипломної освіти ОНУ ім. І.І. Мечникова Тема «Когнітивне здоровʼя молоді в сучасному суспільстві» 19.04.2017 14:30 А-424 усі бажаючі Біохімії, мікробіології та фізіології харчування Виконано Фото
11 Марченков Федір Семенович к.т.н., науковий директор ТОВ «Кронос Агро» Тема «Ферменти - регулятори кормової цінності комбікормів» 20.04.2017 11:30 Б-227 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива
12 Мʼясоєдов Сергій Вʼячеславович Директор ТОВ «НВЦ» «СОТП» Тема «Визначення експлуатаційних характеристик відремонтованого компресорного обладнання» 25.04.2017 9:30 ауд. 202 «142 Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів Виконано Фото
13 Ситько Олексій Миколайович к.т.н., генеральний директор Biochem Zusatzstoffe Handels-u.Produktionsges.mbH Тема «Огляд сучасного ринку кормових добавок та перспективи його розвитку» 26.04.2017 9:30 Б-227 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива
14 Козонов Тимур Вигентьєвич Директор кафе Тема «Кава. Майстер-клас» 27.04.2017 11:30 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Безпеки, експертизи та товарознавства Виконано Фото
15 Кошевой С.А. Начальник ділянки виробництва гелію ООО «Криоин інжиніринг» м. Одеса Тема «Технологічний ланцюг отримання атмосферного гелію» 27.04.2017 11:00 на виробництві «142 Енергетичне машинобудування» Кріогенної техніки
16 Бедрега Світлана Петрівна Керівник фінансового департаменту м. Одеси Тема «Проблеми формування фінансового стану місцевого бюджету» 27.04.2017 13:00 А-324 071 «Облік і оподаткування» Обліку і аудиту Виконано Фото
17 Олейник Костянтин Володимирович Технічний директор «Арбат Плюс» Тема «Сучасні методи проектування систем підтримки комфортних умов на промислових підприємствах» 12.05.2017 13:00 ауд. 213 «142 Енергетичне машинобудування» Холодильних установок і кондиціювання повітря Виконано Фото
18 Кушнерук Володимир Іванович Директор НДІ «Шторм» Тема «Теплообмінники різних типорозмірів, що виготовляються на НДІ «Шторм»» 15.05.2017 9:30 ауд. 202 «142 Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів
19 Топораш Ірина Георгіївна Директор ДП «АгмінТест» Тема «Сучасні лабораторні методи аналізу якості зерна та борошна» 17.05.2017 13:00 Б-219 181 «Харчові технології» Технології переробки зерна Виконано Фото
20 Балан Анастасія Одеська бізнес-школа Wave Тема 24.05.2017 14:30 А-424 усі бажаючі Біохімії, мікробіології та фізіології харчування Виконано Фото
21 Мокієнко Андрій Вікторович д-р мед. наук., Тема «Гігієнічні критерії питної води» 31.05.2017 14:30 Д-223 181 «Харчові технології» Технології питної води
22 Бакаленко Віталій Анатолійович Технолог ТОВ «Хрістіан Хансен Україна» Тема «Використання заквасок безпосереднього внесення у виробництві йогуртів» 31.05.2017 14:30 А-422 181 «Харчові технології» Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів
23 Лапчак Дмитро Іванович Митний брокер Лекція-диспутТема «Сучасні аспекти взаємодії митних брокерів з митними органами» 31.05.2017 14:00 Б-326 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Безпеки, експертизи та товарознавства
24 Ключник Тетяна Вікторівна ЗАО «Одесакондитер» Тема «Аспекти обліку та економічного аналізу на виробництві» 31.05.2017 11:30 А-324 071 «Облік і оподаткування» Обліку і аудиту
25 Дубовік Олексій Олександрович Директор ТОВ «Європейський сертифікаційний центр», представник SAI Global Eurasia в Україні Тема «Сертифікація систем безпеки харчових продуктів» 31.05.2017 Е-53 101 «Екологія»183 «Технології захисту навколишнього середовища» Екології та природоохоронних технологій
26 Смоквін Микола Вікторович Начальник відділу з питань харчової та переробної промисловості Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Тема «Роль підприємств харчової промисловості у насиченні агропродовольчого ринку регіону високоякісними товарами» 31.05.2017 14:00 А-416 051 «Економіка» Економіки промисловості
27 Зайцев Валерій Володимирович Професор кафедри логістики Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв Тема «Конценпція альтернативного постачання природного газу до України» 31.05.2017 ауд. 32 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв
28 Пришляк Олександр Олегович д. ф-м. н, проф. каф. геометрії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Тема «Топологія функцій на поверхнях» 01.06.2017 10:00 В-301 усі бажаючі Вищої математики Виконано Фото
29 Максименко Сергій Іванович д. ф-м. н, завідувач лабораторії топології у складі відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України Тема «Стохастичні потоки на стягуваних многовидах» 02.06.2017 10:00 В-301 усі бажаючі Вищої математики Виконано Фото
30 Афанасьєв Борис Анатолійович к.т.н, доц.,директор ООО «Санеко Плюс» Тема «Еколого-енергетичні та економічні аспекти застосування сонячних систем і теплових насосів» 12.06.2017 14:30 Т-416(Тіниста9/11) 101 «Екологія»144 «Теплоенергетика» Теплофізики і прикладної екології
31 Василенко Світлана Леонідівна Головний технолог ЗАТ «Одесакондитер» м.Одеса Тема «Розробка та впровадження системи менеджменту якості ISO 9001 на ЗАТ «Одесакондитер» 20.06.2017 12:00 Д-107 181 «Харчові технології» Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцетратів Виконано Фото
32 Аскеров Фазіль Голова правління Асоціації розвитку туризму в Одеській області Тема "Розвиток персоналу у туристичному бізнесі" 23.03.2017 9:30 А-342 242 «Туризм» Туристичного бізнесу та рекреації Виконано Фото
33 Аль-Ватар Олексій Фізична особа, підприємець, продюсер-центр Тема "Роль контент-менеджменту та маркетингу у туристичному бізнесі" 20.04.2017 9:30 А-420 242 «Туризм» Туристичного бізнесу та рекреації Виконано Фото
34 Крамаренко Світлана Петрівна Менеджер з персоналу ТОВ Тема: «» 17.05.2017 11:30 Б-227 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива Виконано Фото
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.