Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти

Директор
Мураховський Валерій Генріхович
вул. Канатна,112 кім. А-131, тел. (048) 712-40-19

    Навчально-методичного центр забезпечення якості вищої освіти – структурний підрозділ академії створений з метою орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями підготовки й спеціальності, проведення рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів академії, а також інших заходів, розроблених у відповідності до Концепції розвитку академії.

НМЦ ЗЯВО у своєму складі має наступні сектори та відділ:

 • науково-методичного та організаційного забезпечення якості освіти у академії;
 • планування, організації та контролю навчально-методичної роботи;
 • планування, організації та контролю за підвищенням кваліфікації професорсько-викладацького складу ОНАХТ;
 • відділ ліцензування та акредитації;
 • науково-методичного супроводу Школи вищої педагогічної майстерності.

Основними завданнями НМЦ ЗЯВО є:

 • постійне удосконалення освітнього процесу з метою забезпечення підготовки фахівців, які відповідали б вимогам світових стандартів і потребам споживача на ринку праці;
 • підвищення конкурентоспроможності освіти здобутої в академії на світовому ринку освітніх послуг та інтеграція системи освіти академії у світовий освітній простір;
 • реалізація положення Болонської декларації;
 • удосконалення управління якістю підготовки фахівців;
 • удосконалення управління якістю навчально-методичної роботи академії та кафедр, навчально-методичного забезпечення дисциплін, практичної підготовки, державної атестації;
 • забезпечення інтенсифікації освітнього процесу введенням новітніх інформаційних, комп’ютерних, телекомунікаційних технологій навчання та розроблення методичного супроводження для використання даних технологій;
 • забезпечення організації систематичного підвищення кваліфікації викладачів академії та працівників НМЦ ЗЯВО, пошук і впровадження нових форм та методів роботи з молодими викладачами;
 • науково-методичний супровід роботи Школи вищої педагогічної майстерності.
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.