Головна сторінка Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
Всеукраїнська науково-методична конференція
«Забезпечення якості вищої освіти»
рисунок для страницы

Всеукраїнська науково-методична конференція

«Забезпечення якості вищої освіти»

10-12 квітня 2019 р.Запрошення

Шановні колеги! 10-12 квітня 2019 р. в Одеській національній академії харчових технологій пройде Всеукраїнська науково-методична конференція «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Академія є членом Асоціації європейських університетів. За результатами ресертифікаційного аудиту академія отримала сертифікат ISO 9001:2015, який засвідчує впровадження та використання системи менеджменту якості у наступних галузях: здійснення освітньої діяльності, наукової і науково-технічної діяльності, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

З повагою і найкращими побажаннями ректор Богдан Єгоров
Пріоритетні напрямки роботи конференції:
 • Шляхи забезпечення якості вищої освіти
 • Доброчесність – головна наскрізна ідея забезпечення якості вищої освіти
 • Розвиток моделі здобуття вищої освіти
 • Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку освітнього процесу
 • Забезпечення ефективності самостійної роботи студентів
 • Методологічні основи формування кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників
 • Інформаційні технології та методологічні особливості дистанційного навчання
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
необхідно до 20 березня 2019 року надіслати секретарю оргкомітету Сяровій А.С. (Науково-методичний центр забезпечення якості вищої освіти, Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, м. Одесса, 65039, e-mail: asiarova@yahoo.com)
 • текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;
 • заявку на участь у конференції;
Про прийняття тез до друку і включення їх до програми конференції буде повідомлено додатково (електронною поштою). Особисте запрошення учасника на конференцію буде надіслано на вимогу заявника поштою, факсом, або електронною поштою.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 1. Тези оформляються українською мовою, обсягом не більше трьох сторінок. Вони повинні бути завізовані завідувачем кафедри та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word.
 3. Назва тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.
 4. Ініціали та прізвище автора (авторів) – через інтервал після назви тез, шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру.
 5. Текст тез – через інтервал після прізвищ авторів.
 6. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 14 пт;
  поля сторінки:
  30 – ліве;
  10 – праве;
  20 – верхнє та нижнє;
  абзацний відступ – 12,5 мм;
  стиль – звичайний;
  міжрядковий інтервал – одинарний;
  вирівнювання тексту – по ширині;
  розміщення переносів – автоматичне.
 7. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка.
  Розміри шрифту для формул такі:
  основний – 12 пт;
  великий індекс – 7 пт;
  дрібний індекс – 5 пт;
  великий символ – 18 пт;
  дрібний символ –12 пт.
 8. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 9. Вимоги до файлу, надісланого електронною поштою:
  файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word і збережений у форматі *.rtf та названий за прізвищем автора статті;
  ім’я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.rtf).
 10. Один учасник, може взяти участь не більше ніж у трьох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше чотирьох.Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог або не відповідають напрямам роботи конференції чи подані після вказаного терміну, буде відмовлено в участі у конференції.
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.