Головна сторінка Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
49-а науково-методична конференція викладачів Одеської національної академії харчових технологій
«Забезпечення якості вищої освіти»
рисунок для страницы

49-а науково-методична конференція викладачів ОНАХТ

«Забезпечення якості вищої освіти»

11-13 квітня 2018 р.Запрошення

Шановні колеги! 11-13 квітня 2018 р. в Одеській національній академії харчових технологій пройде 49-та науково-методична конференція «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Академія є членом Асоціації європейських університетів. За результатами ресертифікаційного аудиту академія отримала сертифікат ISO 9001:2015, який засвідчує впровадження та використання системи менеджменту якості у наступних галузях: здійснення освітньої діяльності, наукової і науково-технічної діяльності, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

З повагою і найкращими побажаннями ректор Богдан Єгоров
Пріоритетні напрямки роботи конференції:
 • Шляхи забезпечення якості вищої освіти
 • Розвиток моделі здобуття вищої освіти
 • Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку освітнього процесу
 • Забезпечення ефективності самостійної роботи студентів
 • Методологічні основи формування кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників
 • Інформаційні технології та методологічні особливості дистанційного навчання
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
необхідно до 26 березня 2018 року надати до оргкомітету (Риженко Л.Д. кімн. А-131) рукописи тез доповідей обсягом до трьох сторінок (одна сторінка – 2500 знаків) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів, назви кафедри, напряму роботи конференції.
Електронний варіант тез обов’язково надсилається на електронну адресу: ldrprof@ukr.net
Тези повинні бути розглянуті на засіданні кафедри щодо відповідності їх змісту певному напряму роботи конференції.
Один учасник, як правило, може взяти участь не більше ніж у трьох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше чотирьох.
Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог або не відповідають напрямам роботи конференції чи подані після вказаного терміну, буде відмовлено в участі у конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 1. Тези оформляються українською мовою, обсягом не більше трьох сторінок. Вони повинні бути завізовані завідувачем кафедри та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word.
 3. Назва тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.
  Ініціали та прізвище автора (авторів) – через інтервал після назви тез, шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру.
  Текст тез – через інтервал після прізвищ авторів.
 4. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 14 пт;
  поля сторінки:
  30 – ліве;
  10 – праве;
  20 – верхнє та нижнє;
  абзацний відступ – 12,5 мм;
  стиль – звичайний;
  міжрядковий інтервал – одинарний;
  вирівнювання тексту – по ширині;
  розміщення переносів – автоматичне.
 5. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка.
  Розміри шрифту для формул такі:
  основний – 12 пт;
  великий індекс – 7 пт;
  дрібний індекс – 5 пт;
  великий символ – 18 пт;
  дрібний символ –12 пт.
 6. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 7. Вимоги до файлу, надісланого електронною поштою:
  файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word і збережений у форматі *.rtf та названий за прізвищем автора статті;
  ім’я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.rtf).
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.