Головна сторінка Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
Науково-методична конференція Одеської національної академії харчових технологій
«Перспективи розвитку коледжів та їх роль у здобутті вищої освіти»
рисунок для страницы

5-та науково-методична конференція

«Перспективи розвитку коледжів та їх роль у здобутті вищої освіти»

04 квітня 2018 р.Запрошення

Запрошуємо педагогів-практиків, викладачів закладів середньої та вищої освіти взяти участь у роботі конференції

засідання відбудеться

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ,
вул. Левітана, 46а; І поверх, читальна зала.

Пріоритетні напрями роботи конференції
 • Сучасна модель коледжу: освітня, наукова, методична та інноваційна діяльність
 • Забезпечення якісного складу науково-педагогічних та педагогічних кадрів
 • Академічна доброчесність як важлива складова забезпечення якості вищої освіти
 • Модель підготовки молодшого бакалавра (бакалавра) щодо забезпечення фахової компетенції
 • Інноваційні методи профорієнтаційної роботи
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

необхідно до 19 березня 2018 року надати в оргкомітет на рецензування (Березовська Людмила Віталіївна, т.т. 0977330160, 0632698296, 0664055080) рукописи тез доповідей обсягом 1-2 сторінки (2500 знаків на сторінку) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів, назви коледжу, напряму роботи конференції. Електронний варіант тез обов’язково надсилається на електронну адресу: milaberez2016@gmail.com

Тези повинні бути розглянуті на засіданні циклової комісії щодо відповідності їх змісту певному напряму роботи конференції. Один учасник, як правило, може взяти участь не більше ніж у трьох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше чотирьох. Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог або не відповідають напрямам роботи конференції чи подані після вказаного терміну, буде відмовлено в участі у конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 1. Тези оформляються українською мовою, обсягом не більше 1-2 сторінок; повинні бути завізовані головою циклової комісії та всіма авторами на зворотній стороні аркуша.
 2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word.
 3. Назва тез – шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнюван- ня по центру.
  Ініціали та прізвище автора (авторів) – через інтервал після назви тез, шрифт Times New
  Roman, 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру.
  Текст тез – через інтервал після прізвищ авторів.
  Тип шрифтів тексту Times New Roman, 14 пт;
  поля сторінки, мм:
  30 - ліве
  10 - праве
  20 - верхнє та нижнє;
  абзацний відступ – 12,5 мм;
  стиль – звичайний;
  міжрядковий інтервал – одинарний;
  вирівнювання тексту – по ширині;
  розміщення переносів – автоматичне..
 4. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка.
  Розміри шрифту для формул такі:
  основний – 12 пт;
  великий індекс – 7 пт;
  дрібний індекс – 5 пт;
  великий символ – 18 пт;
  дрібний символ –12 пт.
 5. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 6. Вимоги до файлу, надісланого електронною поштою:
  файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word і збережений у форматі *.rtf та названий за прізвищем автора статті;
  ім’я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.rtf).
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.