Головна сторінка Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
Науково-методична конференція Одеської національної академії харчових технологій
«Роль коледжів та професійних училищ у здобутті вищої освіти»
рисунок для страницы

6-та науково-методична конференція

«Роль коледжів та професійних училищ у здобутті вищої освіти»

29 березня 2019 р.Запрошення

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ-й науково-методичній конференції викладачів коледжів Одеської національної академії харчових технологій

засідання відбудеться

Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ,
вул. Гоголя, 16, ауд. 301 – конференц-зала.

Пріоритетні напрями роботи конференції
 • Шляхи формування безперервної системи освіти: школа – профтехучилище – коледж – академія як важлива складова професійної підготовки кадрів.
 • Роль коледжів у забезпеченні профільної середньої освіти.
 • STEM-технології в освітньому процесі.
 • Формування професійних компетентностей студентів.
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

необхідно до 7 березня 2019 року надати до оргкомітету (Оксаніченко Вікторія Леонідівна, роб. т. 723-60-86, моб. т. 0675593631, 0950735124) рукописи тез доповідей у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів, назви коледжу, напряму роботи конференції. Електронний варіант тез обов’язково надсилається на електронну адресу: admin@promavt.od.ua

Доповіді повинні бути розглянуті на засіданні циклової комісії щодо відповідності їх змісту певному напрямку роботи конференції.

Авторам, доповіді яких оформлені з порушенням зазначених вимог або не відповідають напрямкам роботи конференції чи подані після вказаного терміну, буде відмовлено в участі у конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 1. Тези оформляються українською мовою, обсягом не більше 1-2 сторінок; повинні бути завізовані головою циклової комісії та всіма авторами на зворотній стороні аркуша.
 2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word.
 3. Назва тез – шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнюван- ня по центру.
  Ініціали та прізвище автора (авторів) – через інтервал після назви тез, шрифт Times New
  Roman, 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру.
  Текст тез – через інтервал після прізвищ авторів.
  Тип шрифтів тексту Times New Roman, 14 пт;
  поля сторінки, мм:
  30 - ліве
  10 - праве
  20 - верхнє та нижнє;
  абзацний відступ – 12,5 мм;
  стиль – звичайний;
  міжрядковий інтервал – одинарний;
  вирівнювання тексту – по ширині;
  розміщення переносів – автоматичне..
 4. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка.
  Розміри шрифту для формул такі:
  основний – 12 пт;
  великий індекс – 7 пт;
  дрібний індекс – 5 пт;
  великий символ – 18 пт;
  дрібний символ –12 пт.
 5. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
 6. Вимоги до файлу, надісланого електронною поштою:
  файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word і збережений у форматі *.rtf та названий за прізвищем автора статті;
  ім’я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.rtf).
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.