Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти
Переможці ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад в 2018 році

Олімпіада з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Курдоглова Марія Петрівна –Диплом І ступеня (гр.ФЕБ-231)
Купріна Наталія Михайлівна - декан факультету Економіки, бізнесу і контролю
Фесенко Олена Олександрівна -завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності
Булюк Володимир Іванович -керівник, старший викладач кафедри Безпеки життєдіяльності
Олімпіада з дисципліни «Цивільний захист»
Павлів Любомир Володимирович Диплом І ступеня (гр. ГН-459)
Шпирко Тетяна Василівна - декан факультету Нафти, газу та екології
Фесенко Олена Олександрівна - завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності
Булюк Володимир Іванович - керівник, старший викладач кафедри Безпеки життєдіяльності
Швець Віктор Григорович - керівник, старший викладач кафедри Безпеки життєдіяльності
Олімпіада з дисципліни «Екологічна безпека»
Кифоренко Валерія Євгенівна Диплом ІІ ступеня (гр. Е-445)
Шпирко Тетяна Василівна - декан факультету Нафти, газу та екології
Крусір Галина Всеволодівна - керівник - завідувач кафедри Екології та природоохоронних технологій, професор
Олімпіада зі спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»
Драндар Андрій Валерійович Диплом І ступеня – ступінь бакалавр (гр. А-41)
Світий Іван Миколайович - декан факультету Комп’ютерних систем та автоматизації
Хобін Віктор Андрійович – керівник - завідувач кафедри Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, професор
Олімпіада з дисципліни «Основи охорони праці»
Драндар Андрій Валерійович Диплом ІІ ступеня (гр. А-41)
Світий Іван Миколайович - декан ф-ту Комп’ютерних систем та автоматизації
Фесенко Олена Олександрівна -завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності
Неменуща Світлана Миколаївна - керівник, старший викладач кафедри Безпеки життєдіяльності
Олімпіада зі спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»
Ємельянов Олег Андрійович Диплом ІІІ ступеня – ступінь магістр (гр. Ам-10)
Світий Іван Миколайович - декан факультету Комп’ютерних систем та автоматизації
Хобін Віктор Андрійович – керівник - завідувач кафедри Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, професор
Олімпіада зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
Коваленко Анастасія Юріївна Диплом І-ступеня, ступінь магістр
Д’яконова Анджела Костянтинівна – завідувач кафедри Готельно-ресторанного бізнесу
Трішин Федір Анатолійович - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Дишкантюк Оксана Володимирівна - декан факультету Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
Новічкова Тамара Петрівна – керівник доцент кафедри Готельно-ресторанного бізнесу
Олімпіада зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
Осипова Олександра Олександрівна Диплом ІІ- ступеня, ступінь бакалавр
Д’яконова Анджела Костянтинівна – завідувач кафедри Готельно-ресторанного бізнесу
Дишкантюк Оксана Володимирівна - декан факультету Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
рішин Федір Анатолійович - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Коваленко Наталія Олександрівна – керівник доцент кафедри Готельно-ресторанного бізнесу
Олімпіада зі спеціальності «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв»
Коханська Ангеліна Василівна Диплом І - ступеня – ступінь магістр
Саркисян Ганна Овсепівна - факультету Технології вина та туристичного бізнесу
Коваленко Олена Олександрівна – керівник, завідувач кафедри Біоінженерії і води
Олімпіада зі спеціальності «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв»
Лисенко Юлія Олександрівна Диплом І-ступеня - ступінь бакалавр
Саркисян Ганна Овсепівна - декан факультету Технології вина та туристичного бізнесу
Коваленко Олена Олександрівна – завідувач кафедри Біоінженерії і води
Ємонакова Оксана Олександрівна - керівник, доцент кафедри Біоінженерії і води
Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка
Маркевич Лариса Сергіївна Диплом І-ступеня
Саркисян Ганна Овсепівна - декан факультету Технології вина та туристичного бізнесу
Віват Ганна Іванівна – завідувач кафедри Українознавства і лінгводидактики
Філіпенко Ольга Іванівна – керівник старший викладач кафедри Українознавства і лінгводидактики
Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка
Сухецька Єлизавета Вікторівна Диплом І-ступеня
Дишкантюк Оксана Володимирівна - декан факультету Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
Віват Ганна Іванівна – завідувач кафедри Українознавства і лінгводидактики
Южакова Олена Іванівна - керівник – доцент кафедри Українознавства і лінгводидактики
Олімпіада зі спеціальності – «Харчові технології»
Хрупчик Андрій Віталійович Диплом ІІ ступеня
Шарахматова Тетяна Євгенівна - декан факультету Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу
Ткаченко Наталія Андріївна –завідувач кафедри Технології молочних, олійно-жирових продуктів ікосметики
Чебанова Олена Борисівна – керівник, доцент кафедри Технології молочних, олійно-жирових продуктів ікосметики
Салавеліс Алла Дмитрівна- керівник, доцент кафедри оздоровчого та ресторанного харчування
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.