Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти
Олімпіада

Всеукраїнські студентські олімпіади

   Всеукраїнська студентська олімпіада (ВСО) - це система масових очних змагань студентів вищих навчальних закладів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок, проводиться щороку з метою підвищення якості підготовки фахівців; системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

   Проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з окремих дисциплін, напрямів та спеціальностей у ВНЗ можна розглядати як форму якісної підготовки студентів до ІІ-етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

   Традиційно, переможцями І етапу олімпіади є три студенти, що набрали найбільшу кількість балів, саме на цих студентів заповнюють анкети та готують їх до участі у II етапі ВСО. Але кожен базовий ВНЗ самостійно визначає кількість студентів-учасників від навчальних закладів. Цю вимогу, зазвичай, прописують у інформаційному листі запрошенні.

( з Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади)

Тренування до І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад у 2018/2019 році в ОНАХТ

Назва дисциплінинапрямів підгогтовки, спеціалізацій і спеціальностей Назва кафедри Аудиторія Керівник Контроль
1 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалаври) Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) Б-312 Хобін Віктор Андрійович, зав. каф. АТПіРС, д.т.н. ФОТО
2 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістри) Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) Б-312 Хобін Віктор Андрійович, зав. каф. АТПіРС, д.т.н. ФОТО
3 Англійська мова Іноземних мов (ІМ) ВЦ35 (Дв) Попель Оксана Василівна, доцент, к.п.н. ФОТО
4 Англійська мова Іноземних мов (ІМ) В-339 Яковлева Марина Леонідівна, ст. викладач ФОТО
5 АРМ Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Пчелянська Гаїна Борисівна, ст. викладач ФОТО
6 АРМ Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Пчелянська Гаїна Борисівна, ст. викладач ФОТО
7 Аудіт Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Ткачук Галина Олександрівна, доцент, к.е.н. ФОТО
8 Аудіт Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Баранюк Христина Олександрівна, асистент ФОТО
9 Безпека життєдіяльності Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-312 Булюк Володимир Іванович, ст. викладач ФОТО
10 Безпека життєдіяльності Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-312 Булюк Володимир Іванович, ст. викладач ФОТО
11 Біологічна хімія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) А-423 Пилипенко Людмила Миколаївна, професор, д.т.н. ФОТО
12 Біологічна хімія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) А-423 Пилипенко Людмила Миколаївна, професор, д.т.н. ФОТО
13 Біологія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) Д-224 Велічко Тетяна Олексіївна, доцент, к.т.н. ФОТО
14 Біологія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) Д-224 Велічко Тетяна Олексіївна, доцент, к.т.н. ФОТО
15 Біотехнологія та біоінженерія (бакалавр, магістр) Біоінженерії і води (БіВ) Б-405 Афанасьєва Тетяна Миколаївна, доцент, к.т.н. ФОТО
16 Біотехнологія та біоінженерія (бакалавр, магістр) Біоінженерії і води (БіВ) Б-411 Безусов Анатолій Тимофійович, професор, д.т.н. ФОТО
17 Біотехнологія та біоінженерія (Теоретичні основи харчових технологій. Контроль якості та безпеки продукції галузі) Біотехнології, консервованих продуктів і напоїв (БКПіН) Б-405 Палвашова Ганна Ігорівна, доцент, к.т.н. ФОТО
18 Біотехнологія та біоінженерія (Теоретичні основи харчових технологій. Контроль якості та безпеки продукції галузі) Біотехнології, консервованих продуктів і напоїв (БКПіН) Б-412 Палвашова Ганна Ігорівна, доцент, к.т.н. ФОТО
19 Бухгалтерський облік Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Іванченкова Лариса Володимирівна, доцент, к.е.н. ФОТО
20 Бухгалтерський облік Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Іванченкова Лариса Володимирівна, доцент, к.е.н. ФОТО
21 Вища математика Вищої математики (ВМ) Дв.-317 Вашпанова Ніна Володимирівна, доцент, к.ф.-м.н. ФОТО
22 Вища математика Вищої математики (ВМ) В-301 Вітюк Антоніна Вікторівна, доцент, к.т.н. ФОТО
23 Галузеве машинобудування. Обладнання переробних і харчових виробництв Технології обладнання зернових виробництв (ТОЗВ) Б-111 Гончарук Ганна Анатоліївна, доцент, к.т.н.
24 Галузеве машинобудування. Обладнання переробних і харчових виробництв Технології обладнання зернових виробництв (ТОЗВ) Б-111 Гончарук Ганна Анатоліївна, доцент, к.т.н.
25 Географія туризму Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-204 Орлова Марія Леонідівна, доцент, к.г.н.
26 Географія туризму Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-204 Орлова Марія Леонідівна, доцент, к.г.н.
27 Гідравліка Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (ТтаТТЕ) Дв.-9 Бузовський Віталій Петрович, асистент ФОТО
28 Гідравліка Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (ТтаТТЕ) Дв.-9 Бузовський Віталій Петрович, асистент ФОТО
29 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) Д-307 Федосова Катерина Сергіївна, доцент, к.т.н.
30 Деталі машин Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) В-210 Ромашкевич Сергій Олександрович, ст. викладач
31 Деталі машин Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) В-210 Ромашкевич Сергій Олександрович, ст. викладач
32 Екологічна безпека Екології та природо- охоронних технологій (ЕтаПТ) Е-54 Гаркович Олексій Леонтійович, доцент, к.б.н.
33 Екологічна безпека Екології та природо- охоронних технологій (ЕтаПТ) Е-54 Гаркович Олексій Леонтійович, доцент, к.б.н.
34 Економіка підприємства Економіки промисловості (ЕП) А-411 Дідух Сергій Мирославович, доцент, к.е.н.
35 Економіка підприємства Економіки промисловості (ЕП) А-411 Дідух Сергій Мирославович, доцент, к.е.н.
36 Економіка природокористування Теплофізики та прикладної екології (ТтаПЕ) Т-409 Якуб Лідія Миколаївна, професор, д.т.н. ФОТО
37 Економічна теорія Економічної теорії і фінансо-економічної безпеки А-306 Криницька Оксана Олександрівна,ст. викладач, к.е.н ФОТО
38 Економічна теорія Економічної теорії і фінансо-економічної безпеки А-306 Криницька Оксана Олександрівна,ст. викладач, к.е.н ФОТО
39 Електричні машини Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Штепа Євген Павлович, доцент, к.т.н.
40 Електричні машини Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Штепа Євген Павлович, доцент, к.т.н.
41 Електричні та електронні апарати Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Галіулін Анатолій Агзамовіч, доцент, к.т.н.
42 Електричні та електронні апарати Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Галіулін Анатолій Агзамовіч, доцент, к.т.н.
43 Електротехніка Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Ревенюк Тетяна Анатоліївна, асистент, к.ф.-м.н.
44 Електротехніка Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Ревенюк Тетяна Анатоліївна, асистент, к.ф.-м.н.
45 Загальна біотехнологія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) А-424 Килименчук Олена Олександрівна, доцент, к.т.н.
46 Загальна біотехнологія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) А-424 Килименчук Олена Олександрівна, доцент, к.т.н.
47 Загальна екологія Екології та природо- охоронних технологій (ЕтаПТ) Е-66 Гаркович Олексій Леонтійович, доцент, к.б.н.
48 Загальна екологія Екології та природо- охоронних технологій (ЕтаПТ) Е-54 Коваленко Олена Олександрівна, професор, д.т.н.
49 Зернознавство Технології зберігання зерна (ТЗЗ) Б-425 Овсянникова Людмила Костянтинівна, доцент, к.т.н.
50 Зернознавство Технології зберігання зерна (ТЗЗ) Б-425 Овсянникова Людмила Костянтинівна, доцент, к.т.н.
51 Інвестування Економіки промисловості (ЕП) А-411 Дідух Сергій Мирославович, доцент, к.е.н. ФОТО
52 Інвестування Економіки промисловості (ЕП) А-411 Дідух Сергій Мирославович, доцент, к.е.н. ФОТО
53 Індустрія гостинності Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) Д-307 Харенко Дмитро Олександрович, асистент, к.т.н.
54 Індустрія гостинності Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) Д-307 Харенко Дмитро Олександрович, асистент, к.т.н.
55 Інженерна екологія Теплофізики та прикладної екології (ТтаПЕ) Т-401 Семенюк Юрій Володимирович, професор, д.т.н. ФОТО
56 Інженерна екологія Теплофізики та прикладної екології (ТтаПЕ) Т-401 Семенюк Юрій Володимирович, професор, д.т.н. ФОТО
57 Інфраструктура в готельно-ресторанному господарстві Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) Д-300 Пацела Олеся Андріївна, асистент
58 Інфраструктура в готельно-ресторанному господарстві Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) Д-308 Асауленко Наталя Валеріанівна, ст. викладач
59 Історія України Соціології, філософії і права (СФіП) А-313 Ботика Тетяна Степанівна, ст. викладач, к.і.н. ФОТО
60 Історія України Соціології, філософії і права (СФіП) А-313 Ботика Тетяна Степанівна, ст. викладач, к.і.н. ФОТО
61 Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Інформатика Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКБ) Вц-21 Сіромля Сергій Григорович, ст. викладач
62 Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Інформатика Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКБ) Вц-21 Сіромля Сергій Григорович, ст. викладач
63 Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Комп’ютерні науки Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКБ) Вц-11 Швець Наталія Василівна, ст. викладач
64 Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Комп’ютерні науки Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКБ) Вц-11 Швець Наталія Василівна, ст. викладач
65 Комп’ютерні системи та мережі Комп'ютерної інженерії (КІ) ВЦ-33 Бобрікова Ірина Сергіївна, ст. викладач
66 Комп’ютерні системи та мережі Комп'ютерної інженерії (КІ) ВЦ-33 Бобрікова Ірина Сергіївна, ст. викладач
67 Логістика Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф Дроздова Валерія Анатоліївна, доцент, к.е.н.
68 Логістика Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф Дроздова Валерія Анатоліївна, доцент, к.е.н.
69 Маркетинг: Стратегічний маркетинг Маркетингу, підприємства і торгівлі (МПіТ) Ауд. каф. Брайко Марина Герольдівна, ст. викладач
70 Маркетинг: Цінова політика Маркетингу, підприємства і торгівлі (МПіТ) Ауд. каф. Брайко Марина Герольдівна, ст. викладач
71 Менеджмент Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф Корсікова Наталя Миколаївна, доцент, к.е.н.
72 Менеджмент Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф Левчук Юлія Сергіївна, ст. викладач
73 Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ Інженерної графіки та технічного дизайну (ІГтаТД) А-203 Сагач Людмила Миколаївна, ст. викладач
74 Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ Інженерної графіки та технічного дизайну (ІГтаТД) А-212 Ломовцев Борис Андрійович, доцент, к.т.н.
75 Німецька мова Іноземних мов (ІМ) 318 Романюк Зофія Іванівна, викладач ФОТО
76 Німецька мова Іноземних мов (ІМ) 318 Романюк Зофія Іванівна, викладач ФОТО
77 Об’єктно-орієнтоване програмування Комп'ютерної інженерії (КІ) ВЦ-41 Кальмус Наталя Василівна, ст. викладач ФОТО
78 Об’єктно-орієнтоване програмування Комп'ютерної інженерії (КІ) ВЦ-41 Кальмус Наталя Василівна, ст. викладач ФОТО
79 Організація готельного господарства Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) Д-307 Тітомир Людмила Анатоліївна, доцент, к.т.н.
80 Організація готельного господарства Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) Д-302 Дишкантюк Оксана Володимирівна, доцент, к.т.н.
81 Організація туризму Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Крупіца Ірина Вікторівна, доцент, к.е.н.
82 Організація туризму Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Крупіца Ірина Вікторівна, доцент, к.е.н.
83 Основи конструювання Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Ауд. каф. 15 Яковлев Юрій Олександрович, доцент, к.т.н. ФОТО
84 Основи конструювання Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Ауд. каф. 15 Яковлев Юрій Олександрович, доцент, к.т.н. ФОТО
85 Педагогіка Соціології, філософії і права (СФіП) А-310 Черняк Галина Анатоліївна, доцент, к.і.н. ФОТО
86 Педагогіка Соціології, філософії і права (СФіП) А-428 Черняк Галина Анатоліївна, доцент, к.і.н. ФОТО
87 Політологія Соціології, філософії і права (СФіП) Б-327 Іванов Євген Валентинович, доцент, к.і.н. ФОТО
88 Політологія Соціології, філософії і права (СФіП) Б-327 Іванов Євген Валентинович, доцент, к.і.н. ФОТО
89 Процеси та апарати харчових виробництв Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту (ПОтаЕМ) В-10 Мординський Всеволод Петрович, доцент, к.т.н. ФОТО
90 Процеси та апарати харчових виробництв Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту (ПОтаЕМ) В-10 Мординський Всеволод Петрович, доцент, к.т.н. ФОТО
91 Психологія Соціології, філософії і права (СФіП) Б-328 Черкаський Андрiй Володимирович, доцент, к.і.н. ФОТО
92 Психологія Соціології, філософії і права (СФіП) Б-328 Черкаський Андрiй Володимирович, доцент, к.і.н. ФОТО
93 Регіональна економіка Економічної теорії і фінансо-економічної безпеки (ЕТіФЕБ) А-306 Руммо Валерій Володимирович, доцент, к.е.н.
94 Регіональна економіка Економічної теорії і фінансо-економічної безпеки (ЕТіФЕБ) А-306 Руммо Валерій Володимирович, доцент, к.е.н.
95 Рекреалогія Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-201 Ярьоменко Сергій Гигорович, доцент, к.г.н.
96 Рекреалогія Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-201 Ярьоменко Сергій Гигорович, доцент, к.г.н.
97 Рецептурологія Технології комбікормів і біопалива (ТКіБ) Б-201 Ворона Ніна В’ячеславівна, ст. викладач, к.т.н.
98 Рецептурологія Технології комбікормів і біопалива (ТКіБ) Б-201 Ворона Ніна В’ячеславівна, ст. викладач, к.т.н.
99 Робототехніка Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) Д-426 Єгоров Віктор Богданович, ст. викладач, к.т.н.
100 Робототехніка Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) Д-426 Єгоров Віктор Богданович, ст. викладач, к.т.н.
101 Системне програмування Комп'ютерної інженерії (КІ) ВЦ-41 Жуковецька Світлана Леонідівна, ст. викладач ФОТО
102 Системне програмування Комп'ютерної інженерії (КІ) ВЦ-41 Жуковецька Світлана Леонідівна, ст. викладач ФОТО
103 Статистика Облік та аудит (ОтаУ) А-324 Антонюк Олег Петрович, доцент, к.е.н. ФОТО
104 Статистика Облік та аудит (ОтаУ) А-324 Антонюк Олег Петрович, доцент, к.е.н. ФОТО
105 Стратегічне управління Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф. Агеєва Ірина Миколаївна, доцент, к.е.н. ФОТО
106 Стратегічне управління Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф. Дьяченко Юлія Володимирівна, ст. викладач ФОТО
107 Теоретична механіка Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) В-201 Тутаєв Сергій Валерійович, асистент
108 Теоретична механіка Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) В-201 Тутаєв Сергій Валерійович, асистент
109 Теоретичні основи електротехніки Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Розіна Олена Юріївна, доцент, к.ф.-м.н.
110 Теоретичні основи електротехніки Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) Б-205 Розіна Олена Юріївна, доцент, к.ф.-м.н.
111 Теорія машин та механізмів Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Ауд. каф. Туманський Віктор Іванович, доцент, к.т.н. ФОТО
112 Теорія машин та механізмів Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Ауд. каф. Туманський Віктор Іванович, доцент, к.т.н. ФОТО
113 Технічна мікробіологія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) А-424 Єгорова Антоніна Вікторівна, доцент, к.т.н.
114 Технічна мікробіологія Біології, мікробіології та фізіології харчування (БМтаФХ) А-424 Єгорова Антоніна Вікторівна, доцент, к.т.н.
115 Технології харчування, ресторанному бізнесі Технології ресторанного і оздоровчого харчування (ТРіОХ) Ауд. каф. Салавеліс Алла Дмитрівна, доцент, к.т.н.
116 Технології харчування, ресторанному бізнесі Технології ресторанного і оздоровчого харчування (ТРіОХ) Ауд. каф. Салавеліс Алла Дмитрівна, доцент, к.т.н.
117 Технологічне обладнання галузі Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту (ПОтаЕМ) В-5 Кепін Микола Іванович, доцент, к.т.н. ФОТО
118 Технологічне обладнання галузі Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту (ПОтаЕМ) В-5 Кепін Микола Іванович, доцент, к.т.н.
119 Технологія вина Технології вина та енології (ТВтаЕ) Г-215 Мельник Ірина Василівна, доцент, к.т.н.
120 Технологія вина Технології вина та енології (ТВтаЕ) Г-215 Мельник Ірина Василівна, доцент, к.т.н.
121 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики (ТМОЖПіК) Ауд. каф. Чабанова Оксана Борисівна, доцент, к.т.н.
122 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики (ТМОЖПіК) Ауд. каф. Чабанова Оксана Борисівна, доцент, к.т.н.
123 Технологія комбікормового виробництва Технології комбікормів і біопалива (ТКіБ) Б-201 Макаринська Алла Василівна, доцент, к.т.н.
124 Технологія комбікормового виробництва Технології комбікормів і біопалива (ТКіБ) Б-201 Ворона Ніна В’ячеславівна, ст. викладач, к.т.н.
125 Технологія круп’яного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-103 Соц Сергій Михайлович, декан ф-ту ТЗіЗБ, доцент
126 Технологія круп’яного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-103 Соц Сергій Михайлович, декан ф-ту ТЗіЗБ, доцент
127 Технологія солоду, пива та безалкогольних напоїв Технології вина та енології (ТВтаЕ) Г-216 Абрамова Тетяна Борисівна, ст. викладач
128 Технологія солоду, пива та безалкогольних напоїв Технології вина та енології (ТВтаЕ) Г-216 Абрамова Тетяна Борисівна, ст. викладач
129 Товарознавство Товарознавства та митної справи (ТтаМС) Б-302 Бочарова Оксана Володимирівна, доцент, д.т.н.
130 Товарознавство Товарознавства та митної справи (ТтаМС) Б-302 Каменева Наталія Валеріївна, доцент, к.с.-г.н.
131 Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Крупіца Ірина Вікторівна, доцент, к.е.н.
132 Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Крупіца Ірина Вікторівна, доцент, к.е.н.
133 Управління персоналом Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф. Козак Катерина Богданівна, доцент, к.е.н.
134 Управління персоналом Менеджменту і логістики (МіЛ) Ауд. каф. Козак Катерина Богданівна, доцент, к.е.н.
135 Фізика Фізики і матеріалознавства (ФіМ) 306 Чікункова Тетяна Олександрівна, ст. викладач
136 Фізика Фізики і матеріалознавства (ФіМ) 306 Чікункова Тетяна Олександрівна, ст. викладач
137 Фізико-хімічні основи обробки гідробіонтів Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Ауд. каф. Кушніренко Надія Михайлівна, ст. викладач, к.т.н.
138 Фізико-хімічні основи обробки гідробіонтів Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Ауд. каф. Кушніренко Надія Михайлівна, ст. викладач, к.т.н.
139 Фізична та колоїдна хімія Біоінженерії і води (БіВ) Д-215 Берегова Ольга Михайлівна, доцент, к.т.н.
140 Фізична та колоїдна хімія Біоінженерії і води (БіВ) Д-217 Ляпіна Олена Василівна, доцент, к.х.н.
141 Фінанси Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Тарасова Олена Валентиновна, доцент, к.е.н.
142 Фінанси Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Тарасова Олена Валентиновна, доцент, к.е.н.
143 Фінансовий менеджмент Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Євтушевська Ольга Олесандрівна, доцент, к.е.н.
144 Фінансовий менеджмент Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Євтушевська Ольга Олесандрівна, доцент, к.е.н.
145 Фінансовий облік Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Скляр Лариса Борисівна, доцент, к.е.н.
146 Фінансовий облік Обліку та аудиту (ОтаУ) А-324 Скляр Лариса Борисівна, доцент, к.е.н.
147 Французька мова Іноземних мов (ІМ) 322 Зінченко Олена Сергіївна, зав. каф. ІМ, к.ф.н. ФОТО
148 Французька мова Іноземних мов (ІМ) 322 Зінченко Олена Сергіївна, зав. каф. ІМ, к.ф.н.
149 Харчові технології Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики (ТМОЖПіК) Ауд. каф. Ланженко Любов Олександрівна, асистент, к.т.н.
150 Харчові технології Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики (ТМОЖПіК) Ауд. каф. Ланженко Любов Олександрівна, асистент, к.т.н.
151 Харчові технології Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів (ТХКМВіХ) Ауд. каф. Гордієнко Людмила Василівна, доцент, к.т.н.
152 Харчові технології Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів (ТХКМВіХ) Ауд. каф. Павловський Сергій Миколайович, доцент, к.т.н.
153 Харчові технології Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів (ТХКМВіХ) Ауд. каф. Толстих Вікторія Юріївна, доцент, к.т.н.
154 Харчові технології та інженерія Технології ресторанного і оздоровчого харчування (ТРіОХ) Ауд. каф. Бурдо Алла Костянтинівна, доцент, к.т.н.
155 Харчові технології та інженерія Технології ресторанного і оздоровчого харчування (ТРіОХ) Ауд. каф. Бурдо Алла Костянтинівна, доцент, к.т.н.
156 Харчові технології та інженерія (Наукові основи вторинної сировини) Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Д-129 Шлапак Галина Всеволодівна, доцент, к.т.н. ФОТО
157 Харчові технології та інженерія (Наукові основи вторинної сировини) Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Д-129 Шлапак Галина Всеволодівна, доцент, к.т.н. ФОТО
158 Харчові технології: Технології питної води (бакалавр, магістр) Біоінженерії і води (БіВ) Д-225 Ємонакова Оксана Олександрівна, доцент, к.т.н.
159 Харчові технології: Технології питної води (бакалавр, магістр) Біоінженерії і води (БіВ) Д-225 Ємонакова Оксана Олександрівна, доцент, к.т.н.
160 Харчові технології: Технології тривалого зберігання плодів та овочів (бакалавр, магістр) Біоінженерії і води (БіВ) Б-405 Доценко Наталя Вікторівна, доцент, к.т.н.
161 Харчові технології: Технології тривалого зберігання плодів та овочів (бакалавр, магістр) Біоінженерії і води (БіВ) Б-421 Доценко Наталя Вікторівна, доцент, к.т.н.
162 Харчові технології: Технологія мукомельного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-219 Жигунов Дмитро Олександрович, зав. каф. ТПЗ, доцен
163 Харчові технології: Технологія мукомельного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-219 Жигунов Дмитро Олександрович, зав. каф. ТПЗ, доцен
164 Хімія Харчової хімії і експертизи (ХХіЕ) Дх-131 Решта Сєнтябріна Петрівна, доцент, к.т.н.
165 Хімія Харчової хімії і експертизи (ХХіЕ) Дх-133 Науменко Кристина Ігорівна, ст. викладач
166 Хімія Харчової хімії і експертизи (ХХіЕ) Дх-126 Малинка Олена Валентинівна, доцент, к.х.н.
167 Хімія і біохімія вина Технології вина та енології (ТВтаЕ) Г-216 Ткаченко Людмила Олексіївна, ст. викладач
168 Хімія і біохімія вина Технології вина та енології (ТВтаЕ) Г-216 Ткаченко Людмила Олексіївна, ст. викладач
169 Цивільний захист Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-401 Лисюк Вікторія Миколаївна, доцент, к.т.н. ФОТО
170 Цивільний захист Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-312 Лисюк Вікторія Миколаївна, доцент, к.т.н. ФОТО
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.