Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти
Олімпіада

Всеукраїнські студентські олімпіади

   Всеукраїнська студентська олімпіада (ВСО) - це система масових очних змагань студентів вищих навчальних закладів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок, проводиться щороку з метою підвищення якості підготовки фахівців; системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

   Проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з окремих дисциплін, напрямів та спеціальностей у ВНЗ можна розглядати як форму якісної підготовки студентів до ІІ-етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

   Традиційно, переможцями І етапу олімпіади є три студенти, що набрали найбільшу кількість балів, саме на цих студентів заповнюють анкети та готують їх до участі у II етапі ВСО. Але кожен базовий ВНЗ самостійно визначає кількість студентів-учасників від навчальних закладів. Цю вимогу, зазвичай, прописують у інформаційному листі запрошенні.

( з Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади)

Тренування команд до Всеукраїнських студентських олімпіад у 2017/2018 році в ОНАХТ

Назва дисциплінинапрямів підгогтовки, спеціалізацій і спеціальностей Назва кафедри Аудиторія Керівник Контроль
1 Англійська мова Іноземних мов (ІМ) В-320 Маслова Світлана Яківна, доцент каф. ІМ ФОТО
2 Аудит Облік та аудит (ОтаУ) А-318 Скляр Лариса Борисiвна. доцент каф. ОіА ФОТО
3 Безпека життєдіяльності Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-407 Булюк Володимир Іванович, ст. викладач каф. БЖД ФОТО
4 Безпека життєдіяльності Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-407 Булюк Володимир Іванович, ст. викладач каф. БЖД ФОТО
5 Біологія Біології, мікробіології та фізіології харчування Д-232 Величко Тетяна Олексiївна, доцент каф. БМтаФХ ФОТО
6 Біотехнологія Біохімії, мікробіоло-гії та фізіології харчування Д-22 Труфкаті Людмила Вікторівна, доц. каф. БМтаФХ
7 Бухгалтерський облік Облік та аудит (ОтаУ) А-324 Іванченкова Лариса Володимирiвна, доцент каф. ОіА
8 Вища математика Вища математика Дв.-319 Вашпанова Ніна Володимирівна ФОТО
9 Вища математика Вища математика Д-103 Нужна Наталя Володимирiвна ФОТО
10 Гідравліка Теплоенергтики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (ТтаТТЕ) Дв.-32 Бузовський Віталій Петрович ФОТО
11 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанного бізнесу Д-302 Халілова-Чуваєва Юлія Олександрівна доц. каф. ГРБ ФОТО
12 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанного бізнесу Д-304 Халілова-Чуваєва Юлія Олександрівна доц. каф. ГРБ ФОТО
13 Грунтознавство Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-55 Мадані Марія Михайлівна ФОТО
14 Екологічна безпека Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-66 Шевченко Роман Іванович ФОТО
15 Екологічна безпека Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-54 Шевченко Роман Іванович ФОТО
16 Економіка підприємства Економіки промисловості (ЕП) А-414 Дідух Сергій Мирославович, доцент каф. ЕП ФОТО
17 Економічна теорія Економічної теорії і фінансо економічної безпеки (ЕТіФЕБ) А-306 Криницька Оксана Олександрівна, ст.викл. каф. ЕТіФ ФОТО
18 Електротехніка Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) Б-205 Розіна Олена Юріївна ФОТО
19 Загальна екологія Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-66 Гаркович Олексій Леонтійович ФОТО
20 Загальна екологія Екології та природо охоронних технологій (ЕтаПОТ) Е-66 Гаркович Олексій Леонтійович ФОТО
21 Інвестування Економіки промисловості А-414 Дідух Сергій Мирославович
22 Інформатика Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-12 Владімірова Валентина Борисівна
23 Історія України Соціології, філософії і права (СФіП) А-311 Черкаський Андрiй Володимирович, доцент каф. СФіП
24 Комп’ютерні науки Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-22 Попков Денис Миколайович
25 Комп’ютерні системи та мережі Комп’ютерної інженерії Вц-11 Бобрікова Ірина Сергіївна
26 Контроль якості та безпеки продуктів галузі Біотехнології консервованих продуктів і напоїв Б-411 Афанасьєва Тетяна Миколаївна, доцент каф. БКПіН,
27 Логістика Менеджменту та логістики (МіЛ) А-342 Дроздова Валерiя Анатолiївна, доцент каф. МіЛ
28 Маркетинг Маркетингу, підприємства і торгівлі (МПіТ) А-335 Брайко Марина Герольдівна, ст. викладач каф.МПіТ ФОТО
29 Менеджмент ( Менеджмент організацій і адміністрування ( за видами економічної діяльності) Менеджменту і логістики А -342 Корсікова Наталія Миколаївна
30 Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ Інжен. графіки та дизайну (ІГіТД) А-206 Сагач Людмила Миколаївна ФОТО
31 Німецька мова Іноземних мов (ІМ) В-322 Романюк Зофія Іванівна, викладач каф. ІМ ФОТО
32 Обладнання переробних і харчових виробництв Технології обладнання зернових виробництв (ТОЗВ) Б-111 Ліпін Андрій Павлович
33 Опір матеріалів Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) В-201 Чиж Анатолій Олексійович
34 Основи конструювання Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Дв-202 Яковлев Юрій Олександрович
35 Основи охорони праці Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-310 Неменуща Світлана Миколаївна, ст. викладач каф. БЖ ФОТО
36 Основи охорони праці Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-310 Неменуща Світлана Миколаївна, ст. викладач каф. БЖ ФОТО
37 Педагогіка Соціології, філософії і права (СФіП) А-313 Ботіка Тетяна Степанiвна, ст. викладач СФіП
38 Політологія Соціології, філософії і права (СФіП) А-311 Черкаський Андрiй Володимирович, доцент каф. СФіП
39 Програмування Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-21 Антонова Альфія Раісівна
40 Програмування й управління ІТ проектами Інформаційних технологій та кібербезпеки (ІТтаКб) Вц-23 Смирнова Катерина Василівна
41 Психологія Соціології, філософії і права (СФіП) А-311 Черкаський Андрiй Володимирович, доцент каф. СФіП
42 Регіональний туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-201 Лазука Катерина Дмитрівна, доцент каф. ТБтаР
43 Рекреалогія Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-201 Лазука Катерина Дмитрівна, доцент каф. ТБтаР
44 Системне програмування Компютерної інженерії Дв.-32 Жуковецька Світлана Леонідівна
45 Теоретична механіка Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) В-201 Тутаєв Сергій Валерійович ФОТО
46 Теоретичні основи електротехніки Електромеханіки та механотроніки (ЕМ та Мт) Б-205 Розіна Олена Юріївна ФОТО
47 Теоретичні основи харчових виробництв Біотехнології консервованих продуктів і напоїв Б-412 Палвашова Ганна Iгорiвна, доцент каф. БКПіН
48 Теоретичні основи холодильної техніки Кріогенної техніки Дв-021 Соколовська-Єфименко Вікторія Вікторівна
49 Теорія машин та механізмів Компресорів та пневмоагрегатів (КтаПА) Дв-15 Туманський Віктор Іванович
50 Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (бакалаври) Біоінженерії і води Д-225 Ємонакова Оксана Олександрiвна, доцент каф. БІіВ ФОТО
51 Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (бакалаври) Біоінженерії і води Д-225 Ємонакова Оксана Олександрiвна, доцент каф. БІіВ ФОТО
52 Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (магістр) Біоінженерії і води Д-225 Коваленко Олена Олександрівна, зав. каф. БІіВ, снс ФОТО
53 Технології питної води та водо-підготовки харчових виробництв (магістр) Біоінженерії і води Д-225 Коваленко Олена Олександрівна, зав. каф. БІіВ, снс ФОТО
54 Технології харчових виробництв Біотехнології консервованих продуктів і напоїв Б-410 Палвашова Ганна Iгорiвна, доцент каф. БКПіН
55 Технології харчування, ресторанному бізнесі Технології ресторанного і оздоровчого харчування Б-426 Салавеліс Алла Дмитрівна, доцент каф. ТРіОХ ФОТО
56 Технологія круп’яного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-103 Соц Сергій Михайлович, декан ф-ту ТЗіЗБ, доцент ФОТО
57 Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Яременко Сергій Григорович, доцент каф. ТБтаР
58 Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Дв.-285 Крупіца Ірина Вікторівна, доцент каф. ТБтаР
59 Туризм Туристичного бізнесу та рекреації (ТБтаР) Д-307 Козловский Роман Сергійович, ст. викладач каф.ТБта
60 Фізика Фізики і матеріало-знавства (ФіМ) Дв-306 Ревенюк Тетяна Анатроліївна
61 Фізична та колоїдна хімія (2 курс) Біоінженерії і води Д-215 Берегова Ольга Михайлiвна, доцент каф. БІіВ ФОТО
62 Фізична та колоїдна хімія (2 курс) Біоінженерії і води Д-215 Берегова Ольга Михайлiвна, доцент каф. БІіВ, ФОТО
63 Фінанси Облік та аудит (ОтаУ) А-306 Євтушевська Ольга Олександрiвна, доцент каф. ОіА ФОТО
64 Фінансовий менеджмент Облік та аудит (ОтаУ) А-306 Тарасова Олена Валентинiвна, доцент каф. ОіА ФОТО
65 Фінансовий облік Облік та аудит (ОтаУ) А-324 Скляр Лариса Борисівна, доцент каф. ОіА ФОТО
66 Французька мова Іноземних мов (ІМ) В-318 Зінченко Олена Сергіївна, зав. каф. ІМ, доцент
67 Харчові технології ТХКМВіХ; ТПЗ; ТКіБ; БКіН; ТРіОХ; ТМЖіПКЗ; ТМРіМП; A-234 Солоницька Ірина Валеріївна, директор ТІХП , доцен ФОТО
68 Харчові технології та інжене-рія (Технологія харчових продуктів з водної сировини) Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Б-402 Кушніренко Надія Михайлівна, доцент каф. ТМРіМ
69 Харчові технології та інженерія Технології ресторанного і оздоровчого харчування Д-326 Салавеліс Алла Дмитрівна, доцент каф. ТРіОХ ФОТО
70 Харчові технології та інженерія (Наукові основи вторинної сировини) Технології м’яса риби і морепродуктів (ТМРіМ) Д-117 Шлапак Галина Всеволодівна,доцент каф. ТМРіМ
71 Харчові технології та інженерія (Технологія комбікормового виробництва) Технології комбікормів і біопалива ( ТКіБ) Б-201 Макаринська Алла Василiвна, доент каф. ТКіБ
72 Харчові технології: Технологія мукомельного виробництва Технології переробки зерна (ТПЗ) Б-102 Жигунов Дмитро Олександрович, зав. каф. ТПЗ, доцен ФОТО
73 Хімія Харчової хімії та експертизи Д-126 Гураль Лариса Сергіївна, доцент каф. ХХіЕ ФОТО
74 Холодильні машини та установки Холодильні машини та установки Дв-021 Стоянов Павло Фомич ФОТО
75 Цивільний захист Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-405 Швець Віктор Григорович, ст. викладач каф. БЖД ФОТО
76 Цивільний захист Безпеки життєдіяльності (БЖД) В-405 Швець Віктор Григорович, ст. викладач каф. БЖД ФОТО
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.