Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти

Проведення відкритих лекцій

Проведення відкритих лекцій для студентів академії викладачами ОНАХТ у першому семестрі 2018/2019 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Кафедра Дисципліна, тема лекції Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Виконання
1 Єгоров Б.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія комбікормового виробництва Тема «Технологія подрібнення зернової, кускової та гранульованої сировини» 10.09.2018 13.00 - 14.20 Б-327 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
2 Мазурок Т.Л. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Експертні системи» 11.09.2018 8.00 - 9.20 Дв-206 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
3 Палвашова Г.І. Біоінженерії і води Промисловий на науковий туризм Тема «Промисловий туризм в Україні. Історія виникнення та розвитку промислового туризму» 13.09.2018 9.30 - 10.50 Б-411 (Канатна 112) 242 «Туризм» Виконано Фото
4 Федосов С.Н. Фізики і матеріалознавства Фізика «Механічні коливання» 14.09.2018 11.30 - 12.50 Д-400 (Канатна 112) 131 «Прикладна механіка» Виконано Фото
5 Доценко Н.В. Біоінженерії і води Технологія харчових виробництв: технологія консервування плодів і овочів Тема «Методи консервування. Класифікація плодових консервантів» 17.09.2018 9.30 - 10.50 Д-107 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
6 Сіренко О.І. Компʼютерної інженерії Операційна система Unix Тема «Файлова підсистема Unix» 17.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-303 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
7 Зацерклянний М.М. Теплофізики та прикладної екології Екологія Тема «Антропогенний вплив на атмосферне повітря» 17.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-204 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» 144 «Теплоенергетика» Виконано
8 Котлик С.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Методи та системи підтримки прийняття рішень Тема «Лінійні моделі оптимізації в управлінні» 17.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-417 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки» Виконано
9 Чернега І.С. Технології комбікормів і біопалива Методологія наукової творчості Тема «Форми представлення результатів наукових досліджень» 17.09.2018 9.30 - 10.50 Б-201 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
10 Нєнов О.Л. Компʼютерної інженерії Компʼютерна схемотехніка «елементи і схеми компʼютерних систем) Тема «Комбінаційні пристрої компʼютерної схемотехніки» 18.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-303 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
11 Мазурок Т.Л. Інформаційних технологій та кібербезпеки Тема «Методи та системи штучного інтелекту» 18.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-206 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
12 Золовська О.В. Технології ресторанного і оздоровчого харчування Культура харчування Тема «Культура харчування та релігія» 18.09.2018 11.30 - 12.50 А-427 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
13 Ярошенко В.М. Компресорів та пневмоагрегатів Термоекономічний аналіз енергетичних машин і установок Тема «Енергетичні баланси теплоенергетичних і холодильних машин» 18.09.2018 11.30 - 12.50 Дв-317 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
14 Ворона Н.В. Технології комбікормів і біопалива Рецептурологія Тема «Сучасні уявлення про властивості кормової продукції» 18.09.2018 13.00 - 14.20 Б-219 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
15 Дмитренко Л.Д. Технології зберігання зерна Контроль якості та безпеки продукції галузі Тема «Організація процесів очистки і сушки зерна на хлібоприймальних підприємствах» 19.09.2018 8.00 - 9.20 Д-206 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
16 Черняк Г.А. Соціології, філософії і права Психологія та соціологія Тема «Психологічні аспекти спілкування» 19.09.2018 9.30 - 10.50 Б-219 (Канатна 112) 075 «Маркетинг» Виконано Фото
17 Соломицький М.Ю. Компʼютерної інженерії Принципи мережного проектування Тема «Passive Optical Network» 19.09.2018 11.30 - 12.50 Дв-312 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
18 Стоянов П.Ф. Холодильних установок і кондиціювання повітря Апарати холодильних установок Тема «Конденсатори холодильних установок з повітряним охолодженням» 19.09.2018 11.30 - 12.50 Дв-213 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
19 Яковлева О.Ю. Холодильних установок і кондиціювання повітря Енергоаудит Тема «Energy management» 20.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-213 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано
20 Сіромля С.Г. Інформаційних технологій та кібербезпеки Технологія розробки ПЗ та АС Тема «Каскадний цикл розробки» 21.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-301 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
21 Ломовцев Б.А. Інженерної графіки та технічного дизайну Інженерна графіка Тема: «Пряма та її класифікація. Площина. Способи завдання і класифікація. Головні лінії площини» 21.09.2018 11.30 - 12.50 А-212 (Канатна 112) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано Фото
22 Дружкова І.С. Соціології, філософії і права Інтелектуальна власність. «Пародія та проблема копірайту» 21.09.2018 11.30 - 12.50 Дв-314 (Дворянська 1/3) 185 «Нафтозаова інженерія та технології» Виконано
23 Віват Г.І. Українознавства та лінгводидактики Світова культура і мистецтво Тема «Девʼять муз мистецтва» 24.09.2018 13.00 - 14.20 Г-321 (Канатна 112) 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» Виконано
24 Яковлев Ю.О. Компресорів та пневмоагрегатів Основи конструювання Тема «Фрикційні передачі» 25.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-213 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
25 Барабаш Т.М. Компʼютерної інженерії Системи доступу користувача Тема «Мультимедійний трафік концепція QoS (Quality of service)» 25.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-312 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія” Виконано
26 Розіна О.Ю. Електромеханіки та мехатроніки Тема «Кола трифазних синусоїдних струмів» 25.09.2018 9.30 - 10.50 Б-205 (Канатна 112) 151 «Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
27 Лисюк В.М. Безпеки життєдіяльності Охорона праці в галузі та цивільний захист Тема «Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві» 25.09.2018 11.30 - 12.50 В-401 (Канатна 112) 073 «Менеджмент» 075 «Маркетинг» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
28 Карпович О.Я. Електромеханіки та мехатроніки Тема «Системи підпорядкованого регулювання координат» 25.09.2018 13.00 - 14.20 Б-205 (Канатна 112) 151 «Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
29 Буданов В.О. Компресорів та пневмоагрегатів Нагнітачі та теплові двигуни Тема «Відцентрові насоси» 26.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-52 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
30 Маслова С.Я. Іноземних мов Англійська мова Тема «Sentence Structure» 26.09.2018 9.30 - 10.50 В-306 (Канатна 112) 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» Виконано Фото
31 Валевська Л.О. Технології зберігання зерна Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі Тема лекції «Поняття, мета і завдання експертизи товарів» 26.09.2018 11.30 - 12.50 Д-206 (Канатна 112) 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
32 Южакова О.І. Українознавства та лінгводидактики УМПС Тема «Історія українського термінознавства» 26.09.2018 11.30 - 12.50 Д-107 (Канатна 112) 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
33 Єрьоменко С.Г. Туристичного бізнесу та рекреації Тема «Організація туризму» 26.09.2018 13.00 - 14.20 Дв-201 (Дворянська 1/3) 242 «Туризм» Виконано
34 Вікуль С.І. Харчової хімії та експертизи Хімія Тема «Комплексні сполуки» 27.09.2018 8.00 - 9.20 Д-325 (Канатна 112) 151 «Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
35 Якуб Л.М. Теплофізики та прикладної екології Інженерна екологія Тема «Споруди для механічного очищення стічних вод» 27.09.2018 9.30 - 10.50 Т-416 (Тіниста 9/11) 101 «Екологія» 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» Виконано
36 Лупол А.В. Українознавства та лінгводидактики Українська мова та культура ділового спілкування Тема «Науковий та офіційно-ділові стилі української літературної мови» 27.09.2018 9.30 - 10.50 Б-427 (Канатна 112) 073 «Менеджмент» 075 «Маркетинг» Виконано Фото
37 Гончарук В.В. Фізичної культури та спорту Фізична культура і спорт Тема «Фітнес – крок до здоровʼя» 27.09.2018 11.30 - 12.50 Спорткомплекс ОНАХТ факультет ТХППКЗЕтаТ Виконано Фото
38 Плотніков В.М. Інформаційних технологій та кібербезпеки Дискретна математика Тема «Представлення булівих функцій за допомогою багаточленів Жегалкина» 27.09.2018 11.30 - 12.50 Дв-204 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
39 Ломовцев П.Б. Інформаційних технологій та кібербезпеки Компʼютерна графіка Тема «Базові растрові алгоритми» 28.09.2018 9.30 - 10.50 Дв-314 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
40 Аванесьянц А.Г. Електромеханіки та мехатроніки Деталі машин Тема «Кліноременні передачі» 28.09.2018 9.30 - 10.50 В-201 (Канатна 112) 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» Виконано Фото
41 Хомічук В.А. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Методологія наукової творчості Тема «Оформлення результатів дослідження» 28.09.2018 11.30 - 12.50 В-3 (Канатна 112) 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» Виконано Фото
42 Стрікаленко Т.В. Біоінженерії і води Основні принципи гігієни виробництва води та напоїв Тема «Гігієнічні вимоги до вибору та правил застосування реагентів і матеріалів, що їх використовують у водо підготовці, у виробництві води та напоїв» 29.09.2018 13.00 - 14.30 Д-217 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано
43 Шикіна О.В. Туристичного бізнесу та рекреації Тема «Організація подієвих заходів» 01.10.2018 8.00 - 9.20 Дв-201 (Дворянська 1/3) 242 «Туризм» Виконано Фото
44 Радіонова О.В. Технології вина та енології Методика викладання у закладах вищої освіти Тема «Система вищої освіти України» 01.10.2018 9.30 - 10.50 Г-312 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
45 Швець Н.В. Інформаційних технологій та кібербезпеки Крос-платформне програмування Тема «Обробка виняткових ситуацій у мові Java» 02.10.2018 8.00 - 9.20 Дв-301 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
46 Пурцхванідзе О.В. Соціології, філософії і права Філософія Тема «Антична філософія: проблеми і школи» 02.10.2018 9.30 - 10.50 Дв-202 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
47 Алексашин О.В. Технологічного обладнання зернових виробництв Основи розрахунку та конструювання технологічних машин Тема «Машини з обертальним та зворотно-поступальним рухом» 02.10.2018 9.30 - 10.50 Б-111 (Канатна 112) 133 «Галузеве машинобудування» Виконано Фото
48 Соловей А.О. Соціології, філософії і права Історія України та української культури Тема «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького» 02.10.2018 11.30 - 12.50 Б-328 (Канатна 112) 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
49 Макаринська А.В. Технології комбікормів і біопалива Технологія виробництва кормових засобів і добавок Тема «Технологія виробництва кормових продуктів з відходів цукрової промисловості» 02.10.2018 11.30 - 12.50 Б-201 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
50 Федоров О.Г. Компресорів та пневмоагрегатів Компресорні станції, газотурбінні установки та їх обладнання Тема «Осушення стисненого повітря» 03.10.2018 8.00 - 9.20 Дв-18 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
51 Черно Н.К. Харчової хімії та експертизи Харчова хімія Тема «Основні компоненти харчової сировини» 03.10.2018 9.30 - 10.50 Д-107 (Канатная 112) 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
52 Лобоцька Л.Л. Економіки промисловості Оптимізаційні методи та моделі Тема «Моделі управління запасами» 03.10.2018 9.30 - 10.50 А-414 (Канатная 112) 051 «Економіка» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
53 Владімірова В.Б. Інформаційних технологій та кібербезпеки Теорія алгоритмів Тема «Алгоритми сортування та пошуку» 04.10.2018 9.30 - 10.50 Дв-314 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
54 Бордун Т.В. Технології комбікормів і біопалива Інноваційні технології галузі з КП Тема «Техніко-технологічні основи проектування підприємств з виробництва комбікормів для домашніх тварин (котів і собак)» 04.10.2018 9.30 - 10.50 Б-101 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
55 Жирнова Т.М. Компʼютерної інженерії Схемотехніка компʼютерних систем Тема «Тригерні схеми на компонентному рівні» 04.10.2018 11.30 - 12.50 Дв-312 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
56 Туманський В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Теоретична механіка Тема «Способи задавання руху. Траєкторія, швидкість і прискорення точки при різних способах задавання руху» 05.10.2018 8.00 - 9.20 Дв-15 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
57 Мілованов В.І. Компресорів та пневмоагрегатів Основи контролю та сертифікації якості холодильного та компресорного обладнання Тема «Показники надійності машин» 05.10.2018 9.30 - 10.50 Дв-16 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
58 Агунова Л.В. Технології мʼяса, риби і морепродуктів Пакування та зберігання мʼясних продуктів Тема «Пакування мʼяса і мʼясних продуктів із застосуванням вакууму і модифікованого середовища» 08.10.2018 9.30 - 10.50 Д-425 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
59 Криницька О.О. Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Мікроекономіка Тема: «Теорія виробництва» 09.10.2018 8.00 - 9.20 Д-307 (Канатна 112) 051 «Економіка» 075 «Маркетинг» Виконано Фото
60 Фігурська Л.В. Технології комбікормів і біопалива Технологічна експертиза виробництва продовольчих товарів Тема «Призначення, задачі та види технологічної експертизи у комбікормовій галузі» 09.10.2018 9.30 - 10.50 Б-108 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
61 Воєцька О.Є. Технології комбікормів і біопалива Система технологія промисловості Тема «Технологічні процеси харчових виробництв» 09.10.2018 9.30 - 10.50 Б-201 (Канатна 112) 073 «Менеджмент» 075 «Маркетинг» Виконано Фото
62 Ляпіна О.В. Біотехнології і води Тема «Термічна обробка харчових продуктів» 09.10.2018 11.30 - 12.50 Д-223 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
63 Петросьянц А.П. Біохімії, мікробіології та фізіології харчування Тема «Методи очищення ферментів» 09.10.2018 11.30 - 12.50 Д-216 (Канатна 112) 162 «Біотехнології та біоінженерія» Виконано Фото
64 Брайко М.Г. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Тема «Зовнішні фактори поведінки споживачів: культура, субкультура» 10.10.2018 8.00 - 9.20 А-342 (Канатна 112) 075 «Маркетинг» Виконано Фото
65 Капустян А.І. Харчової хімії та експертизи Тема «Вуглеводи сировини та продуктів харчування» 10.10.2018 9.30 - 10.50 Д-107 (Канатна 112) 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
66 Гаркович О.Л. Екології та природоохоронні технології «Екологічна хімія» Тема «Предмет і задачі кількісного аналізу. Гравіметричний аналіз» 10.10.2018 11.30 - 12.50 Е-54 (Канатна 112) 101 «Екологія» 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» Виконано Фото
67 Галіулін А.А. Електромеханіки та мехатроніки Тема «Трифазні електричні кола» 11.10.2018 9.30 - 10.50 Б-208 (Канатна 112) 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» Виконано Фото
68 Селіванова А.В. Інформаційних технологій та кібезбезпеки Тема «Теорія нормалізації реляційної моделі даних. Денормалізація» 11.10.2018 11.30 - 12.50 Дв-301 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
69 Чухрій Ю.П. Теплофізики та прикладної екології Хімія з основами біогеохімії Тема «Властивості розчинів» 12.10.2018 9.30 - 10.50 Т-203 (Тіниста 9/11) 101 «Екологія» Виконано Фото
70 Цюндик О.Г. Технології комбікормів і біопалива Проектування підприємств галузі з КП Тема «Проектування внутрішньоцехової комунікації» 12.10.2018 11.30 - 12.50 Б-101 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
71 Семенюк Ю.В. Теплофізики та прикладної екології Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці Тема «Методи очистки димових газів від оксидів сірки» 12.10.2018 11.30 - 12.50 Т-416 (Тіниста 9/11) 144 «Теплоенергетика» Виконано Фото
72 Коваленко О.О. Біотехнології і води Основи раціонального використання води Тема: «Альтернативні джерела води» 17.10.2018 11.30 - 12.50 Д-225 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
73 Попков Д.М. Інформаційних технологій та кібезбезпеки Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами Тема «Управління процесами проектування інформаційної системи» 18.10.2018 11.30 - 12.50 Дв-314 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
74 Польова С.Є. Інженерної графіки та технічного дизайну Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства Тема: «Ар-декор» 19.10.2018 11.30 - 12.50 А-214 (Канатна 112) 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
75 Соколова О.П. Прикладної математики і програмування Інформатика та інформаційні технології Тема «Алгоритмізація і програмування обробки масивів даних» 22.10.2018 9.30 - 10.50 А-416 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
76 Рибалов Б.О. Компʼютерної інженерії Архітектура компʼютера Тема «Архітектура зовнішньої памʼяті компʼютера» 22.10.2018 11.30 - 12.50 Дв-319 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
77 Шипко І.М. Технологічного обладнання зернових виробництв Тема «Історія розвитку зернопереробної промисловості» 23.10.2018 9.30 - 10.50 Б-111 (Канатна 112) 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» Виконано Фото
78 Кулаковська Т.А. Економіки промисловості Економіка підприємства Тема «Інвестиційна діяльність підприємства» 23.10.2018 11.30 - 12.50 А-416 (Канатна 112) 051 «Економіка» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
79 Сахарова С.В. Компʼютерної інженерії Принципи мережного проектування Тема «Аналіз телекомунікаційних технологій при проектуванні мереж доступу» 24.10.2018 11.30 - 12.50 Дв-312 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
80 Голодонюк О.М. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Тема «Бізнес-планування в підприємницькій діяльності» 24.10.2018 13.00 - 14.20 А-342 (Канатна 112) 075 «Маркетинг» Виконано Фото
81 Шевченко Р.І. Екології та природоохоронні технології Аналіз життєвих циклів Тема «Методична основа життєвого циклу» 25.10.2018 9.30 - 10.50 Е-66 (Канатна 112) 101 «Екологія» 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» Виконано Фото
82 Хвостенко К.В. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Технологія кондитерського виробництва Тема «Технології пряникових виробів. Особливості виробництва сирцевих і заварних пряників» 29.10.2018 11.30 - 12.50 Д-107 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
83 Васьковська К.О. Обліку та аудиту Основи бухгалтерського обліку Тема «Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства 30.10.2018 9.30 - 10.50 А-324 (Канатна 112) 151 «Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології» Виконано Фото
84 Ізбаш Є.О. Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики Проектування підприємств галузі Тема «Принципи компонування приміщень основного виробництва» 31.10.2018 9.30 - 10.50 Д-27 181 «Харчові технології» Виконано Фото
85 Подмазко І.О. Компресорів та пневмоагрегатів Діагностика, використання і основи експлуатації газотурбінних установок Тема «Цикли ГТУ і показники їх ефективності» 01.11.2018 9.30 - 10.50 Дв-52а (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Виконано Фото
86 Мілова М.І. Соціології, філософії і права Політологія Тема «Сучасні політичні системи» 01.11.2018 9.30 - 10.50 А-428 (Канатна 112) 073 «Менеджмент» Виконано Фото
87 Євтушок О.В. Маркетингу, підприємництва і торгівлі Інфраструктура товарного ринку Тема «Інфраструктура забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК» 01.11.2018 11.30 - 12.50 А-343 (Канатна 112) 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виконано Фото
88 Івченко Д.О. Теплофізики та прикладної екології Моделювання та прогнозування стану довкілля Тема «Моделювання процесів поширення забруднень в довкіллі» 02.11.2018 8.00 - 9.20 Т-409 (Тіниста 9/11) 101 «Екологія» Виконано
89 Цикало А.Л. Теплофізики та прикладної екології Методологія і теорія екологічної безпеки Тема «Екологічні небезпеки – реальні та потенціальні» 05.11.2018 9.30 - 10.50 Т-215 (Тіниста 9/11) 101 «Екологія» Виконано
90 Вашпанова Н.В. Вищої математики Тема «Неперервність функції та їх властивості» 05.11.2018 9.30 - 10.50 Дв-315 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано Фото
91 Селіванова А.В. Інформаційних технологій та кібезбезпеки Тема «Інтелектуальний аналіз великих даних» 08.11.2018 11.30 - 12.50 Дв-301 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
92 Машарова Я.В. Українознавства та лінгводидактики Ділова та професійна мова Тема «Службові частини мови у наукових текстах та текстах документів» 09.11.2018 9.30 - 10.50 Д-107 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
93 Бодюл О.С. Інформаційних технологій та кібезбезпеки Управління ІТ-проектами Тема «Управління контрактами» 13.11.2018 9.30 - 10.50 Дв-314 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
94 Маркова Т.Д. Обліку та аудиту Бухгалтерський облік Тема «Розрахунки бухгалтерського обліку та подвійний шанс» 13.11.2018 9.30 - 10.50 А-319 (Канатна 112) 073 «Менеджмент» Виконано Фото
95 Становська Т.П. Інформаційних технологій та кібезбезпеки Методи аналізу даних та їх організація Тема «Поняття про хмарних сховищах даних» 13.11.2018 11.30 - 12.50 ВЦ-25 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
96 Удовиця О.Ф. Менеджменту і логістики Конфліктологія Тема «Технології управління соціальним конфліктом» 13.11.2018 11.30 - 12.50 А-216 (Канатна 112) 242 «Туризм» Виконано Фото
97 Жигунов Д.О. Технології переробки зерна Технологія мукомельного виробництва Тема «Сортовий помел пшениці на комплектному обладнанні» 14.11.2018 9.30 - 10.50 Б-219 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
98 Каламан О.Б. Менеджменту і логістики Менеджмент Тема «Основи ораторського мистецтва» 14.11.2018 14.30 - 15.50 А-423 (Канатна 112) Усі бажаючі Виконано Фото
99 Чабаров В.О. Менеджменту і логістики Організація праці і заробітна плата «Норми праці, іх структура і класифікація» 15.11.2018 11.30 - 12.50 Г-313 (Канатна 112) 073 «Менеджмент» Виконано Фото
100 Іванов Є.В. Соціології, філософії і права Політологія. Тема «Геополітика сучасного світу» 16.11.2018 9.30 - 10.50 А-311 (Канатна 112) 241 «Готельно-ресторанна справа» Виконано Фото
101 Ольшевська О.В. Інформаційних технологій та кібезбезпеки Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови Тема «Масиви та їх властивості» 16.11.2018 11.30 - 12.50 Дв-314 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології» Виконано
102 Бобрікова І.С. Компʼютерної інженерії Компʼютерна схемотехніка та архітектура компʼютерів та компʼютерні мережі Тема «Технологія Ethernet» 16.11.2018 13.00 - 14.20 Дв-312 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
103 Попель О.В. Іноземних мов Іноземна мова за професійним спрямуванням Тема «Polysemy in English and Ukrainian» 19.11.2018 9.30 - 10.50 Дв-315 (Дворянська 1/3) 123 «Компʼютерна інженерія» Виконано
104 Лапінська А.П. Технології комбікормів і біопалива Контроль якості та безпеки продукції галузі Тема «Технологічні розрахунки, облік та звітність промислового виробництва комбікормової продукції. Порядок ведення і оформлення операцій з готовою продукцією» 22.11.2018 9.30 - 10.50 Б-201 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано
105 Рєзнік К.В. Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Технологічне обладнання галузі Тема «Обладнання для переробки, зберігання та консервування риби і морепродуктів» 23.11.2018 11.30 - 12.50 В-227 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Виконано Фото
106 Бондаренко С.А. Менеджменту і логістики Діловий етикет «Комунікація як основний механізм взаємодії професійній діяльності» 24.11.2018 11.30 - 12.50 А-216 (Канатна 112) 073 «Менеджмент» Виконано
Проведення відкритих лекцій для студентів академії провідними керівниками і фахівцями промислових підприємств у першому семестрі 2018/2019 навчального року
Прізвище, ім`я, по батькові Посада, підприємство Тема Дата Час Аудиторія Напрям підготовки, Спеціальність Відповідальна кафедра Виконання
1 Кузнецова Оксана Директор Асоціації «Туризм Одеси» Тема «Виставкова діяльність» 14.09.2018 9.30 Б-327 (Канатна 112) 242 «Туризм» Туристичного бізнесу та рекреації Виконано Фото
2 Дубовік Олексій Олександрович Директор ТОВ «Європейський сертифікаційний центр», представник SAI GlobalEurasia в Україні Тема «Екологічний менеджмент. Сучасний стан в Україні» 19.09.2018 9.30 Е-56 (Канатна 112) 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Екології та природоохоронних технологій Виконано
3 Музика Іван Миколайович Майор, начальник Управління пожежної охорони Тема «Пожежна тактика. Способи та засоби гасіння пожеж» 24.09.2018 9.30 В-401 (Канатна 112) 101 «Екологія» 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 242 «Туризм» Безпеки життєдіяльності Виконано Фото
4 Марченков Федір Семенович к.б.н., зам. директора з наукової роботи ТОВ «Біоконтакт», ПП «Кронос-Агро» Тема «Особливості використання препаратів біологічно активних речовин у годівлі сільськогосподарських тварин та птиці» 24.09.2018 13.00 Б-327 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива Виконано Фото
5 Васильковський Василь Миколайович Заслужений економіст України Тема «Фіксальна політика» 28.09.2018 8.00 А-416 (Канатна 112) Усі економічні спеціальності Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Виконано
6 Махоніна Наталія Віталївна Фінансовий директор товариства з обмеженою відповідальністю «Велес-Агро ЛТД» Проблеми розвитку ТОВ «Велес-Агро-ЛТД», шляхи та напрями їх розвʼязання 12.10.2018 15.30 А-416 (Канатна 112) 051 «Економіка» Економіки промисловості Виконано Фото
7 Ройлян Юлія Олександрівна Інженер-технолог Одеського комплексу по розведенню осетрів, керівник системи безпеки продукції – системи ХАССП Тема «Впровадження системи ХАССП у сучасні підприємства харчової промисловості 16.10.2018 8.00 А-427 (Канатная 112) 181 «Харчові технології» Технології ресторанного і оздоровчого харчування Виконано Фото
8 Ястребов Віталій Сергійович Директор ТОВ з ХТ «Мар’яж» Тема «Промисловий досвід розробок, серійного виробництва та експлуатації компресорного та холодильного обладнання» 19.10.2018 9.30 Дв-409 (Дворянська 1/3 142 «Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів Виконано Фото
9 Візарт Артем Засновник рекламного агентства «VIZART» Тема «Постановка цілей та їх досягнення» 06.11.2018 11.30 А-234 (Канатна 112) 075 «Маркетинг» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Маркетингу, підприємництва і торгівлі Виконано Фото
10 Поліщук Анатолій Аркадійович Начальник ЦХБЛ ТОВ «Інфокс» філії «Інфокс-водоканал» Тема «Проблеми забезпечення мікробіологічної безпеки водопроводів України» 13.11.2018 14.30 Д-223 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Біоінженерії і води Виконано Фото
11 Мʼясоєдов Сергій Вʼячеславович Головний конструктор ДВТП «Граніт» Тема «Експлуатація, монтаж і ремонт компресорної і холодильної техніки на спеціалізованому підприємстві в Одеському регіоні» 19.11.2018 13.00 Дв-52 (Дворянська 1/3) 142 «Енергетичне машинобудування» Компресорів та пневмоагрегатів Виконано Фото
12 Глівинський Олександр Павлович Технічний директор ВАТ «Завод елеваторного устаткування» Тема «Сучасні методи створення SMART обладнання для зернопереробної галузі» 20.11.2018 13.00 Б-111 (Канатна 112) 133 «Галузеве машинобудування» Технологічного обладнання зернових виробництв Виконано Фото
13 Кравцова Тетяна Василівна Косметолог Тема «Основні типи старіння» 21.11.2018 11.30 Д-27 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технологоії молочних, олійно-жирових продуктів і косметики Виконано Фото
14 Сорокін Ігор Сергійович Менеджер з якості ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» Тема «Особливості контролю безпечності і якості продукції в закладах швидкого обслуговування МакДональдз®» 29.11.2018 9.30 Д-117 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технологіїї м’яса, риби і морепродуктів Виконано Фото
15 Гулієв Шота Робертович Президент ПрАТ Одесавинпром Тема «Проблеми виробництва і реалізації вина в Україні» 30.11.2018 Nov-1930 Г-312 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технології вина та енології Виконано Фото
16 Брославцева Ірина Володимирівна Директор ТОВ «Доброзія Фудз» Тема «Особливості технології переробки зернових культур у пластівці та сучасний асортимент продукції» 21.12.2018 13.00 Б-219 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технології переробки зерна
17 Смирнов Олександр Олегович CEO Founder, WAFWAF TECH Тема «Основні помилки при проектуванні веб-додатків, які несуть ризики для бізнесу» 28.12.2018 Nov-1930 Дв-202 (Дворянська 1/3) 122 «Компʼютерні науки» Інформаційних технологій та кібербезпеки
18 Крамаренко Світлана Петрівна Менеджер з персоналу ТОВ «Українське зерно» Тема «Сучасний стан та особливості виробництва комбікормів на заводах ГК «Єдинство» 28.12.2018 Nov-1930 Б-327 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технології комбікормів і біопалива
19 Юренко Вʼячеслав Засновник компанії «Южная рекламная группа» Тема «Воронка продажів як ефективний інструмент маркетингу» 28.12.2018 Nov-1930 А-342 (Канатна 112) 075 «Маркетинг» Маркетингу, підприємництва і торгівлі
20 Чеботар Собіна Віталіївна проф., зав. кафедри генетики та молекулярної біології, член-кореспондент НААН Тема «Генетичні основи отримання нових видів зерна» 28.12.2018 12.00 Д-216 (Канатна 112) 162 «Біотехнології та біоінженерія» Біохімії, мікробіології та фізіології харчування
21 Євгеній Орланюк Провідний спеціаліст підприємства «Breadway» Тема «Впровадження інноваційних технологій хлібобулочних виробів на підприємствах малої потужності» 28.12.2018 13.00 Д-208 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
22 Чупрун Оксана Дмитрівна Компанія «Netpeak», Team Lead Project Manager (Керівник проектів) Тема «Основні аспекти проектного менеджменту в ІТ» 28.12.2018 Nov-1930 Дв-314 (Дворянська 1/3) 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Інформаційних технологій та кібербезпеки
23 Надемʼянова Ірена Гуріївна Начальник управління з питань економіки бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, Одеська обласна рада Тема «Міжнародний маркетинг в діяльності підприємства» 28.12.2018 13.00 А-342 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Маркетингу, підприємництва і торгівлі
24 Шпак Віталій Миколайович Заступник генерального директора з виробництва ТОВ «Укрелеваторпром» Тема «ТОВ «Укрелеваторпром»: сьогодення та перспективи розвитку» 28.12.2018 (Канатна 112) 181 «Харчові технології» Технології зберігання зерна
25 Черкас Людмила Іванівна TPP-Tour Заступник директора з туризму та консалтингу Тема «Туристичний попит» 28.12.2018 Дв-201 (Дворянська 1/3) 242 «Туризм» Туристичного бізнесу та рекреації
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.